Feedback Form

Invasive arter

Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Nogle af de invasive arter som f.eks. kæmpebjørneklo fordrer bekæmpelse, fordi de mindsker den biologiske mangfoldighed.

Nye artikler

Overlevende ukrudt - er det resistens?
Det er vigtigt at være opmærksom på overlevende ukrudt i markerne. Det kan være et tegn på herbicidresistens. AU tilbyder r...
08.06.18

Indsats mod hanespore og grøn skærmaks i majs
Inspirationsarket beskriver tiltag, som er nødvendige for at forebygge, at hanespore og grøn skærmaks bliver et tabsgivende...
07.06.18

På jagt efter italiensk rajgræs før høst
Få et før høst overblik over udbredelsen af italiensk rajgræs i vinter- og vårsæd. En beslutsom indsats nu giver kroner på ...
07.06.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land