FarmTest 

Oprettet: 17-12-2001

Marksprøjter med injektionssystem og GPS

- Afsluttet FarmTest

LH Multiflow på Kyndestoft Uniflyg 24 meter Raven injektion på Hardi Commander 24 meter
LH Multiflow på Kyndestoft Uniflyg 24 meter Raven injektion på Hardi TY 3500 24 meter

 
To marksprøjter med injektionssystem er undersøgt for brug til positionsbestemt sprøjtning

Hovedkonklusion

Injektionssystemer til marksprøjter kan benyttes til at sprøjte med varierende doseringer, men for at opnå en tilstrækkelig hurtig reaktion vil det ofte være nødvendigt at montere slanger og dyserør med mindre dimension end normalt.

Til top

Målte reaktionslængder

Når doseringen af et bekæmpelsesmiddel skal ændres, bør det ske hurtigst muligt og helst på samme tid i hele bommens bredde.

Det er undersøgt, hvor langt de to sprøjter kørte frem, fra der blev bedt om en doseringsændring, til midlerne faktisk blev sprøjtet ud. Undersøgelsen blev udført under normale sprøjtebetingelser. Der blev udbragt 150 l vand pr. ha. Som sporstof blev benyttet et sort farvestof, der blev sprøjtet på papirbaner.

Doseringen af farvestoffet er startet til venstre. Det sorte område har fået en dosering på mindst 75 % af den ønskede dosering. Den gule streg angiver, hvornår midlet teoretisk kan blive udsprøjtet. Det er beregnet ud fra dimensioner af slanger og dyserør for den aktuelle sprøjte.

Af figurerne ses, at der er stor forskel på, hvornår farvestoffet er kommet frem til henholdsvis den første og den sidste dyse.
LH Multiflow på Kyndestoft Uniflyg sprøjte

MidtTech stigende

Sprøjten monteret med LH Multiflow reagerede hurtigst. Den kørte 47 m, før farvestoffet var ude ved den sidste dyse. Farvestoffet kom frem til de første dyser efter 23 meter.

Raven på Hardi TY 3500 sprøjteSprøjte monteret med injektionssystem fra Raven kørte 90 m, før farvestoffet var ude ved alle dyser. Farvestoffet var fremme ved de første dyser efter 40 meter.

Det blev også målt, hvor langt sprøjten udsprøjtede farvestof efter, at dosering var slået fra. Reaktionslængderne var i samme størrelsesorden for de to sprøjter.

Resultaterne gælder kun for de testede sprøjter. Der kan ikke konkluderes generelt for hverken injektionssystem eller for sprøjtefabrikat. Doseringsforsinkelsen for en given sprøjte vil afhænge af den aktuelle rørføring samt af, hvor i væskeforløbet injektionspunktet er placeret.

Til top

Hurtig reaktion kræver speciel montering

I mange tilfælde er injektionssystemer monteret, så midlerne pumpes ind i væskestrømmen før sprøjtens hovedpumpe, da trykket her er mindre end efter pumpen. Systemerne på de to undersøgte sprøjter var imidlertid monteret med henblik på at opnå hurtig reaktion.

På Kyndestoft sprøjten er der monteret to centrifugalpumper mod normalt kun en. Den ekstra pumpe er monteret lige før armaturet. LH Multiflow systemet pumper midler ind før den sidste af de to pumper. Sprøjten var til denne undersøgelse monteret med slanger og sprøjtebom med mindre dimension end normalt.
Raven systemet er monteret Hardi sprøjten med injektionspunktet lige før armaturet. Sprøjten var monteret med standard slangeføring. De målte reaktionslængder vil kunne reduceres væsentligt, hvis sprøjten bliver monteret med tyndere slanger og dyserør.

En enkel måde at forbedre reaktionslængderne på er at øge væskemængden pr. ha. Dette vil imidlertid ofte samtidig betyde en nedsat kapacitet.

Til top

Doseringsnøjagtighed

Det er vigtigt, at injektionssystemer kan dosere nøjagtigt ved både høj og lav dosering. Doseringsnøjagtighed med vand i injektionsbeholderne blev undersøgt i det interval, som pumperne var i stand til at dosere. Nøjagtigheden var generelt god.

LH Multiflow er i stand til at dosere indenfor et stor interval (
0,029 til 2,9 liter/min). Der var en tendens til mindre nøjagtighed, når der blev doseret en meget lille og en meget stor mængde.

Doseringsintervallet var mere snævert for Ravens injektionspumpe (0,1 - 1,2 l / min ved den valgte indstilling). Undersøgelsen viste god doseringsnøjagtighed ved pumpning af vand.

Injektionssystemer og GPS

Hvis man i dag ønsker at udføre positionsbestemt plantebeskyttelse med GPS og injektionssystemer, må man benytte udenlandsk elektronik og edb-programmer.

Ravens elektronik kan styre dosering af flere midler med input fra en GPS modtager. Doseringsplanerne kan udarbejdes i programmet Patchwork.

LH Multiflow kan tilsvarende styre flere midler med GPS input. Der sker ved brug af en bærbar computer, der monteres i traktoren. Systemet, der benyttes i USA, markedsføres dog ikke i Europa.

Til top

Forfattere

Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Landskontoret for Bygninger og Maskiner rådgiver gerne ved til investering og montering af injektionssystemer. Det vil også være muligt at foretage målinger af reaktionslængder for specifikke sprøjter.

Danfoil Production har leveret de fleste af de injektionssystemer, der benyttes i Danmark. Det lykkedes ikke at skaffe et Danfoil injektionssystem til denne undersøgelse, fordi systemet endnu ikke var modent til afprøvning ifølge fabrikanten. Det sker eventuelt på et senere tidspunkt.

Til top

På dette klip ses, hvorledes farveafsætningen breder sig i kørselsretningen.
På dette klip ses, hvorledes farveafsætningen aftager. Sprøjtedouchen er først sort og ender med at være lys.
På dette klip ses, hvorledes farveafsætningen breder sig på tværs af sprøjtebommen.
På dette klip ses, hvorledes farveafsætningen breder sig på tværs af sprøjtebommen.
 

Læs rapporten

Marksprøjter med injektionssystem - præcision ved varieret tildeling af bekæmpelsesmidler (381 Kb)FarmTest - Planteavl nr. 2  - 2001

Bemærk at rapporten er en PDF-fil , der kræver Acrobat Reader.

Til top

Sidst bekræftet: 16-12-2019 Oprettet: 17-12-2001 Revideret: 17-12-2001

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Hans Henrik Pedersen

Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19