FarmTest - FarmTest - maskiner/planteavl nr. 39

Oprettet: 09-08-2004

FarmTest – Sammenrivning af grønbyg

-  Afsluttet FarmTest

Mængden af sand i grønbyg kan begrænses ved korrekt håndtering. Denne FarmTest sætter fokus på stubhøjde, rivemetode og finsnitningen ved sammenrivning af grønbyg.

Sand er et uønsket element i grovfoder
Sand er et uønsket element i grovfoder

Indhold

punkttegn Konklusioner
punkttegn Baggrund for undersøgelsen
punkttegn Forudsætninger
punkttegn Undersøgte river
punkttegn Metode og resultater

 

Konklusioner
Den gennemførte FarmTest af rivetyper til sammenrivning af grønbyg har vist:

  • at rotorriven ikke øger sandindholdet
  • at fingerriven øger sandindholdet
  • at stubhøjden tilsyneladende ikke har indflydelse på sandindholdet
  • at der i grønbyg var et større synligt spild efter fingerriven end efter rotorriven
  • at begge river kunne lave et pænt og velformet skår
  • at finsnitningen øger sandindholdet

Undersøgelsen viste også, at indholdet af sand i grønbyg var:

  • påvirket af rivemetoden
  • upåvirket af stubhøjden
  • ens på JB 1 og JB 4
  • større efter finsnitningen end i skåret før finsnitningen


Baggrund for undersøgelsen
Indholdet af sand øger risikoen for en dårlig ensilering, øget sporeindhold og medfører lavere foderværdi. Sandindholdet bør være så lavt som muligt og ikke udgøre mere end 1 % af det samlede tørstofindhold.

FarmTesten blev gennemført i grønbyg, hvor risikoen for forurening med sand er stor.

For at belyse betydningen af jordtype og maskinvalg blev markforsøgene gennemført på to forskellige jordtyper med to stubhøjder og med to forskellige rivetyper.

til top

Forudsætninger
Der er gennemført to undersøgelser i grønbyg, en undersøgelse på Djursland og en undersøgelse i Sønderjylland.

Begge marker var jævne.

Tabel 1: Forsøgsbetingelser.

 

Djursland

Sønderjylland

Forsøgsdag

15. maj 2004

16. juni 2004

Afgrøde

Vinterbyg

Vårbyg

Jordtype

JB 4

JB 1

Oplyste udbytte (grønmasse)

12 ton/ha

6 ton/ha

Tørstof procent

27,8

29,3

Normal stubhøjde

6-8 cm

6-8 cm

Kort stubhøjde

3-5 cm

-


Undersøgte river
På Djursland blev der anvendt en Claas rotorrive med to rotorer og en arbejdsbrede på 7,6 meter og en Enorossi fingerrive med 14 rivehjul og en arbejdsbrede på 9,4 meter.

7,6 meter rotorrive med to rotorer 9,4 meter fingerrive med 14 rivehjul
7,6 meter rotorrive med to rotorer
9,4 meter fingerrive med 14 rivehjul


I Sønderjylland blev en Claas rotorrive med fire rotorer og en arbejdsbrede på 12,5 meter prøvet i sammenligning med en Enorossi fingerrive med 16 rivehjul med en arbejdsbrede på 8 meter. Enorossi riven har en maksimal arbejdsbredde på 10,7 meter.

til top


Metode og resultater
Der blev udtaget prøver af den skårlagte, den sammenrevede og den snittede grønbyg. Sandindholdet blev analyseret og resultaterne fremgår af figur 1, 2 og 3.

Stubhøjde
På Djursland blev der gennemført undersøgelser med henholdsvis 6-8 cm stub og 3-5 cm stub. Der var ikke en statistisk sikker forskel i indholdet af sand for de to stubhøjder. Marken var særdeles jævn, hvilket sandsynligvis forklarer at der ikke var forskel i indholdet af sand mellem de to stubhøjder.

Jordtype
Der var ikke statistisk sikre forskelle i sandindholdet på de to forsøgsmarker. Der var dog en tendens til et højere sandindhold på JB 1 end på JB 4 (se figur 1).

Figur 1. Sandindhold i grønbygprøverne fra de to forsøgsmarker. I Sønderjylland (JB1) blev indholdet målt efter finsnitningen, og på Djursland (JB 4) blev indholdet målt før finsnitningen.
Figur 1. Sandindhold i grønbygprøverne fra de to forsøgsmarker. I Sønderjylland (JB1) blev indholdet målt efter finsnitningen, og på Djursland (JB 4) blev indholdet målt før finsnitningen.

til top


Rivetype
Sammenrivning af grønbyg med rotorrive forøgede ikke sandindholdet i grønbyg, der var derimod en tendens til et lavere sandindhold efter rotorrivningen (se figur 2).

Fingerrivning gav en statistisk sikker forøgelse af sandindholdet i grønbyg. Sandindholdet er ikke alarmerende højt, men dog højere end 1 %, som normalt angives som grænseværdi (se figur 2).

Figur 2. Sandindhold uden rivning, efter rotorrivning og efter fingerrivning.
Figur 2. Sandindhold uden rivning, efter rotorrivning og efter fingerrivning.

 

Sandindholdet var efter rotorrivning på 0,9 % og efter fingerrivning på 1,6 %. Ved et udbytte på 10 ton grønmasse pr. ha og med et tørstofindhold på 29 % svarer det til, at sandmængden forøges med 20 kg sand pr. ha.

Begge river var i stand til at lave et pænt og velformet skår, som er afgørende for en jævn og problemfri indføring ved snitning. Fingerriven havde vanskeligst ved at håndtere grønbyggen, og der blev registreret et større spild efter fingerriven end efter rotorriven.

Spild efter rotorrive Spild efter fingerriven
Spild efter rotorrive
Spild efter fingerriven

til top

Finsnitning
Indholdet af sand i grønbyggen var større efter finsnitningen end på skåret før finsnitningen (se figur 3).

Figur 3. Sandindhold før finsnitning og efter finsnitning
Figur 3. Sandindhold før finsnitning og efter finsnitningKilde: Dansk Landbrugsrådgivning,
Landscentret, Byggeri og Teknik

til top

 

Sidst bekræftet: 22-02-2016 Oprettet: 09-08-2004 Revideret: 09-08-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Carl Høj Laursen

Af samme forfatter

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19