FarmTest - maskiner/planteavl nr. 23 - - kvæg nr. 23

Oprettet: 21-11-2003
Revideret: 24-11-2003

FarmTest: Sammenligning af Alfa GR/E solde og standardsolde monteret på to Claas Lexion 480

FarmTest - maskiner/planteavl nr. 23

Dato: 21-11-2003

Forfatter: Knud Bastholm

Sammenligning af Alfa GR/E solde og standardsolde monteret på to Claas Lexion 480
- Afsluttet FarmTest

Der er i sommeren 2003 gennemført en sammenligning af Alfa GR/E solde og standard Claas solde ved høst af henholdsvis hundegræs, rajgræs, timothe og hvede. Undersøgelsen er gennemført med to Claas Lexion 480. Den ene var monteret med Alfa GR/E solde, mens den anden var med de originale solde. Undersøgelsen viste ingen sikre forskelle i høstet renvare eller procent renvare mellem de to solde.

To forskellige typer undersolde til mejetærskere blev i 2003 testet i frøgræs og korn. (19kb)
Foto: To forskellige typer solde til mejetærskere blev i 2003 testet i frøgræs og korn.

Indhold

punkttegn Baggrund
punkttegn Beskrivelse af solde
punkttegn Prøvens gennemførelse
punkttegn Resultater :
punkttegn Hundegræs
punkttegn Almindelig. rajgræs
punkttegn Timothe
punkttegn Hvede
punkttegn Konklusion/kommentarer

Baggrund
Landmænd spørger ofte, om det er fup eller fakta, når de tilbydes alternativt udstyr, der påstås at være langt bedre end det originale. Det er ikke altid helt enkelt at svare, men det er af stor betydning, at der kan gives et så præcist svar som muligt, da det ellers kan koste dyrt for den enkelte landmand.

På denne baggrund blev der gennemført en FarmTest af Alfa GR/E solde. A/S Fiil-Sø overvejede at købe alternative solde til deres to Claas Lexion 480, blandt andet fordi der med mellemrum opstod problemer med, at de originale solde ikke kunne holde sig rene. Fiil-Sø har to ens Claas mejetærskere, og det var derfor muligt at sammenligne de to soldtyper i frøgræs og korn.

top af side Til top

Beskrivelse af solde

Alfa GR/E solde monteret på mejetærsker. (9kb)
Foto: Alfa GR/E solde monteret på mejetærsker.

Alfa GR/E solde fremstilles af Agri-Broker, Sollingen, Tyskland. Soldene er af lameltype, som kan indstilles til forskellige afgrøder og forskellige høstforhold. Alfa GR/E solde har en speciel konstruktion med en lidt anden luftpassage, og desuden er lamellerne konstrueret med en nedadbøjet stålfinger, der har til formål at modvirke, at halmrester sætter sig fast i soldene.

Soldene leveres delt i to sektioner, som boltes sammen. I FarmTesten var både over- og undersolde udskiftet på testmaskinen. Der var en del monteringsarbejde, og soldene havde ikke helt den ønskede finish. Forbindelsesled til den mekaniske justering af soldene var ikke tilpasset til mejetærskertypen, og derfor blev der også anvendt ekstra tid til denne tilpasning.

top af side Til top

Prøvens gennemførelse

Udtagning af renseprøver. (11kb)
Foto: Udtagning af renseprøver.

Et bredt team indgik i undersøgelsen, og der var en god motivation til, at resultatet skulle blive så objektivt som mulig.

Fiil-Sø købte et sæt over- og undersolde fra Agri-Broker, Sollingen, Tyskland, og en montør fra fabrikken medvirkede ved montering af soldene.

Undersøgelsen blev gennemført med to Claas 480 Lexion mejetærskere, som kørte side om side, hvorefter der blev udtaget prøver fra begge maskiner fra lige store høstarealer.

Fremkørselshastigheden på begge maskiner var ens, og de anbefalede soldindstillinger blev fulgt. Forsøgsarealerne blev udvalgt, så der ikke var sprøjtespor i de arealer, der skulle sammenlignes.

Frøprøverne er analyseret og resultatet fremgår af følgende oversigt. Hunsballe Frø har ydet bistand til analyseomkostningerne.


Resultater
Resultaterne fremgår af følgende oversigt:

Hundegræs
Fremkørselshastighed: 2 km/t

top af side Til top

Tabel 1.
Målinger af kg råvare, renvare og procent renvare høstet med forskellig type sold.

Soldtype

Kg råvare

Kg renvare

Procent renvare

Originale solde

195

186

95,4 %

Alfa solde

185

174

94,1 %

Hundegræs
Fremkørselshastighed: 2,5 km/t.

Tabel 2.
Målinger af kg råvare, renvare og procent renvare høstet med forskellig type sold.

