Planter

Find præsentationer fra Plantekongressen

Plantekongressen er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Alle indlæg fra den årlige plantekongres gøres tilgængelige her på siden.

Til Plantekongres får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik. 

Plantekongres 2024 er netop afholdt. Herunder kan du se præsentationerne gemt som PDF filer.

Hvis du vil se en af præsentationerne fra tidligere års Plantekongresser, venligst kontakt plantekongres@seges.dk.

Præsentationer og indlæg fra årets Plantekongres

 • 01 Optimal udnyttelse af handels- og husdyrgødning

  Martin Nørregaard Hansen, SEGES Innovation
  Kristian Furdal Nielsen, SEGES Innovation

  Præsentation

  02 Second opinion - international evaluation of the plans for coastal waters 

  Peter Herman, Deltares

  Præsentation

  03 Droner til kortlægning og sprøjtning af ukrudt

  Jens Peder Pedersen, SAGRO 
  Thomas Nitschke, Teknologisk Institut

  Præsentation

  04 Hvordan kommer vi i mål med den grønne omstilling af landbruget?

  Michael Svarer, Aarhus Universitet

  Præsentation

  05 Kampen om arealerne

  Michael Friis Pedersen, Københavns Universitet 
  Jakob Vesterlund Olsen, Københavns Universitet

  Præsentation

  06 Dyrkning af grovfoder i kvælstoffølsomme områder

  Nanna Hellum Kristensen, AgriNord 
  Søren Kolind Hvid, SEGES Innovation

  Præsentation

  07 Digitalisering i frøavlen – omsætning af viden til tildelingskort

  Kristian Ladegård Jensen, Patriotisk Selskab 
  Albert Sonne Olesen, Akson Robotics

  Præsentation

  08 Nye digitale jordbundskort

  Anders Bjørn Møller, Aarhus Universitet
  Leif Knudsen, SEGES Innovation

  Præsentation

  9 Second opinion – danske faglige spor

  Anders Erichsen, Aarhus Universitet 
  Flemming Gertz, SEGES Innovation

  Præsentation

  10 Certificeret maltbyg 

  Emil Dalsgaard, DAKOFO 
  Jacob Andersen, Viking Malt

  Præsentation

  11 Klimaneutrale fødevarer eller klimakreditter – det er ikke både-og

  Julie T. Christensen, SEGES Innovation
  Lars Villadsgaard Toft, SEGES Innovation

  Præsentation

  12 Nye flerårige afgrøder

  Helle Hestbjerg, Teknologisk Institut 
  Karoline Nolsø Aaen, Permakulturhaven Myrrhis 
  Dorte Bodin Dresbøll, Københavns Universitet

  Præsentation

  13 Betydning af høsttidspunkt i kløvergræs

  Nikolaj Hansen, Aarhus Universitet 
  Torben S. Frandsen, SEGES Innovation

  Præsentation

  14 Præcisionssprøjtning

  Kristian Møller, AG Precision 
  Mathias S. Jürgensen, Spiras

  Præsentation

  15 Gødningsstrategier under ekstreme vejrforhold  

  Kristian Furdal Nielsen, SEGES Innovation
  Gitte Blicher-Mathiesen, Aarhus Universitet

  Præsentation

  16 Ny udledningsbaseret arealregulering for kvælstof

  Søren Kolind Hvid, SEGES Innovation
  Jakob Vesterlund Olsen (Jens Erik Ørum), Københavns Universitet

  Præsentation

  17 Optimering af udbytte og kvalitet i bælgplanter

  Dorte Bodin Dresbøll, Københavns Universitet 
  Kristian Holst Laursen, Københavns Universitet

  Præsentation

  18 Lattergas fra udbringning af gødning

  Søren O. Petersen, Aarhus Universitet 
  Mette Hjorth Mikkelsen, Aarhus Universitet 
  Alice Thoft Christensen, SEGES Innovation

  Præsentation

  19 Sådan løser vi græsukrudt med IPM 

  Carsten Fabricius, SEGES Innovation
  Rasmus Storck, Spiras
  Lars Bjerrum Andreasen, Fjordland

  Præsentation

  20 Betydning af høsttidspunkt i majshelsæd

  Martin Cazot, Limagrain
  Martin Mikkelsen, SEGES Innovation

  Præsentation

  21 Digitalisering i frøavlen – forskning og forsøg

  Carl Høj Laursen, SEGES Innovation
  René Gislum, Aarhus Universitet

  Præsentation

  22 Er der plads til mere natur i Danmark? 

  Camilla Fløjgaard, Aarhus Universitet  
  Henrik Bertelsen, Landmand og bestyrelsesmedlem Landbrug og Fødevarer

  Præsentation

  23 Regenerativt landbrug 

  Anders Højlund Andersen, Arkaia 
  Veronika Hansen, Københavns Universitet 
  Henrik Vinter Olesen, Salling Group 
  Henriette Øllgaard, Royal Unibrew A/S

  Præsentation

  24 Smag af bælgfrugter

  Anna Borum, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  Agnes Qvortrup, Landbrug og Fødevarer

  Præsentation

  25 Udtagning af kulstofrige jorde – kan vi nå i mål?

  Inge-Merete Hougaard, Københavns Universitet 
  Simon R. Bjorholm, SEGES Innovation
  Kristian B. K. Østergaard, Mariesminde Landbrug

  Præsentation

  26 Ingen insekticider i fremtiden – hvordan bekæmper vi skadedyr fremover? 

  Ghita Cordsen Nielsen, SEGES Innovation
  Nika Jachowicz, Nordic Beet Research

  27 Kan klimabelastningen af grovfoder påvirkes?

  Marianne Johansen, Aarhus Universitet 
  Martin Riis Weisbjerg, Aarhus Universitet

  28 Årsmøde i Frøsektionen

  Troels Prior Larsen, Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen

  Præsentation

  29 Naturforvaltning med succes 

  Tina Bøje Clausen, Viborg Kommune 
  Mads L. Madsen, SEGES Innovation

  30 Ny anvendelse af kendte afgrøder 

  Kim Hebelstrup, Aarhus Universitet 
  Ulrich Kern-Hansen, Organic Plant Protein

  Præsentation

  31 Bælgsæd udfordrer sædskiftet

  Mariann Wikström, Agro Plantarum AB

  Præsentation

  32 Kulstoflagring i biokul – stabilitet og potentiale

  Esben Wilson Bruun, Københavns Universitet 
  Hans Roust Thysen, Landbrug & Fødevarer

  Præsentation

  33 Glyphosat – målrettet anvendelse eller alternativer?

  Per Kudsk, Aarhus Universitet 
  Carsten Fabricius, SEGES Innovation

  34 Effekten af dræning 

  Kasper Jakob Jensen, Agronomi.dk 
  Robert N. Poulsen, Agrohydrologerne

  Præsentation 

  36 Kan jagt og naturforvaltning forenes? 

  Camilla Fløjgaard, Aarhus Universitet 
  Hanne Juncher Fris, Velas

  Præsentation

  37 Kystvandråd 1

  Lene Moth, Ringkøbing/Skjern kommune 
  Kristoffer Piil, Limfjorsrådet

  Præsentation

  38 Samdyrknings rolle i enårige afgrøder 

  Jim Rasmussen, Aarhus Universitet 
  Dennis W. Pedersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  Præsentation

  39 Effekt og risiko ved brug af nitrifikationshæmmere

  Alice Thoft Christensen, SEGES Innovation
  Anne Winding, Aarhus Universitet

  40 Fremtidens pesticider – hvordan ser det ud?

  Nina Cedergreen, Københavns Universitet 
  Peter Hartvig, Aarhus Universitet

  Præsentation

  41 Markvanding i en tid med forsommertørke

  Søren Kolind Hvid, SEGES 
  Kiril Manevski, Aarhus Universitet

  Præsentation

  42 Multifunktionelle dyrkningssystemer kræver øget afgrødediversitet – også på den enkelte mark 

  Ane Kirstine Aare, Roskilde Universitet 
  Laue F. Skau, Dalgården

  Præsentation

  43 Hvordan ser fremtiden ud for naturforvaltningen? 

  Sarah V. Hansen, Landbrugsstyrelsen
  Bjarke Madsen, Aarhus Universitet

  Præsentation

  44 Kystvandråd 2

  Morten Graversgaard, Aarhus Universitet 
  Marie Østergaard, Landbrug & Fødevarer 
  Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening
  Gunilla Ørbech, Kommunernes Landsforening
  Peter Kaarup, Miljøstyrelsen

  Præsentation

  45 Rodudvikling og tørkestress i vinterhvede 

  Kristian Thorup-Kristensen, Københavns Universitet 
  Leif Hagelskjær, SEGES Innovation

  46 Betænkeligheder ved implementering af klimavirkemidler - hvordan skal de håndteres?

  Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet 
  Tavs Nyord, Concito
  Jens Elbæk, SEGES Innovation

