Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne M

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  

 
Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F. 

M Årstal Sidetal – seneste år
Madeira 2003 221
Maestria 2004 23
Magellan 2001, 2003 118, 121, 230
Magnat 2001, 2002 30, 31, 32
Magnesia-Kainit 1992 245
Magnesium 2005, 2006, 2009, 2012 269
Magnesium i afgrøderne 1970 46
Magnesium og bor, raps 1978 145
Magnesium og bor, vårraps 1986, 1987 106
Magnesium og K, vårraps 1982 169
Magnesium og kalium til sukkerroer 1994, 1995, 1996 220
Magnesium til vårraps 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 117
Magnesium, bederoer og kålroer 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 284
Magnesium, fabriksroer 1994, 1995, 1996 220
Magnesium, hvidkål 1979 150
Magnesium, K, N, græs, vekselvirkning 1963, 1964, 1965, 1966 152
Magnesium, kalk og N, kløvergræs 1975, 1976 139
Magnesium, kartofler 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 2002, 2003, 2004 281
Magnesium, kløvergræs 1977, 1978, 1979, 1980 191
Magnesium, majs 2002, 2012 426
Magnesium, N og kalk 1970 368
Magnesium, N og kalk, fastliggende 1952, 1953, 1954, 1955 (1972) 2106
Magnesium, N, kalk, afgrødeanalyser 1970 16
Magnesium, raps 1979 144
Magnesium, vinterhvede 2011, 2012 267
Magnesium, vinterraps 2005, 2011, 2012 269
Magnesium, vårraps 1980 150
Magnesium, vårsæd 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 279
Magnesiumammoniumfosfat 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 275
Magnesiumforbindelser i NPK 1975 111
Magnesiumgødninger 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 288
Magnesiumindhold 2006 225
Magnesiumkalk 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 172, 222
Magnesiumtal 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012 286
Magnesiumtal, statistik 2002, 2003, 2004, 2005 227
Magnistart, majs 2005 374
Magnor 2003 162
Magnum 2001 277
MaisTer, sen anvendelse 2009 395
MaisTer, tolerance 2004 357
Majs 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 21
Majs efter frost, høsttider 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 251
Majs og rug, 1-årige læbælter 1982 190
Majs på kamme 2006 273, 299
Majs samdyrket med bønner 2007 285
Majs til staldfoder, rækkeafstand 1976, 1977, 1978, 1979 177
Majs, agertidsel 2006 391
Majs, AgriGro 2002, 2004, 2005 372
Majs, angreb af kartoffelborerens larve 1986 219
Majs, bejdsning 2013 417
Majs, bejdsning, svampe 2012 441
Majs, biogas 2007 375
Majs, bladgødskning 2002 314
Majs, bladlus 1994 273
Majs, bladplet 2002 303
Majs, bladsvampe 2011 391
Majs, bor 1996, 1997 270
Majs, bredsåning 2002, 2003, 2004 334, 347
Majs, båndsprøjtning 1995, 1996, 1997 273
Majs, DDF 2010, 2011 384
Majs, dobbeltrækkesåning 1987, 1988 242
Majs, Drechslera 2002 303
Majs, dyb såning, rågeangreb 2010 265
Majs, dyrkning 2002 302
Majs, dårlig vækst 2005 354, 376
Majs, effekt af ukrudtsmidler 2004, 2005 356
Majs, efterafgrøde, økologisk 2004 233, 261
Majs, efterafgrøder 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011 374, 378
Majs, efterafgrøder, ukrudtsbekæmpelse 2010 391
Majs, eftergødskning 2007 348, 367
Majs, Final K 2005 354, 376
Majs, forsuret gylle 2012 425
