Oprettet: 08-03-2019

Brug beslutningstræet til at vælge den rigtige behandling af mastitis

Når der tages beslutninger om klinisk og subklinisk mastitis, er det væsentligt for behandlingens effekt, smittespredning og økonomi. Beslutningstræet viser, hvad simuleringsmodeller foreslår som det bedste.

Maya K. Gussmann, Tariq Halasa, Carsten Kirkeby og Søren Saxmose Nielsen, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, Københavns Universitet

Smitsom mastitis forårsages bl.a. af Staphyloccoccus aureus og Streptococcus agalactiae. Derfor er det vigtigt at vide, om årsagen til et tilfælde af klinisk mastitis er en smitsom patogen eller ej.

Vi viser, hvordan man via beslutningstræet kan håndtere smitsom klinisk mastitis på en økonomisk rentabel måde, som også tager hensyn til antibiotikaforbruget i besætningen. Dette er baseret på resultater fra simulering med simuleringsmodellen MiCull (se artiklen Ny forskning viser vejen til at reducere både mastitis og antibiotikaforbrug).

Vi opdeler i to former for mastitis: 1) klinisk, eller ”synlig” mastitis, hvor man kan se ændringer i mælken, og varmt, hævet og smertefuldt yver; 2) subklinisk mastitis, hvor der er forhøjet celletal, men ellers ikke umiddelbart synlige tegn på, at koen har mastitis. Nedenfor illustrerer vi, hvordan beslutningsprocessen kan være.

 

Smtisom klinisk mastitis


Forstør figur ved at klikke på den

#) “Høj”, “Gennemsnitlig” eller “Lav” mælkeydelse er ud fra dine forventninger til koen med den givne paritet og det givne laktationsstadium, idet vi som udgangspunkt mener, at koen er i top-25 (”Høj”), eller blandt de nederste 25% (”Lav”).

*) Almindelig behandling = 3 dages behandling med tuber; lang behandling = 5 dages behandling med tuber

 

Smitsom subklinisk mastitis


Forstør figur ved at klikke på den

#) “Høj”, “Gennemsnitlig” eller “Lav” mælkeydelse er ud fra dine forventninger til koen med den givne paritet og det givne laktationsstadium, idet vi som udgangspunkt mener, at koen er i top-25 (”Høj”), eller blandt de nederste 25% (”Lav”).

§) Hvis en ko har to gentagne målinger med højt celletal skal alle kirtler undersøges for mastitisbakterier. Hvis det er en smitsom bakterie (Staphyloccuccus aureus eller Streptococcus agalactiae), så skal kirtlen behandles med antibiotika (eller koen skal udsættes).

$) En måned efter første behandling skal alle behandlede kirtler undersøges igen med laboratorieundersøgelse. Hvis de stadig har bakterier, skal koen udsættes

 

 

Sidst bekræftet: 27-02-2020 Oprettet: 08-03-2019 Revideret: 08-03-2019

Kontakt

Chefkonsulent

Michael Farre

Sundhed og produktion