Oprettet: 19-03-2019

Danske præciseringer af internationale mastitisanbefalinger

De internationale mastitisanbefalinger består af 10 punkter, hvor nogle nu kan præciseres for danske forhold baseret på resultaterne fra STOPMAST projektet

Af Søren Saxmose Nielsen1, Mogens Agerbo Krogh2, Carsten Kirkeby1, Søren Østergaard2, Michael Farre3, Tariq Halasa1
1Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, Københavns Universitet, 2Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universite, 3SEGES

National Mastitis Council (NMC) har en 10-punktsplan, som anbefales til bekæmpelse af mastitis. Elementerne i planen findes i box 1, mens detaljer for anbefalingerne findes på NMC’s hjemmeside. De detaljerede anbefalinger tager dog ikke højde for alle danske forhold og danske forskningsresultater. Derfor opsummerer vi her de væsentlige i forhold til de resultater, der er opnået i forskningsprojektet STOPMAST: Effektiv kontrol mod smitsom mastitis. Kun udvalgte elementer på NMC’s liste vil blive berørt.

 1. Pattedesinfektion er væsentlig, men valg af tidspunkt og produkter hænger nøje sammen med hvilke bakterier, der hærger i besætningen. Dette er afdækket i artiklen: STOPMAST – brug af patteplejemidler ved smitsom mastitis.
 2. Hygiejne i forbindelse med smittebeskyttelse skal implementeres og måske kontrolleres. Kan man bruges PCR til at kontrollere hygiejnen? Det korte svar er nej, jf. artiklen Vurdering af hygiejne som element i intern smittebeskyttelse i forbindelse med smitsom mastitis.
 3. Forurening af pattekopperne kan reduceres væsentligt, hvis pattekopperne skylles med koldt vand mellem malkning af to køer, hvilket specielt er vigtigt, hvis den første af de to køer er smittet. Det fremgår også af ovennævnte artikel.
 4. Bruges malkerobotter til at malke besætningen, rengøres disse oftest automatisk. Supplerende manuel rengøring af børste, børstemotor, krave på malkekopper og forreste del af laser bør gøres med omtanke, da de bakterier, der findes på de nævnte steder, måske løsnes og nemmere overføres til de efterfølgende køer. Derfor skal der før manuel vask udlægges skum på de steder, der skal vaskes. Efterfølgende vask skal ske med børste og afskylning med vand fra slange. Der må ikke bruges højtryksrenser. Det er budskabet i samme artikel.
 5. I forbindelse med registrering, goldkohåndtering og overvågning af yversundheden, er diagnostik central. Men hvilke prøver skal man udtage? Hvilke diagnostiske test skal man bruge? Og hvordan kan man lave en samlet teststrategi for at nå de specificerede mål? Disse spørgsmål besvares i artiklerne STOPMAST – diagnostik i forbindelse med smitsom mastitis (Strep. agalactia) og Sådan lægges en teststrategi for smitsom mastitis.
 6. Behandling af køer med klinisk mastitis med antibiotika bør alene ske efter udtagning af mælkeprøver som angivet i artiklen ovenfor. For at reducere forbruget af antibiotika bruges 3 dages lokal behandling i patten mod Staphyloccoccus aureus og Streptococcus spp. Dernæst kontrolleres effekten med en ny mælkeprøve. Der er ingen grund til at anvende systemisk behandling i kroppen, bortset fra hvis koens generelle velbefindende er svært påvirket. I dette tilfælde kan man overveje at supplere behandlingen med NSAID.
 7. Subklinisk mastitis bør ikke behandles, da koen selv kan kurere infektionen. Koen bør dog overvåges med henblik på at vurdere, om infektionen stadig er tilstede og udvikler sig. Formålet med denne anbefaling er også, at reducere unødvendigt brug af antibiotika (se pkt. 8). Overvågning sker først og fremmest ved at kontrollere mælk og yver med større omhu. Men overvågning af celletal eller inklusion af andre laboratorietest kan komme på tale jf. pkt. 4.
 8. Køer med kronisk Staphyloccoccus aureus mastitis bør som udgangspunkt udsættes, specielt hvis de har en lav mælkeydelse, idet disse køer kan være med til at opretholde smittepresset uden at de reelt kan behandles. Hvorfor fremgår af artiklen ” Ny forskning viser vejen til at reducere både mastitis og antibiotikaforbrug”. Et beslutningsstøttediagram ses i artiklen ”Brug beslutningstræet til at vælge den rigtige behandling af mastitis”, hvor forslag til tilgangen fremgår.
 

Elementer i NMC’s 10-punktsplan for mastitis

 1. Mål for yversundhed
 2. Rent, tørt og komfortabelt miljø
 3. Passende malkeprocedurer
 4. Passende vedlighed og brug af malkeudstyr
 5. Gode registreringer
 6. Passende håndtering af klinisk mastitis i laktationen.
 7. Effektiv goldkohåndtering
 8. Smittebeskyttelse ved smitsom mastitis
 9. Overvågning af yversundhed
 10. Periodisk revurdering af mål for yversundhed

Detaljer for hvert af punkterne fremgår af dette dokument på NMC’s hjemmeside

 

STOPMAST: Effektiv kontrol mod smitsom mastitis blev finansieret af Mælkeafgiftsfonden, SEGES, AarhusUniversitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet

 

 

Sidst bekræftet: 28-02-2020 Oprettet: 19-03-2019 Revideret: 19-03-2019

Kontakt

Chefkonsulent

Michael Farre

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation