FarmTest - - Maskiner og Planteavl nr. 12

Oprettet: 03-10-2002

Originale og uoriginale spidser til stubharver i test- Afsluttet FarmTest

Traktor med harve (15 kb)
Figur 1. Traktor med harve.

Indhold

punkttegn Sammendrag og konklusion
punkttegn Baggrund
punkttegn Beskrivelse af de benyttede harver
punkttegn Prøvens gennemførelse
punkttegn Placering af spidserne
punkttegn Resultat af prøven
punkttegn Omkostninger pr. ha
punkttegn Konklusion
punkttegn Kommentarer fra Kongskilde og Kverneland

 

Sammendrag og konklusion
En sammenlignende undersøgelse af uoriginale stubharvespidser fra Solbjerg og originale spidser fra henholdsvis Kongskilde og Kverneland viste følgende:

punkttegn Solbjerg spidserne havde ca. 22 % længere levetid i forhold til originale Kongskilde spidser.
punkttegn Solbjerg spidserne havde ca. 42 % længere levetid i forhold til originale Kverneland spidser.
punkttegn De løse vingeskær fra Solbjerg havde en væsentligt længere levetid end de løse vingeskær fra Kongskilde.
punkttegn Omkostninger til sliddele er lavere både som følge af mindre slid og mindre arbejdstid til vending og udskiftning af stubharvespidser.

Til top

Baggrund
Sliddele udgør den væsentligste vedligeholdelsesomkostning på stubharver. Da vending og udskiftning af spidser endvidere er et farligt og ubekvemt arbejde, er det af stor betydning, at spidserne holder så længe som muligt.

Der findes både originale og uoriginale sliddele til de fleste jordbearbejdningsmaskiner - herunder også stubharver. Men som bruger kan man være usikker på, hvilke spidser der egentligt er de mest økonomiske at anvende.

Landskontoret for Bygninger og Maskiner har derfor i september 2002 gennemført en FarmTest af forskellige spidser.

Beskrivelse af de benyttede harver
Den ene harve var en 29-tands Kverneland Turbo II stubharve med en arbejdsbredde på 6,5 meter. Harven var med fire buller og en tandspors-afstand på 225 mm.

Den anden harve var en 19-tands Kongskilde VibroFlex VFM med en arbejdsbredde på 4,3 meter. Harven var også med fire buller og en tandspors-afstand på 225 mm. Spidserne var med løse vingeskær - Mixingskær.

Prøvens gennemførelse
Der blev anskaffet seks spidser af hver type, så der kunne placeres seks originale og seks uoriginale spidser på hver harve. Spidserne blev valgt i samme prisklasse.

Tabel 1. Priser på de forskellige spidser mv.

Fabrikat

Type

Pris, kr. pr. stk.

Kverneland
Solbjerg

Vendbar spids incl. bolte
Vendbar spids
2 stk. bolte til Solbjerg

53,00
57,50
9,00

Kongskilde
Kongskilde
Solbjerg
Solbjerg

Vendbar grubbeskær
Vingeskær - 26 cm
Vreden vendbar spids
Vingeskær - 28 cm

96,00
108,00
98,00
106,00

Desværre var det ikke muligt at få originale vredne spidser til Kongskilde harven. Det blev dog alligevel besluttet at sammenligne de to typer spidser.

Til top


Placering af spidserne
For at sikre ensartede forhold for de to typer af spidser, blev der gjort meget ud af at placere dem på stubharven, så de parvis blev udsat for de samme påvirkninger.

Placering af spidserne på Kongskilde VFM (9 kb)
Figur 2. Placering af spidserne på Kongskilde VFM.

Placering af spidserne på Kverneland Turbo II (9 kb)
Figur 3. Placering af spidserne på Kverneland Turbo II.


Da spidserne bag hjulene slides hurtigst, blev de anvendt som mål for, hvornår spidserne skulle vendes.

Ca. 70 ha blandet jord (Østjylland) blev stubharvet før spidserne blev vendt. Efter harvning af yderligere ca. 44 ha var den originale Kverneland spids slidt ned. Det var dog kun den spids, som var placeret bag traktorens ene hjul, der var slidt ned. Denne spids blev brugt som mål for, hvor langt en spids kunne slides ned.

Alle spidser blev herefter målt og vejet. Det gennemsnitlige slid på henholdsvis originale og uoriginale spidser blev anvendt som mål for sliddet pr. ha og sliddet pr. meter harvebredde. Dette mål blev anvendt til beregning af, hvor mange ha der kunne harves, før alle spidser var slidt ned til samme mål, som den mest slidte spids.

Kongskilde VFM blev også anvendt til harvning af ca. 70 ha blandet jord (Østjylland). Herefter var de tjenlige til vending. Beregning af resterende areal, før alle spidser var slidt ned, foregik på samme måde som beskrevet ovenfor.

Til top

Resultat af prøven
I tabel 2 ses resultaterne af undersøgelsen af Kverneland/Solbjerg. Tabellen viser spidsernes vægt og længde både før og efter. I tabel 3 ses resultaterne af undersøgelsen af Kongskilde/Solbjerg. Tabellen viser også sliddet på vingeskærene.

Ny og brugt Kverneland spids (21 kb)
Figur 4. Brugt og ny Kverneland spids.
Ny og brugt Solbjerg spids til Kverneland Turbo II (13 kb)
Figur 5. Brugt og ny Solbjerg spids til Kverneland Turbo II.
Ny og brugt Kongskilde vingeskær (18 kb)
Figur 6. Brugt og ny Kongskilde vingeskær.
Ny og brugt Solbjerg spids til Kongskilde VibroFlex (13 kb)
Figur 7. Brugt og ny Solbjerg spids til Kongskilde VibroFlex.

Til top


Tabel 2a. Kverneland sliddelenes størrelse og vægt før og efter brug

Spids nr.

1

2

3

4

5

6

Gns.

Fabrikat

Kverneland

Vægt ny (gram)

939

933

943

965

970

938

948

Spidslængde (mm)

260

260

260

260

260

260

260

Vægt brugt 70 ha (gram)

627

742

694

734

756

760

719

Spidslængde brugt 70 ha (mm)

208

225

220

225

227

223

221

Vægt brugt 70+44 ha (gram)

410

545

465

425

490

510

474

Spidslængde brugt 70+44 ha (mm)

150

174

164

156

169

170

164

Tabel 2b. Solbjerg sliddelenes størrelse og vægt før og efter brug

Spids nr.

7

8

9

10

11

12

Gns.

Fabrikat

Solbjerg

Vægt ny (gram)

1392

1379

1383

1382

1376

1380

1382

Spidslængde (mm)

295

295

295

295

295

295

295

Vægt brugt 70 ha (gram)

1069

1051

1143

1089

1148

1161

1110

Spidslængde brugt 70 ha (mm)

252

254

260

259

265

263

259

Vægt brugt 70+44 ha (gram)

820

770

870

790

835

880

827

Spidslængde brugt 70+44 ha (mm)

204

203

210

208

214

216

209

Efter brug blev det beregnet, at de uoriginale spidser kunne klare et ca. 42 % større areal, før de skulle vendes og et ca. 47 % større areal, før de var helt slidt ned i forhold til de originale spidser.


Tabel 3a. Kongskilde sliddelenes størrelse og vægt før og efter brug

Spids nr.

13

14

15

16

17

18

Gns.

Fabrikat

Kongskilde

Vægt ny (gram)

1409

1410

1417

1409

1430

1409

1414

Vægt af vinger (gram)

1241

1228

1217

1222

1220

1225

1226

Spidslængde (mm)

300

300

300

300

300

300

300

Vægt brugt (gram)

865

970

1140

1000

1110

1145

1038

Spidslængde, brugt (mm)

217

235

258

242

252

260

244

Vingebredde ny (mm)

295

295

295

295

295

295

295

Vingevægt brugt 70 ha (gram)

815

915

1175

1060

1105

1180

1042

Vingebredde brugt (mm)

228

245

291

283

285

292

271

Tabel 3b. Solbjerg sliddelenes størrelse og vægt før og efter brug

Spids nr.

19

20

21

22

23

24

Gns.

Fabrikat

Solbjerg

Vægt ny (gram)

1642

1608

1608

1603

1667

1614

1624

Vægt af vinger (gram)

1138

1140

1138

1123

1134

1143

1136

Spidslængde (mm)

330

330

330

330

330

330

330

Vægt brugt (gram)

1015

1130

1250

1235

1245

1290

1194

Spidslængde, brugt (mm)

250

255

272

278

272

282

268

Vingebredde ny (mm)

305

305

305

305

305

305

305

Vingevægt brugt 70 ha (gram)

945

985

1070

1050

1020

1120

1032

Vingebredde brugt (mm)

300

300

305

300

298

305

301

Efter måling og vejning af spidserne kunne det konkluderes, at de uoriginale Solbjerg spidser kunne klare et ca. 21 % større areal, før de var slidt ned til samme minimum, som den mest slidte spids. Det skal dog bemærkes, at der var tale om forskellige spidstyper, nemlig en vreden Solbjerg spids og et ensartet vendbart Kongskilde grubbeskær.

Til top

 

Brugte Kverneland og Solbjerg spidser efter 70 + 44 ha (21 kb)
Figur 8. Billede af de brugte Kverneland og Solbjerg
spidser efter 70 + 44 ha. Den mindste er Kverneland.
Brugte Kongskilde og Solbjerg spidser efter 70 ha (21 kb)
Figur 9. Billede af de brugte Kongskilde og Solbjerg
spidser efter 70 ha.

Vingerne på Kongskilde harven blev også slidt, men her var der endnu tydeligere forskel på fabrikaterne (fig. 10). Også her var der mest tilbage af Solbjerg. Det ses således, at Kongskilde vingerne bag det ene hjul kun havde en bredde på 228 mm, hvor der stadig var 300 m tilbage af Solbjerg vingerne. Som det ses af fotoet, figur 10, er det ikke blot bredden, der er større på Solbjerg, men der er også meget mere at slide af, før bredden vil blive reduceret.

