Forsøgsarbejde: Indberetning af data til Landsforsøgene

Løbende indberetning af data i forsøgsarbejdet er én af de mange værdier i Landsforsøgene. Hermed sikres at viden hurtigst muligt bliver til ny rådgivning og værdi for landmændene.

Data indberettes umiddelbart efter udført arbejde i WebTrial/SmartTrial. Dermed kan data overføres direkte i marken, hvis du har netværk på din mobile enhed. Alternativt indberettes data umiddelbart efter registreringer i marken.

Husk også ved den forestående høst at indberette vejetallene fra høst umiddelbart efter validering af resultaterne.

Det anbefales at indarbejde en rutine, så data overføres direkte efter at være valideret. Er der problemer med at have tid/ressourcer til indberetning løbende, bedes undertegnede kontaktes.

Godkendte data

Godkendelse af data i PC-Markforsøg foregår på følgende måde: Udfyld relevante oplysninger på det pågældende faneblad. Når alle oplysninger er indhentet og tastet, skal du højreklikke på musen og vælge f.eks. ”Godkend Forsøgsbehandling” (se eksempel nedenfor).

Faneblad Udførelse

Grundoplysninger

Grundbehandlinger

Forsøgsbehandlinger

Tjek først på det enkelte forsøg, at alle oplysninger på fanebladet er udfyldte og korrekte. Højreklik på musen og vælg f.eks. "Godkend forsøgsbehandlinger". Det foregår på samme måde ved Grundoplysninger og Grundbehandlinger.

    

Forsøgsdesign

Forsøgsdesignet godkendes/accepteres på normal vis efter gennemgang af design wizard / design omformer – og efter at forsøget er anlagt i marken.

 

Måleparametre

Når alle måleparametre på et forsøg er godkendt/indrapporteret (eller markeret som ikke udført), vil der automatisk blive sat et grønt √ i forsøgslisten. 


Når den bjælken under den grønne √ ikke er helt udfyldt, betyder det at der mangler data. Der skal skrives et notat med forklaring, hvis det er tilfældet. F.eks. hvis der ikke er bedømt i alle led eller der ikke er sendt planteprøver ind for led med lav biomasse.

Data til logaritmeforsøg indberettes i PC-Markforsøg ved at oprette den enkelte måleparameter og skrive udført dato og stadie. Herefter godkendes måleparameteren. Data sendes på mail efter anvisning i Landsplanen.

Resultater fra prøver, hvor resultatet endnu ikke foreligger, vil kun blive vist på listen, hvis der ikke er indberettet en dato for afsendelse.

Marker måleparametre med musen. Brug ”Ctrl” til at udvælge mere end én måleparameter. Højreklik på ”Aktiver måleparameter”. Udfyld ”Indsendelsesdato” OG registreringsdato (denne vil senere blive overskrevet af den aktuelle analysedato).

Udtræk af statuslister

Statuslisten er et glimrende værktøj – i kombination med kalenderfunktionen – til at give et overblik over manglende indberetning af data fra Landsforsøgene. Statuslisten kan udtrækkes på www.nfts.dk og I PC-Markforsøg: 

Metode 1:

1. Log ind på ”www.nfts.dk”

2. Klik på "Statusliste" under
"Mine forsøg". Statuslisten er
baseret på de stadier, der er
anført i forsøgsplanen og er
en relation imellem stadium
og dato, der er beregnet på
flere års gennemsnit.
Det betyder, at listen kan
afvige det aktuelle år,
afhængig af om det er et
tidligt eller sent vækstår.

Metode 2:

1.Åbn PC-Markforsøg

2.Vælg ”Filer” > ”Udskriv” > ”Statuslister". 

  

Sådan laver du statuslisten:

  1. Markér "Grundoplysninger", "Grundbehandlinger" eller "Design", hvis de skal med på listen. De vil blive vist som ikke-godkendte for de forsøg, hvor de endnu ikke er godkendte. Markér "Forsøgsledsbehandlinger", hvis de skal med på listen. Forsøgsledsbehandlinger, hvor der ikke er udfyldt dato, eller hvor den ikke er markeret som "Ikke udført", vil blive vist på listen. "Ubehandlet" vil også forekomme på listen, hvilket du må se bort fra.
  2. Markér "Måleparametre" hvis de skal med på listen. Måletider/-parametre, som ikke er godkendt eller ikke er markeret som "Ikke udført", vil blive vist på listen.
  3. I datofeltet skrives den dato, som statuslisten skal gælde til. Alle forsøgsbehandlinger og måleparametre, der efter dato-stadium skulle være udført på det pågældende tidspunkt, vil blive vist på listen, hvis forsøgsbehandlinger og måleparametre er markeret.
  4. Ved markering af boksen "Vis måletider/forsøgsbehandlinger" vil eventuelle forsøgsbehandlinger og måleparametre, hvor der mangler stadium på forsøgsplanen, blive vist, uanset om aktiviteten måske skal udføres senere end den dato, statuslisten trækkes på.
  5. Klik på "Bestil" for at udtrække statuslisten.
  6. Efter at have udtrukket statuslisten indberettes de manglende data.