Soldtype

Kg råvare

Kg renvare

Procent renvare

Originale solde

180

167

92,8%

Alfa solde

180

170

94,5 %

I tabellerne 1 og 2 ses kun små forskelle ved henholdsvis 2 km/t og 2,5 km/t. Opgørelsen over renhed viser ingen sikre forskelle. Maskinindstillingen er ens ved 2 km/t og 2,5 km/t. Afgrøden var skårlagt.

Tabel 3.
Maskinindstilling:

 

Originale solde

Alfa solde

Cylinder

600

600

Rotoromdrejninger

970

970

Blæseromdrejninger 720 920
Oversold 10 12
Undersold 8 10
Høstet den: 23. juli 2003
Gennemsnitsudbytte: 583 kg pr. ha
Vandprocent: 15 %

top af side Til top

Almindelig rajgræs
Fremkørselshastighed: 2 km/t.

Tabel 4.
Målinger af kg råvare, renvare og procent renhed høstet med forskellig sold.

Soldtype

Kg råvare

Kg renvare

Procent renvare

Originale solde

463

456

98,5 %

Alfa solde

496

492

99,2 %

I tabel 4 ses et gennemsnit for rå- og renvare, som er lidt bedre ved Alfa solde, men forskellen imellem de enkelte målinger er stor, og derfor er resultatet usikkert.

Tabel 5.
Maskinindstilling:

 

Originale solde

Alfa solde

Cylinder

600

600

Rotoromdrejninger

950

950

Blæseromdrejninger 800 800
Oversold 10 12
Undersold 8 10
Høstet den: 14. august 2003
Gennemsnitsudbytte: 1.477 kg pr. ha
Vandprocent: 18 %

top af side Til top

Timothe
Fremkørselshastighed: 2 km/t

Tabel 6. Måling af renvare ved høst med forskellig type sold.

Soldtype

Kg råvare

Procent renvare

Originale solde

-

99,8 %

Alfa solde

-

96,8 %

Da arealet med timothe var meget begrænset, omfatter resultatet kun procent renvare.


Tabel 7. Maskinindstilling:

 

Originale solde

Alfa solde

Cylinder

500

500

Rotoromdrejninger

800

800

Blæseromdrejninger 750 750
Oversold 10 12
Undersold 6 6
Høstet den: 12. august 2003
Gennemsnitsudbytte: 823 kg pr. ha
Vandprocent: 13 %

top af side Til top

Hvede
Fremkørselshastighed: 4,5 km/t

Tabel 8. Måling af renvare ved høst med forskellig type sold.

Soldtype

Kg råvare

Procent renvare

Originale solde

-

99,5 %

Alfa solde

-

99,4 %

I hvede er der ikke umiddelbart forskel mellem de to typer solde.

Tabel 9. Maskinindstilling:

 

Originale solde

Alfa solde

Cylinder

780

780

Rotoromdrejninger

960

960

Blæseromdrejninger 1350 1350
Oversold 13 13
Undersold 8 8
Høstet den: 21. august 2003
Gennemsnitsudbytte: 72,7 Hkg pr. ha
Vandprocent: 15 %

top af side Til top

Konklusion/kommentarer
På det foreliggende grundlag er der ikke påvist forskelle mellem Alfa GR/E solde og originale solde. Det fremhæves dog, at Alfa GR/E solde er bedre til at holde sig rene, hvilket også kunne ses i forbindelse med hvedehøst. Konstruktionen med en nedadbøjet stålfinger mellem hver lamel er en forbedring set i forhold til originale solde. Høstbetingelserne var optimale i denne sæson, og det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opnås andre resultater under særligt vanskelige forhold. Engrapgræs tilhører en vanskelig gruppe, men indgår ikke i undersøgelsen, da denne afgrøde ikke dyrkes på Fiil-Sø. Med begge soldtyper blev der opnået et godt resultat, som måske kan skyldes, at der var særlig opmærksomhed rettet mod soldene.

En tilsvarende tysk undersøgelse kom til samme resultat.


Relevante links:

punkttegn www.agri-broker.de (Alfa solde)
punkttegn www.agri-broker.com (Alfa solde)
punkttegn www.rkl-info.de (tysk undersøgelse af Alfa GR/E solde,- kræver abonnement)
punkttegn www.harvesting.com (USA - air jet chaffer)Projektdeltagere

punkttegn Niels Peter Nielsen, Fiil-Sø
punkttegn Mogens Vest, Hunsballe Frø
punkttegn Agri-Broker, Sollingen
punkttegn Hans Henning Sørensen, Østlige Øers Maskinrådgivning
punkttegn Christian Haldrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl
punkttegn Knud Bastholm, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

Kilde: Landscentret, Byggeri og Teknik

top af side Til top

FarmTest - maskiner/planteavl nr. 23

 

Landscentret, Byggeri og Teknik

 

Sidst bekræftet: 03-10-2018 Oprettet: 21-11-2003 Revideret: 24-11-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19