  47 Er bygfluer det nye store skadedyr? 

  Ghita Cordsen Nielsen, SEGES Innovation
  Rasmus D. Jensen, Agri Nord

  48 Afværgeforanstaltninger for vandlidende arealer 

  Rikke Krogshave Laursen, SEGES Innovation
  Ditte Køster Olsen, SEGES Innovation

  49 Positionsbestemt tilførsel og omfordeling af næringsstoffer og planteværn. Kan det betale sig? 

  Leif Knudsen, SEGES Innovation
  Asmus Krenzen, SEGES Innovation

  50 Measurement of fertiliser value of organic fertilisers

  Marie Reimer, Aarhus Universitet 
  Peter Sørensen, Aarhus Universitet

  Præsentation

  51 Helhedsløsning – Arealplanlægning

  Jannik Seslef, Assens kommune 
  Andreas A. Christensen, Roskilde Universitet

  52 Udvikling af nye sortsblandinger

  Niels F. Vestergård, Sejet Planteforædling 
  Vibeke Fabricius, DLA Agro

  53 Hvordan påvirker biokul jordens sundhed?

  Carsten T. Petersen, Københavns Universitet 
  Anne Winding, Aarhus Universitet

  54 Ny teknik til bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere 

  Kristian Vest Warming, FarmDroid 
  Kristian Møller, AG Precision
  Christian Andreasen, Københavns Universitet

  Præsentation

  55 Grøn bioraffinering – erfaringer og perspektiver for produktionen

  Vagn Hundebøll, BioRefine 
  Kristian L-Karlshøj, Ausumgaard

  Præsentation

  56 Fordele og udfordringer ved et stribebaseret dyrkningssystem 

  Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  Otto Nielsen, Nordic Beet Research

  Præsentation

  57 Grain analysis can improve next year's fertilizer management

  Julie T. Christensen, SEGES Innovation
  Tamara Fitters, ADAS Sustainable Agricultural Systems

  Præsentation

  58 Erstatning ved aftale om BNBO

  Erik H. Blegmand, VKST
  Martin Olsen, Fors A/S 
  Michael Højholdt, SEGES Innovation
  Line Maagaard, Konsulent

  Præsentation

  59 Tilpasning af afgrøder og sorter til fremtidens klima

  Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet 
  Birger Eriksen, Sejet Planteforædling

  Præsentation

  60 Maskinomkostninger er stadig afgørende for din økonomi

  Søren Geert-Jørgensen, VKST 
  Casper E. Christensen, VKST

  Præsentation

  61 Udbyttemåling og prognoser 

  Birgitte Feld Mikkelsen, Danish Agro 
  Mette K. Langgaard, SEGES Innovation

  Præsentation

  62 Halm til det hele

  Henrik Maimann, Meliora Bio 
  Jesper Svensgaard, Københavns Universitet

  Præsentation

  63 Plantebaseret gødning til planterig kost

  Morten W. Vestenaa, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 
  Sven Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  Præsentation

  64 Bidrager organiske gødninger til PFAS-forurening? 

  Jakob Magid, Københavns Universitet 
  Xenia Trier, Københavns Universitet

  Præsentation

  65 Collective cooperation in the Netherlands  

  Gerrie Visser, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
  Albert van der Ploeg, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

  Præsentation

  66 Hvad kan vi lære af dyrkningsåret 2022/23?

  Ole Schou, VKST 
  Ditlev Hasselbalch, Grønnessegaard Gods

  67 Håndtering af tørke; med forsikring eller vanding? 

  Morten Letholm, Top Danmark 
  Jane Marie Buck, Lundbygaard

  68 Nye værktøjer i planteproduktionen 

  Thomas Ory Nielsen, BASF 
  Jesper Yngvesson, SYNGENTA 
  Jens Larsen, Corteva Agriscience

  Præsentation

  69 Biokul – en fosforgødning?

  Dorette S. Müller-Stöver, Københavns Universitet 
  Ingeborg Frøsig Pedersen, Aarhus Universitet
  Camilla Lemming, SEGES Innovation

  70 Kulstofdynamik i jorden og monitering af jordens kulstofindhold

  Betina N. Pedersen, SEGES Innovation
  Johannes Lund Jensen, Aarhus Universitet

  Præsentation

  71 Fremtidens nye grønne gødninger

  Søren Husted, Københavns Universitet 
  Daniel Olof Persson, Københavns Universitet

  Præsentation

  72 PFAS – evighedskemikalierne

  Jens Erik Jensen, SEGES Innovation
  Mathilde J. Hedegaard, HOFOR 

  73 Udfordringer i rapsdyrkningen

  Ghita Cordsen Nielsen, SEGES Innovation
  Torben Føns, Danish Agro

  74 Bælgplanters rolle i opbygning af kulstof og jordens frugtbarhed 

  Hans Henrik Pedersen, CTF Europe 
  Jim Rasmussen, Aarhus Universitet

  Præsentation

  75 Big data in agriculture

  Paul Neve, Københavns Universitet 
  Jesper Riber Nielsen, SEGES Innovation

  Præsentation

  76 Effektiv brug af halm til biogasproduktion

  Henrik Bjarne Møller, Aarhus Universitet
  Niklas Ahlefeldt-Laurvig, Green2x

  Præsentation

  77 Jordens mikroliv

  Per Halkjær Nielsen, Aalborg University 
  Mette H. Nicolaisen, Københavns Universitet

  Præsentation

Vil du vide mere?