Natur og vandmiljø, Kvæg

Ny folder: Landmanden som naturforvalter – Sådan hjælper landmanden naturen

Du kan bruge denne folder, hvis du gerne vil fortælle din omverden mere om, hvordan landmænd arbejder med naturtiltag der virker.

De seneste år har flere og flere landmænd valgt at gøre en aktiv indsats for at give plads til den vilde natur

For mange landmænd har det stor værdi at arbejde og bo tæt naturen, og de vil passe på den. Mange landmænd har fundet ud af, at de med små tiltag og ændrede vaner kan gøre en stor indsats. Når landmanden skaber flere levesteder for vilde dyr og planter, er han/hun med til at forbedre forholdene for biodiversiteten. 

I denne folder kan du læse om, hvilke indsatser danske landmænd gør for biodiversiteten og hvorfor det giver god mening for landmand landmændene. Du kan læse om:

  • hvorfor det er vigtigt, når landmændene forvalter og beskytter deres naturområder, som enge, overdrev, heder og moser
  • hvordan der skabes mere liv i bedriftens småbiotoper som levende hegn, vandhuller, diger, vejkanter mv. 
  • betydningen af at landmanden giver pladsen tilbage til naturen, når der lægges jord til lavbundsprojekter og der udtages ukurante hjørner mv.
  • hvordan landmænd via. Naturtjek får mere viden om naturen

Vil du vide mere?

Støttet af