Invasive arter

Invasive arter dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehørende arter negativt. Nogle af de invasive arter som f.eks. kæmpebjørneklo fordrer bekæmpelse, fordi de mindsker den biologiske mangfoldighed.

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land