Brugerne havde ikke bemærket forskelle i de forskellige spidsers arbejde, hvilket også ville være vanskeligt med de forskellige spidsers placeringer.

Brugte Kongskilde og Solbjerg vingeskær efter 70 ha (24 kb)
Figur 10. Billede af de brugte Solbjerg og Kongskilde
vingeskær efter 70 ha. Den mindste er Kongskilde.

Til top

Omkostninger pr. ha
Ud fra det behandlede areal kan det beregnes, hvad omkostningerne til sliddele ville være med henholdsvis originale og uoriginale sliddele. Omkostningerne er beregnet ved total nedslidning af alle spidser. Det vil sige, hvis man i tide har byttet rundt på deres placering, så de blev nedslidt på samme tid. Det skal pointeres, at tallene kun gælder på den pågældende jordtype ved den pågældende fugtighed, arbejdsdybde og kørehastighed. Tabellen kan heller ikke bruges til at sammenligne Kongskilde og Kverneland, da de to harver har kørt under forskellige forhold. Vingeskærene på Kongskilde harven var en del mere slidte end de uoriginale vinger, men da der er tale om forskellige spidser, skal beregningerne tages med forbehold.

Tabel 4. Omkostninger til sliddele

Fabrikat

Type

Omkostninger
pr. ha, kr.

Kverneland
Solbjerg

Vendbar spids
Vendbar spids

11,80
10,00

Kongskilde
Kongskilde
Solbjerg
Solbjerg

Vendbar grubbeskær
Vingeskær - 26 cm
Vreden vendbar spids
Vingeskær - 28 cm

8,85
(10,40)
8,25
(1,40)

Konklusion
Den sammenlignende FarmTest af originale og uoriginale spidser viste meget klart, at der kan være bedre økonomi i at anvende uoriginale sliddele. De er ikke billigere i indkøb, men deres holdbarhed var betydeligt bedre. Det betyder også, at der ikke skal anvendes så meget tid til vending og udskiftning af sliddelene.

Til top


Bemærkninger fra Kverneland
"Sliddelstests er altid vanskelige at gennemføre og i dette tilfælde, hvor to forskellige stubspidser sammenlignes, er der en række forhold, der skal tages med i betragtning for, at man kan vurdere resultatet. Der er her tale om to forskellige typer spidser, en Kverneland med en gennemsnitsvægt på 948 gram og en uoriginal med en vægt på 1382 gram. Sammenholder man vægten med længden, fremgår det tydeligt, at der er tale om en stor forskel i tykkelse på de to spidser. Den uoriginale er 13,5 % længere, men hele 45,8 % tungere.

Tykkelsen på spidser har stor indflydelse på jordsøget og den spids, der har er brugt i testen, er lavet som det bedste kompromis mellem jordsøg og slidstyrke på gennemsnitsjorde. Lavede vi denne spids tykkere, ville den få en væsentlig længere levetid, men den vil give problemer på kraftige jorde.

Har man ingen problemer med jordsøget, kan man også vælge at udruste harven med vores mejselspidser, der har en utrolig lang levetid."

Bemærkninger fra Kongskilde
"Kongskilde har valgt en konstruktion, hvor skærspidsen og vingeskæret ligger i samme niveau, og hvor vingeskæret er parallelt med jorden. Solbjergspidsen går ca. 25 mm dybere i jorden, og ligger tilsvarende under vingeskærets kant. Solbjergvingerne har desuden en stejlere vinkel i forhold til jorden.

Kongskilde skæret sikrer derfor en ensartet arbejdsdybde over hele skærbredden, ligesom der sikres en optimal opblanding af jord og restafgrøder. Vinklen af vingeskæret har stor betydning for sliddet på vingerne i henhold til vores erfaringer.

Vi mener ikke, at det er en fyldestgørende sammenligning, idet der ikke er taget hensyn til resultat på marken efter harvningen, gennemskæring af jorden samt HK-forbrug.

Derfor er spørgsmålet, om Mixingskæret arbejdsmæssigt er det rigtige at sammenligne med Solbjergskæret, på grund af den forskellige udformning. Vores 6,5 cm grubberskær laver også et godt arbejde med at bryde jord og blande med stub, og arbejdsresultatet kan måske sammenlignes med arbejdet af Solbjergskæret".

 

Relevante links


Til top

FarmTest - Maskiner/Planteavl nr. 12

Landskontoret for Bygninger og Maskiner

 

 

 

 

 

En sammenlignende undersøgelse af uoriginale stubharvespidser fra Solbjerg og originale spidser fra henholdsvis Kongskilde og Kverneland viste følgende:

 

Sidst bekræftet: 18-09-2019 Oprettet: 03-10-2002 Revideret: 03-10-2002

Forfatter

Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19