Feedback Form

Invasive arter

Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Nogle af de invasive arter som f.eks. kæmpebjørneklo fordrer bekæmpelse, fordi de mindsker den biologiske mangfoldighed.

Nye artikler

Hanespore breder sig hastigt i Danmark
Se fire korte videoer om hanespore, som hører til blandt verdens 10 værste ukrudstarter.
05.12.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land