Majs, fosfor 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2012 426
Majs, fritfluer 1994 274
Majs, fritlevende nematoder 2011 395
Majs, frøstørrelser 2007, 2008, 2009 364, 378
Majs, frøukrudt, metoder 1995, 1996, 1997 273
Majs, Fusarium 2008, 2009, 2013 416
Majs, Fusarium, jordbearbejdning 2010, 2011 390
Majs, Fusarium, toksiner 2009, 2007, 2008 378
Majs, Fusariummonitering 2008 378
Majs, fusariumtoksiner 2009, 2010, 2011 389
Majs, fusariumtoksiner, jordbearbejdning 2010, 2011 390
Majs, gensplejsning 1999, 2000 307
Majs, GM-majs 2010 390
Majs, gråbynke 2006 392
Majs, gylle 1992, 2004, 2005, 2008, 2009 365, 380
Majs, gødskning 2003, 2004, 2005, 2009 380
Majs, havrecystenematoder 2002 316
Majs, Humifirst 2008 369
Majs, husdyrgødning 1991, 2008 351, 368
Majs, høst 2003, 2009 399, 403
Majs, høsttider 2002, 2003, 2004, 2005 357
Majs, høsttidspunkt 2009, 2010 360
Majs, jern 2002 314
Majs, jordbearbejdning, svampesygdomme 2012 438
Majs, kalium 2012, 2013 402
Majs, Kalkare Zink 2005 374
Majs, kamdyrkning 2005, 2006, 2007 362
Majs, kamsåning 2007 347
Majs, kernemajs 2005, 2006 366, 380
Majs, klumpsåning 2006 369
Majs, kobber 2002, 2012 426
Majs, koldtest 1998, 2000, 2004, 2005 368
Majs, kvik 2006 391
Majs, kvælstof 1993, 1994, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 421, 426
Majs, magnesium 1996, 1997, 2002, 2012 426
Majs, Magnistart 2005 374
Majs, majshalvmøl 2013 417
Majs, mangan 1996, 1997, 2002, 2012 426
Majs, mikronæringsstoffer 2007 367
Majs, modenhed 2003, 2004, 2005 352
Majs, nematoder 2002 315
Majs, NP 11-23-0 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 210
Majs, NP-gødning 2002 315
Majs, næringsstoffer 2005 354, 374, 376
Majs, P, placeret 1973, 1974, 1975, 1976 151
Majs, placering af gylle 2002 313
Majs, placering af gylle, økologisk 2004 261
Majs, planteanalyser 2011, 2012 426
Majs, plantetal 1973, 1974, 1975, 1976, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 2007, 2008, 2009, 2010 360
Majs, plastdækning 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 350, 368
Majs, plasticdækning 1984, 1985, 1986 224
Majs, plastoverdækning 2001 304
Majs, pløjefri dyrkning 2002, 2003, 2004, 2005 365
Majs, radrensning 1995, 1996, 1997, 2010, 2012 430
Majs, radrensning og kemisk bekæmpelse 2011 386
Majs, rodukrudt 2007 371
Majs, Roundup resistent majs, ukrudt 2007 372
Majs, rækkeafstand 2001, 2002 311
Majs, råger 2011, 2012 328
Majs, samdyrket, økologisk 2008 292
Majs, samdyrkning med hestebønne 2005 370
Majs, sen såning 2010 265
Majs, sideskud 2002 307
Majs, skadedyr 2011, 2012, 2013 417
Majs, skræmmemidler, råger 2005 284
Majs, sorter 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 386, 396
Majs, Stalosan 2004, 2005 372
Majs, startgødning 1995, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 361, 380
Majs, storkenæb 2006 389
Majs, strategi mod ukrudt 2011, 2012, 2013 409
Majs, stubhøjde 2006, 2007, 2008 380
Majs, svampebekæmpelse 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 434
Majs, svampesygdomme 2013 411
Majs, svovl 2002, 2003, 2004, 2005, 2012 426
Majs, sygdomme 2008, 2009, 2011 389
Majs, sædskifte 2002 315
Majs, sådato 2002 315
Majs, sådybde 2011 291
Majs, såmetoder 2003, 2004 334, 347
Majs, såning 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 364, 379
