Natur og vandmiljø, Planter

Find præsentationer fra Vandmiljøkonference 2021

Fokus på den lokalt baserede tilgang. Sunde fjorde – bedre vandmiljø.

Formålet var at styrke vidensudveksling og netværk for de personer, som arbejder med, eller som har tanker om at arbejde med den lokalt baserede tilgang relateret til sammenhængen mellem kystvand og opland.

Konferencen blev arrangeret af en styregruppe bestående af KL, VELAS, Limfjordssekretariatet, Vejle Kommune og SEGES

Konferencen blev afholdt 1. september 2021. 

Præsentationer:

 1. Hvordan arbejdes der med kystnært vandmiljø og vandforvaltning uden for landets grænser, og hvordan opnås succes
  v/Mike Elliott
   
 2. Als Stenrev, stenrev som kystbeskyttelse
  v/Bo Mammen Kruse

 3. Vejle Fjord – ålegræsudplantning, stenrev, muslinger
  v/Klaus Balleby

 4. Stenrev Limfjorden og spøgelsesnet i Limfjorden
  v/Torben Bramming Jørgensen

 5. Erfaringer fra Collective Impact og samarbejde i oplandet
  v/Helga Grønnegaard

 6. Opbygning af tillid og ejerskab. Collective Impact projekt Glenstrup Sø
  v/Rasmus Fuglsang Frederiksen

 7. Erfaringer fra RyÅ projekt om Helhedsplan
  v/Morten Graversgaard

 8. Odense Fjord og opland – nyt samarbejdsinitiativ fra lokale aktører
  v/Maria Pilgaard

 9. Lillebælt-samarbejdet
  v/Keld Andersen

 10. Optimeret samarbejde med henblik på hurtigere udrulning af de kollektive virkemidler. National arbejdsgruppe
  v/Flemming Gertz

 11. Fart på udrulning af vådområder. Erfaringer med ”Assensmodellen”
  v/Jannik Seslef

Vil du vide mere?

Støttet af