Planter

FarmTest: Marksprøjter med injektionssystem og GPS

Resumé

Injektionssystemer til marksprøjter kan benyttes til at sprøjte med varierende doseringer, men for at opnå en tilstrækkelig hurtig reaktion vil det ofte være nødvendigt at montere slanger og dyserør med mindre dimension end normalt.
Når doseringen af et bekæmpelsesmiddel skal ændres, bør det ske hurtigst muligt og helst på samme tid i hele bommens bredde. Det er undersøgt, hvor langt de to sprøjter kørte frem, fra der blev bedt om en doseringsændring, til midlerne faktisk blev sprøjtet ud. Undersøgelsen blev udført under normale sprøjtebetingelser. Der blev udbragt 150 l vand pr. ha. Som sporstof blev benyttet et sort farvestof, der blev sprøjtet på papirbaner.

Det blev også målt, hvor langt sprøjten udsprøjtede farvestof efter, at dosering var slået fra. Reaktionslængderne var i samme størrelsesorden for de to sprøjter.
Resultaterne gælder kun for de testede sprøjter. Der kan ikke konkluderes generelt for hverken injektionssystem eller for sprøjtefabrikat. Doseringsforsinkelsen for en given sprøjte vil afhænge af den aktuelle rørføring samt af, hvor i væskeforløbet injektionspunktet er placeret.

Hurtig reaktion kræver speciel montering

I mange tilfælde er injektionssystemer monteret, så midlerne pumpes ind i væskestrømmen før sprøjtens hovedpumpe, da trykket her er mindre end efter pumpen. Systemerne på de to undersøgte sprøjter var imidlertid monteret med henblik på at opnå hurtig reaktion.
En enkel måde at forbedre reaktionslængderne på er at øge væskemængden pr. ha. Dette vil imidlertid ofte samtidig betyde en nedsat kapacitet.

Doseringsnøjagtighed

Det er vigtigt, at injektionssystemer kan dosere nøjagtigt ved både høj og lav dosering. Doseringsnøjagtighed med vand i injektionsbeholderne blev undersøgt i det interval, som pumperne var i stand til at dosere. Nøjagtigheden var generelt god.

LH Multiflow er i stand til at dosere indenfor et stor interval (0,029 til 2,9 liter/min). Der var en tendens til mindre nøjagtighed, når der blev doseret en meget lille og en meget stor mængde.
Doseringsintervallet var mere snævert for Ravens injektionspumpe (0,1 - 1,2 l / min ved den valgte indstilling). Undersøgelsen viste god doseringsnøjagtighed ved pumpning af vand.

Injektionssystemer og GPS

Hvis man i dag ønsker at udføre positionsbestemt plantebeskyttelse med GPS og injektionssystemer, må man benytte udenlandsk elektronik og edb-programmer.
Ravens elektronik kan styre dosering af flere midler med input fra en GPS modtager. Doseringsplanerne kan udarbejdes i programmet Patchwork. LH Multiflow kan tilsvarende styre flere midler med GPS input. Der sker ved brug af en bærbar computer, der monteres i traktoren. Systemet, der benyttes i USA, markedsføres dog ikke i Europa.

Dette er afsluttet FarmTest

Vil du vide mere?