Feedback Form

Plantekongres 2018 

Oprettet: 04-10-2017

Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2018

Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din session. Hvis titlen på dit indlæg evt. ønskes omformuleret, bedes du afklare det med kontaktpersonen snarest muligt.

 

            Temaer PLK2018

Programgruppeformænd

 Fra

Telefon

Mobil

Mail

1. Korn, bælgsæd og foder Lars Bonde Eriksen  SEGES 87405366 30921730 lbe@seges.dk  
2. Frø Birte Boelt  AU 87158276 22283328 Birte.Boelt@agro.au.dk
3. Raps Jon Birger Pedersen  SEGES 87405424 20282711 jbp@seges.dk
4. Grovfoder Torben Spanggaard Frandsen  SEGES 87406660 23339789 tsf@seges.dk
5. Planteavlsøkonomi Ove Lund  SEGES 87405479 20266121 ovl@seges.dk
6. Miljø og Målrettet indsats Carl Åge Pedersen  SEGES 87405400 40173767 cap@seges.dk
7. Jord Lars Munkholm  SEGES 87405042 28701365 ehob@seges.dk
8. Plantebiologi Kirsten Jørgensen  KU 35331135 30703346 kij@plen.ku.dk
9. Gødskning Torkild Søndergaard Birkmose  SEGES 87405446 30313977 tsb@seges.dk
10. Planteværn Ghita Cordsen Nielsen  SEGES 87405439 20282695 gcn@seges.dk
11. Natur Heidi Buur Holbeck  SEGES 87405450 23743157 hbh@seges.dk
12. Økologi i marken Sven Hermansen  SEGES 87405043 29314643 svhe@seges.dk
13. Markteknik Michael Højholt  SEGES 87405394 21717781 mih@seges.dk
14. På kryds og tværs Bodil Pedersen  SEGES 87405531 217 7702 blp@seges.dk
15. Det digitale jordbrug Kathrine Hauge Madsen  SEGES 87405422 21717748 khm@seges.dk
16. Conservation Agriculture Lars Munkholm  AU 87157727 25152716 lars.munkholm@agro.au.dk  
17. Sædskifte og efterafgrøder Jørgen E. Olesen  AU 87157778 40821659 jeo@agro.au.dk
18. Klima Søren Kolind Hvid  SEGES 87405429 23720822 skh@seges.dk
19. IPM Per Kudsk  AU 87158096 22283382 Per.Kudsk@agro.au.dk
20. Cirkulær bioøkonomi Uffe Jørgensen  AU 87157729 21337831 uffe.jorgensen@agro.au.dk

 

Sidst bekræftet: 04-10-2017 Oprettet: 04-10-2017 Revideret: 04-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation