Planter

FarmTest: Opbevaring af halm i wrap

Rapport

22. august 2000

 Opdateret 17. december 2019

Resumé

Der er overvejende gode erfaringer med opbevaring af energihalm i lange markstakke wrappet ind i stræk-plast. Metoden er billig i forhold til ladeopbevaring, og halmstakken kan placeres på selve marken, hvis underlaget og adgangsvejene kan bære, når halmen skal hentes. 

Denne undersøgelse omfatter wrappere, hvor storballerne enten stables med to storballer ovenpå hinanden (efterfølgende benævnt: "wrap 2") eller stables med fem baller i tværsnit (efterfølgende benævnt: "wrap 5"). Wrap 2 maskinerne vikler plastfolien om storballerne, mens storballerne "sættes ind i en stor plastfolietun-nel" på en Wrap 5 maskine.
Oplysningerne er indhentet hos producenter og brugere af wrappere, samt aftagere af halm til energiformål.
Et godt resultat forudsætter imidlertid en omhyggelig bruger. Brugerne peger på et spild mellem 2 og 5 pct. Der er risiko for endnu større spild, hvis vandindholdet har været højt ved indlagringen, eller hvis der opstår utætheder i plastfolien under lagringen. Et højt vandindhold i halmen giver kondensvand, som kan resultere i et muggent og uacceptabelt lag yderst på ballerne.

Baggrund

Der bliver i de kommende år et stigende behov for at lagre halm, der skal leveres til kraft-/varmeværkerne. Oplagring af halm i lader er en sikker, men dyr metode. Samtidig er store investeringer i faste anlæg til halm forbundet med en vis risiko, fordi det er vanskeligt at sikre sig langvarige aftaler om afsætning af halm til kraft-/varmeværkerne. 

Derfor kan opbevaring af halm på marken være et relevant alternativ, men det forudsætter, at halmen kan leve op til kraft-/varmeværkernes kvalitetskrav, og at spildet samt omkostningerne ved metoden er lave.

Hovedresultater

Det er billigere at opbevare halm på marken end at opbevare halm i et hus. Hvis wrapningen udføres som en maskinstationsopgave, skal der ikke foretages langsigtede investeringer. Maskinstationstaksten for wrap-ning af halm udgør fra 5,5 til 6,5 øre pr. kg. Der er større svind og mindre leveringssikkerhed. 

Leveringssikkerheden er imidlertid stor, hvis halmleverandøren samtidig råder over en halmlade, hvorfra leverancerne kan foregå i de perioder, hvor det er vanskeligt at levere fra markstakke. Hvis der er meget høje kvalitetskrav til halmen, eksempelvis halm til rideskoler, bør halmen opbevares under tag. 

Lagerperioden bør være kortere for halm, der er wrappet ind i plastfolie, end for halm, der opbevares i lade.

Dette er en afsluttet FarmTest

Vil du vide mere?