Majs, såning af græs i majs 1997, 1998, 1999 332
Majs, såtid 2011 291
Majs, såtider 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 196
Majs, såtidspunkt, sådybde 2010 285
Majs, Terralyt Plus 2000 308
Majs, toksiner 2009, 2013 416
Majs, toksiner, Fusarium 2012 439
Majs, Turbo Seed H 2008 369
Majs, Turboseed 2005 374
Majs, udvaskning 2011 376
Majs, ukrudt 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 426
Majs, ukrudt, logaritmesprøjtning 2007 370
Majs, ukrudt, plastdækning 2007 372
Majs, ukrudt, sædskifte 2007 349
Majs, ukrudt, økologisk 2004 259
Majs, ukrudtsbekæmpelse 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 409
Majs, ukrudtskonkurrence 2010 287
Majs, ukrudtskonkurrence, økologisk 2004 233
Majs, vanding 2006, 2009, 2010, 2011 380
Majs, vækststimulatorer 2001, 2002, 2006 370, 387
Majs, zink 1996, 1997, 2005, 2012 426
Majs, Zintrac 1996, 1997 270
Majs, økologisk 2003, 2004, 2008 274, 292
Majsbladplet 2009, 2010, 2011 390, 391
Majsborer 2010 394
Majsfrø, koldtest 2001, 2002 321
Majshalvmøl 2011 395
Majshalvmøl, majs 2012 441
Majshelsæd, bladsvampe 2010, 2011 393
Majshelsæd, høst 2008, 2011 395
Majshelsæd, høstprognose 2008, 2010 399
Majshelsæd, høsttider 2010 399
Majshelsæd, kalium 2010 378
Majshelsæd, kvæggylle 2010, 2011 372
Majshelsæd, kvælstof 2010, 2012, 2013 400
Majshelsæd, phosphit 2011 372
Majshelsæd, skadedyr 2013 417
Majshelsæd, sorter 2009 367
Majshelsæd, startgødning 2010, 2011 372
Majshelsæd, svampebekæmpelse 2010 362, 393
Majshelsæd, svampesygdomme 2013 414
Majskolber, høst 2000 307
Majsmøl 2010 394
Majssorter, helsæd 2006 366, 374
Majssorter, oversigt, alle beretninger siden 1975    
Majssorter, plantetal 2002 310
Majssorter, titus 1997, 1998 276
Majssorter, økologisk 2003 237
Majsvarmeenheder 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 428
Majsøjeplet 2009, 2010, 2011 390, 391
Makroporer 2007, 2011 260
Maksimal, se Max.    
Malibu 2002 18, 19, 22, 23
Malkekøer, lævirkning 1971 1145
Maltbyg 2003, 2004 188
Maltbyg, dyrkning 2004, 2005, 2006, 2007 122
Maltbyg, gylle 1989 113
Maltbyg, højt udbyttepotentiale 2004, 2007 122
Maltbyg, kvalitet 2008 115
Maltbyg, kvælstof 1990, 1991, 1992, 1993, 2004 100
Maltbyg, placering af gødning 2008 115
Maltbyg, planteværn 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 177
Maltbyg, skadedyr 1993, 1994, 1995 184
Maltbyg, sortering, svampebekæmpelse 2009, 2011, 2012 136
Maltbyg, svampe 2006 131
Maltbyg, svampebekæmpelse 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 134, 137
Maltbyg, udsædsmængde 2008 115
Maltbyg, vækstregulering 2003 104
Maltbygkvalitet, svampe, vårbyg 2007 141
Maltbygsorter, svampebekæmpelse 2001, 2011 129
Maltbygundersøgelser 1980, 1981 65/31
Maltdyrkning 1974, 1975, 1976 (1977) 59
Maltningsegenskaber, vårbygsorter 1987 45
Malva 2003 221
Management Zones 2006 228
Manatan 2002, 2003 238
Maneb 1983 161
Mangan 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010 220
Mangan i P, efterår, forår 1970 371
Mangan i udsæd 1999, 2000 193
Mangan og jern 1956 149
Mangan til hvede 1988 88
Mangan, alm. rajgræs 2003 133
Mangan, indhold i udsæden 2004 183
Mangan, kartofler 2003 251
Mangan, majs 1996, 1997, 2002, 2012 426
