Kvæg, Økologi

Salmonella Dublin - anmeldelse af sanering i økologiske kvægbesætninger

Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra køer lige efter kælvning, indtil 12 måneder efter salmonella status 1 er opnået i besætningen.

Skemaet Anmeldelse af Salmonella Dublin sanering - kalve tages fra koen ved kælvning skal sendes til Landbrugsstyrelsen, Team Økologiadministration. Du får ikke svar på anmeldelsen, men har tilladelse til at tage kalvene fra køer og kvier umiddelbart efter kælvning, når anmeldelsen er modtaget i Landbrugsstyrelsen. Du skal opbevare en kopi af anmeldelsen på bedriften sammen med dokumentation for Salmonella Dublin status og for statusskift.

Forudsætningerne for at få tilladelsen (dispensationen) til at tage kalvene fra koen umiddelbart efter kælvning fremgår af skemaet, og både landmand og rådgiver skal skrive under på at oplysningerne er rigtige.

Når bedriften er i gang med den obligatoriske sanering for Salmonella Dublin betyder det at:

  • Der er etableret faste arbejdsrutiner jf. handlingsplan.
  • Relevante grupper af ungdyr testes for Salmonella Dublin med 3 måneders intervaller for at følge saneringsforløbet.
  • I forbindelse med saneringen tages kalve fra alle køer umiddelbart efter kælvningen.
  • Eventuelle yderligere dispensationer fra økologireglerne søges særskilt.

Læs mere om Salmonella Dublin sanering på www.salmonella.dk.

Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion afsnit 32.11.