FarmTest - 108

Oprettet: 19-01-2010

FarmTest - Pickup rive

Pickup riven er en ny type rive til sammenrivning af græs til grovfoder.

Ved hjælp af en pickup løftes græsset op på et gummibånd, som fører det ud til den ene side og lægger det i et skår. Pickup riven er i undersøgelsen sammenlignet med rotorriver med henholdsvis to og fire rotorenheder.

Der er i 2009 gennemført en undersøgelse af en pickup rive – model ROC 950 med en pickup bredde på 8,35 meter og en max. arbejdsbredde på 9,5 meter. Pickup riven samler græsset ved at løfte det op på et gummibånd, som fører det ud til den ene side og lægger det i et skår. Til sammenligning indgik der i undersøgelsen rotorriver, som river græsset sammen ved at slæbe det vandret hen over jorden. Undersøgelsen er gennemført i første slæt på to forskellige testarealer, det ene sted i maj og det andet sted i september.

Målet med FarmTesten har været at undersøge pickup rivens kapacitet, spild og forurening af kløvergræs med sand samt i øvrigt afdække særlige forhold ved rivetypen.

Følgende hovedresultater fra undersøgelsen skal her trækkes frem:

  • Pickup riven er et brugbart alternativ til de velkendte rotorriver (og andre typer af river).
  • Sandindholdet i sammenrevet græs er ens for pickup rive og rotorrive.
  • Spild af græs efter pickup river er på linje med eller mindre end efter rotorriver.
  • Af hensyn til at opretholde en høj kapacitet på riven og minimere indholdet af sand er der vigtigt, at græsmarken er jævn og fri for markante hjulspor.
  • Kapaciteten på pickup riven varierede mellem 9,3 og 11,3 hektar pr. time.
  • Hvis der er meget græs på marken (typisk 1. slæt), er der en tendens til, at skår efter pickup riven bliver noget ujævne.
  • Pickup riven kan øge finsnitterens kapacitet, især ved en lille afgrødemængde.
  • Det er lidt dyrere at rive græs med pickup rive frem for rotorrive – i størrelsesordenen 20-40 kr. pr. hektar (maskinstationspriser).
  • Det er vigtigt at være opmærksom på, at skårene efter pickup riven ikke bliver bredere end pickuppen på finsnitteren.

 Se hele FarmTesten: Pickup rive.

Sidst bekræftet: 05-05-2011 Oprettet: 19-01-2010 Revideret: 19-01-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19