Mangan, sukkerroer 1981, 1983 147/162
Mangan, vekselvirkning goldfodsyge 2003 71
Mangan, vinterbyg 1993, 1994, 1995, 1996 171
Mangan, vintersæd 1993, 1994, 1995 100
Mangan, vårbyg 1995, 1996, 1997, 2008, 2009 225
Manganberigelse af sædekorn 2005 196
Manganchelat 1983, 1984 161/92
Manganholdig NPK-gødning 1994, 1995, 1996, 1997 183
Manganindhold 2004 182
Manganindhold i udsæd 2001, 2002 181
Mangankoncentration 2006 219
Manganmangel 2001, 2002, 2003, 2005 192
Manganmangel, afhjælpning 2005 195
Manganmangel, goldfodsyge 2002 47
Manganmangel, indkredsning 1979, 1980, 1981, 1982 159
Manganmangel, jordbearbejdning 1999 242
Manganmidler 2002, 2003 144
Manganmidler i vintersæd 1983, 2005 195
Manganmidler i vårsæd 2005 194
Manganmidler, korn 1986 89
Manganmidler, vinterbyg 2006 213
Manganmidler, vintersædens overvintring 1984 91
Mangannitrat 2002 183, 186
Manganoptagelse 2001 179
Mangansulfat 1983, 2002, 2003, 2004, 2006 211, 216
Mangansulfat og manganoxyd 1971 1101
Mangansulfat, frøgræs 1972 2122
Mangansulfat, kartofler 2002 264
Mangansulfat, vinterbyg 1993, 1994 96
Mangansulfat, vintersæd 1994 96
Mangantal 2005 227
Mangantester 2007 221
Manhattan 2001, 2002, 2003, 2004 291, 293, 294, 296
Mantrac 2007 224
Mantrac 500 2002 186
Mantrac Optiflo 2005, 2006 214
Manurox 2006 240
Marathon 2001 260
Marcel 2003 235
Marginaloptagelse 2002, 2007 209
Marigold 2004 92, 93
Mark- og ejendomsbesøg 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Markant 2001, 2002, 2003, 2004 118
Markbrug Mod nye Mål 2006, 2007 380
Markforsuring af gylle 2013 251
Markfrø 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 22
Markfrø, bestøvning 2013 22
Markfrø, sygdomsangreb 2013 22
Markfrø, vækstforhold 2013 22
Markfrøafgrøder, ukrudtsbekæmpelse 2002 135
Markkapacitet 2007 256
Markkontrol 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Markkort Online 2003, 2004, 2005 386
Markmøder 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Markprognose 1987 69
Markspiring og plantebestand, fabriksroer 1976, 1977, 1978, 1979 165
Marksyn 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 424
Markvand 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 61
Markvanding 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2006, 2009 262, 270
Markvandringer 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 423
Markært 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 23, 280
Markært (i øvrigt flerårig sortsoversigt årligt) 1987 58
Markært og byg i blanding 1990, 1991 234
Markært og hestebønne 2004 125
Markært som dæksæd 1991, 1992 246
Markært til helsæd, økologisk 1998, 1999 269
Markært, Attika 2002 236
Markært, beh. for rodbrand 1989 262
Markært, effekt af ukrudtsmidler 2002, 2003, 2004, 2005 135
Markært, flere års forsøg 2008, 2012 155
Markært, frøstørrelse 1993, 1994, 1995 66
Markært, jordbearbejdning 1998 209
Markært, kalium 1987, 1988, 1989 101
Markært, kvik 2004 125
Markært, landsforsøg 2012 154
Markært, PC-Planteværn – ukrudt 2001 133
Markært, Pinochio 2002 236
Markært, Registreringsnet 2006 144
Markært, se også Ært    
Markært, skadedyr 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2003, 2006 144
Markært, sorter 1987, 2007, 2013 129
Markært, sortsforsøg 2004, 2006 145
