Emneregister for Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013

Emne O

Emner/nøgleord

Emner/nøgleord er samtlige ord fra stikordsregistrene i Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013. Der er link til (store) pdf-filer med de komplette oversigter for årene 1971-2013.
 

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å  

Søg
efter ord på denne side ved først at vælge bogstav og derefter Ctrl+F.
 
O Årstal Sidetal - seneste år
Objektive og uvildige forsøg 2002 5
Observationsejendomme (N) 1976 90
Observationsparceller 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 429
Ocean 2002 305
Octopus 2002 35, 36, 42, 43
Oden 2002 275
Odin 2001, 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Off-label godkendelse, engrapgræs 2010, 2011 147
Off-label godkendelse, spinat 2010 162
Ohio 2002 305
OK Laboratorium for Jordbrug 2009 259
Okkerholdige lavbundsjorde, molybdæn og kalk 1959, 1960, 1961 247
Oldham 2002 305
Ole Heyes Fond 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 10
Oleva, kartofler 2001, 2002, 2003 247, 252, 257, 258
Olfaktometri 2004, 2009 250
Olie, roemidler 2010 325
Olieafgrøder 2006 266
Oliefrø 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2005, 2006 268, 277
Oliehør, kvælstof til 1987, 1988 126
Oliehør, nedvisning 1987, 1988 126
Oliehør, svampebekæmpelse 1994 146
Oliehør, udsæd 1987 114
Oliehørsorter 1985, 1986, 1987 114
Olieprocent, solsikke 1994 147
Olieræddike 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 203, 281
Olieræddike før kartofler 1997, 1998, 1999 284
Olieræddike, efterafgrøde 1998, 1999, 2013 197, 220
Olieræddike, kålbrok 2011 187
Olieræddike, mellemafgrøde 2013 200, 201, 220
Olieræddike, skadedyr 2008, 2010 182
Olieræddike, svampesygdomme 2009, 2010 182
Olieræddike, ukrudtsbekæmpelse 2008 182
Olieræddike, økologisk 2008 273
Oligomag 2007 224
Olivin 2002, 2004 241
Olivin (magnesiumsilikat i NPK) 1972 2109
Omfordeling af kvælstof 2005 187
Omkostninger, etablering af vinterhvede 1994, 1995 76
Omkostninger, jordbearbejdning 1999 244
Omkostninger, vinterrapsdyrkning 1994, 1995 76
Omlægning af græs på lavbundsjord 1974 2052
Omlægning af græs, lavbundsjord, specialfræser 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 150
OmniSTAR 1999 208
Områdeinddeling til kvælstofprognosen 2003, 2004, 2005 188
Områdeopdeling, vårbygdyrkning 1985 69
Omsætning af sædekorn (i øvrigt årlig oversigt) 1987 51
Omsåning 2011 13, 21
Omsåning, jordbehandling 1985 58
Omsåning, jordfygning 1997 128
Omsåningsgrænse, bederoer 1975 143
Opbevaring af læggekartofler 1988 211
Opbevaringskapacitet 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 380
Opharvning 2001 210
Opiplant, svampebekæmpelse, vinterhvede 2008 78
Opkoncentreret svinegylle, vinterhvede 1997 191
Opmålt udbytte, lager (grovfoder) 1987 226
Optagningspunkt, svampebekæmpelse, sukkerroer 2010 327
Optagningstid, aftopning, bederoer 1958, 1959, 1960 98
Optagningstid, svampe, sukkerroer 2005 323
Optagningstid, svampebekæmpelse, sukkerroer 2008 324
Optagningstid, svampesygdomme, sukkerroer 2008 315
Optagningstid, tilvækst og opbevaring, fabriksroer 1979 166
Optagningstider 2009 299
Optagningstider, fodersukkerroer 1983, 1984, 1985 222
Optagningstider, kartofler 2007 292
Optagningstider, svampebekæmpelse, roer 2009 328
Optagningstider, tidlige kartofler 2008 297
Optagningstidspunkt og bladsvampe 2002 285
Optagningstidspunkt, sukkerroe 1992, 1993, 1994 224
Optagningstidspunkt, svampebekæmpelse, sukkerroer 2007 321
Optic 2001, 2002 96, 97, 102, 103, 104
Optimal N-forsyning 1987 67/69
Optimal N-tilførsel 1987 79
Optimal plantebesk., vinterhvede 1987 125
Optimal plantebesk., vårbyg 1985, 1986, 1987 133
Optimal plantebeskyttelse 1988, 1989 161
Optimale gødningsmængder 2006, 2011 8
Optimale kvælstofmængder 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 450
Optimale kvælstofmængder 2013 427
Optimale kvælstofmængder, prisrelationer 2009 212
Optimale udsædsmængde, vinterrug 1994 33
Optimering, energiproduktion 2012 386
Optimering, hele dyrkningssystemer 2005, 2006 6
Optimering, proteinproduktion 2012 386
Optimering, proteinudbytte 2012 386
Optimin 1984, 1987 92/87
Optiplant, vinterhvede 2009, 2010 90
Optisk udstyr 2007 243
Optiske målinger 1997, 1998, 1999 196
Optiske sensorer 2001, 2002 187
Optælling af ukrudt 2001 67
Opus 2002, 2003, 2004 53, 54
Orangegule hvedegalmyg, hvede 2011 107
Orangegule hvedegalmyg, vinterhvede 2008 93
Organisk affald 1990, 1991, 1992 100
Organisk gødning 2010 269
Organisk stof 2009 262
Orlando, kartofler 2003 247
Orthega 2001, 2002, 2003 86, 92, 93, 98, 99
Othello 2001, 2002, 2003 118, 121
Otira 2001, 2002, 2003, 2004 86, 92, 99
Outlook 2001 21-23
Overfladestrømning 2007 202
Overskæring, læggekartofler 2010 288
Overskårne læggekartofler 2010, 2011, 2012, 2013 318
Oversvømmelse med havvand 2008 253
Oversvømmet 2002 7
Overvintring 2007, 2011 223
Overvintring, vinterhvede 1985, 1986, 1987 20
Overvintring, vinterhvedesorter 1985 20
Overvintring, vinterraps 2003 136