Markært, sortsvalg 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 138
Markært, strategi 2004 mod ukrudt 2003 119
Markært, strategi 2005 mod ukrudt 2004 122
Markært, strategi 2006 mod ukrudt 2005 136
Markært, svampebekæmpelse 2013 130
Markært, svampesygdomme 2013 130
Markært, svovl 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 99
Markært, sygdomme 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2003, 2006 146
Markært, sædskiftesygdomme 1991, 1992, 1993 277
Markært, udsædsmængde 1993, 1994, 1995 66
Markært, ukrudt 2001, 2002, 2003 118, 122
Markært, ukrudtskonkurrence 2011 282
Markært, valg af sort 2012 154
Markært, ærtesyge 2005 270
Markært, ærtesyge, økologisk 2004 232, 251, 253
Markært, ærteviklere 2006, 2007 152
Markært, økologisk 2003, 2004 232, 250
Markærtsorter, egenskaber 2005, 2006, 2007 152
Markærtsorter, flere års udbytte 2005 135, 139
Markærtsorter, landsforsøg 2005 138
Markærtsorter, sortsforsøg 2005 138
Markærtsorter, udbytte 2007 152
Marmota 2003, 2004 313, 315
Marnie 2003 86, 92, 93, 98, 99
Martha 2001, 2002 297
Maskiner til kvikbekæmpelse, økologisk 2003 242
Matador 2001, 2002, 2003, 2004 33, 34, 238
Max. behandling, korndyrkning 1986 63
Max. behandling, rug 1986 65
Max. behandling, vinterbyg 1986 66
Maxicrop 1989 220
MCPA 2005 15
Medarbejdere, Videncentret, Planteproduktion          2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 450
Medicinalfabriksslam 1987 90
Medicinplanter 2008 190
Medicinsk beh., ungkvæg på græs 1974 2158
Medina 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 107
Meget tidlig såning 2011 223
Meget tidlige sorter 2010 290
Mejselplov 1979 52
Mekanisk bekæmpelse 2006 297
Mekanisk bekæmpelse, ukrudt, vårsæd 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 119
Mekanisk bekæmpelse, vårsæd 2002 121
Mekanisk jordløsning 2006, 2007 256
Mekanisk og biologisk løsning 2006 261
Mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse, energipil 2012 207
Mekanisk skade 2007 227
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2006, 2010 289, 297
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, kartofler   2001, 2002, 2012, 2013 321, 322
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, majs 1995, 1996, 1997 273
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, majs, økologisk 1996 207
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, markært 1997, 1998, 1999, 2000 146
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, pil 2011 2013 178
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, vinterraps, strategi 1995, 1996, 1997 149
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, vintersæd 1998, 1999, 2000, 2002 87
Mekanisk-kemisk ukrudtsbekæmpelse, kartofler 2000 260
Mekka 2001 260
Meldug 2002, 2003, 2007, 2009, 2011 17, 18
Meldug og rust, vårbyg nabo t. spr. vinterbyg 1978, 1979 77
Meldug og rust, vårbyg, 1-2 km fra vinterbyg 1978, 1979 78
Meldug og rust, vårbygsorter i vinterbygmark 1978, 1979 78
Meldug, alm. rajgræs 2002 143
Meldug, bederoer 1990, 1991, 1992, 2003, 2006 333
Meldug, engrapgræs 2010 149
Meldug, fabriksroer 1985 150
Meldug, hvede 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 72
Meldug, hvede, bekæmpelse 2009 80
Meldug, korn - se også svampebek.    
Meldug, logaritmesprøjtning, hvede 2010 85
Meldug, observationsparceller 1985, 1986, 1987 36/36/37
Meldug, roer 2001 273
Meldug, strandsvingel 2012 164
Meldug, sukkerroer 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2005 321
Meldug, svovltilførsel 1994, 1995 96
Meldug, Vega vårbyg, bejdsning og sprøjtning 1984 137
Meldug, vinterbyg 2010 30
Meldug, vinterhvede 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 77
Meldug, vårbyg 2005, 2006, 2013 112
Meldug, vårbygsorter 1979 23
Meldug, vårhavre 1993, 1994 184
Meldugangreb 2011 19
Meldugbedømmelse, skalaer 1979 18
Meldugbek., engrapgræs 1978 147
Meldugbekæmpelse, hvede 2010 83
Meldugkarakterer, vårbygsorter 1977 23
Meldugresistens og vårbygdyrkning 1985 69
Meldugresistens, vårbygsorter 1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 36/36/37
Meliorator 1991, 1992, 1993 65
Meliorotor 1985 61
Melissos 2004 119, 120
Melkartofler 2001 247
Mellem- og efterafgrøder 2012 8
Mellemafgrøder 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 200
Mellemafgrøder, arter 2012 224
Mellemafgrøder, udsædsmængder 2012 226
Mellemafgrøder, vinterhvede 2008, 2009 236, 243
Meltan 2001, 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Menhir 2001, 2002, 2003, 2004 28
Mentor 2001 95-96, 101
Mercury, kartofler 2003 247
Meribel 2002 305
Meristemprogrammet, kartofler 2001 258
Meromkostning 2011 18
Merudbytte 2002 218
Merudbytte for graduering 2002 191
Merudbytte, kvælstof 2013 375
Merudbytte, svampebekæmpelse, vinterhvede 2004 82
Merudbyttekurver (N) 1978, 1979 115/119
Merudbytter, svampe, hvede 2011, 2013 86
Merudbytter, svampebekæmpelse vårbyg 2004 111
Merudbytter, svampebekæmpelse, hvede 2009, 2010 97
Merudbytter, svampesprøjtning, hvede 2010 96
Metaxa 2001 127
Metyl-imidazol (4-metyl-imidazol) 1987 234
Meunier 2002 35, 36, 42, 43
Meva, kartofler 2002 261
Mgt 2012 286
Microplan AB 2005 171
Microplan Eco 2006 214
Microplan Mangan 2005, 2006 214
Middelafprøvning, sukkerroer 2005 321
Middelkombinationer, engrapgræs 2010 146
Middeltemperatur 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 11
Middeltidlige kartoffelsorter 2009 299
Middeltidlige kartofler 2009, 2011 295
Miezu 2003 221
Mikado 2003, 2004 321
Mikro- og makronæringsstoffer, majs 1996, 1997 270
Mikronæringsstoffer 2005, 2006, 2009 201, 221
Mikronæringsstoffer, kartofler 2002 264
Mikronæringsstoffer, majs 2007 367
Mikronæringsstoffer, majshelsæd 2008 216
Mikronæringsstoffer, sukkerroer 2005 318
Mikronæringsstoffer, svampe, hvede 2007 89
Mikronæringsstoffer, svampe, vinterhvede 2006 87
Mikronæringsstoffer, vinterhvede 2007, 2008 216
Mikronæringsstoffer, vinterraps 2002, 2005, 2011 184
Mikronæringsstofprojekt 2005 202
Mikronæringsstofpræparater 1987 88
Mikrotop Bittersalt 2001 269
Miljø 2006 6
Miljø- og Energiministeriet 2001, 2002 8
Miljø opgaver 2007 379
Miljø, forskellige gødningstyper, svin 2008 233
Miljøchef 2004 6
Miljøeffekt 2010 188
Miljøfordele 2001 209
Miljøgodkendelse af husdyrbrug 2006 6
Miljømæssige forhold 2002 208
Miljømål 2005, 2006 6
Miljøopgaver 2008 388
Miljøregler 2006 6, 14
Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 379
Miljøvirkning, kløverudlæg 1999 265
Miller 2001, 2002 35, 36, 42, 43, 222, 223, 224
Milo 2004 320
Mimmi 2001 123, 124
MIMS 2004 201
Mineralbehov, malkekøer 1992 283
Mineraler og protein, afgrøder, gødningsforsøgene 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 (1970) 3
Mineralindhold, skridningstid, græsser 1970 254
Mineralisering af kvælstof 2001 213
Mineralisering, N-forbindelser i jord 1987 67/69
Mineralsk kvælstof i jord 1987 67
Mineralstoffer i grovfoder 1989, 1990, 1991, 1992 280
Mineralstofindhold i korn 2001 177
Minerva 2001, 2002 297
Mini-Epidan 1988 149
Mini-Epidan, vårbyg 1987 135
Minimal jordbehandling 1970, 1971 1051/204
Minimerede omkostninger, vinterhvededyrkning 1991, 1992, 1993, 1994 26
Minimering af omkostninger, rugdyrkning 1991, 1992, 1993, 1994 32
Minimering, omkostninger, etablering, vinterhvede 1994, 1995, 1996 83
Minimering, omkostninger, etablering, vinterraps 1996 137
Minimidler, frøgræs 2013 154
Minisommerbrak 2003, 2010, 2011 285
Minisommerbrak, økologisk 2002 257
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010 9
Minkgylle 2007 202, 227
Minkgylle, vinterhvede 2006, 2008 220
Mistic 2002, 2003, 2004 291
Mlo resistens 2007 17
Mlo-bladpletter 2003 109
Mlo­resistens, vårbyg 2006 107
Mocusavand 1995 129
Moda 2003 218
Modelberegnet kvælstofprognose 2003, 2004, 2005 188
Modena 2002, 2003, 2004 243
Modenhed, majs 2004 345
Modus 2001, 2002, 2003 39
Moldau 2001, 2002, 2003, 2004 291, 296
Molybdæn 2004, 2009, 2010 220
Molybdæn og kalk, okker i lavbundsjorde 1959, 1960, 1961 247
Mombasa 2002, 2003, 2004 20, 28
Monceren Extra 370 2006 317
Monitering,  Fusariumtoksiner, korn 2013 87
Monitering, DTR 2002 60
Monitering, Fusarium 2005 93
Monitering, Fusarium, byg 2009 94
Monitering, Fusarium, hvede 2009 94
Monitering, Fusarium, toksiner 2006 95
Monitering, Fusarium, vårbyg 2009 94
Monitering, fusariumtoksiner 2008, 2012 101
Monitering, fusariumtoksiner, korn 2010 97
Monitering, goldfodsyge 2002 47
Monitering, hvedebladplet 2002 60
Monitering, hvedegalmyg 2006 99
Monitering, kernemajs 2008, 2009 403
Monitering, vandprocent, kernemajs 2010 404
Monitor, kvik 2007 80
Monokultur med fabrikssukkerroer 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 218
Monokultur, fabrikssukkerroer 1987 205
Monokultur, fodersukkerroer 1981, 1982, 1983, 1984 210
Monty 2002, 2003 118, 121, 122
Morgensprøjtning 1987, 1988 168
Mosebunke 2010, 2011, 2012 216
Motto 2001 28
Multimicro 1980 143
Multimin 1989 107
MVE 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 428
MVJ ordninger 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 379
Mykorrhiza 1978 134
MZA 2006 228
Mørkfarvning 2007, 2009 297
Mørkfarvning, kartofler 2011 294
Målesort, sortsblanding 1983 18
Målrettet regulering 2013 6