Planter

FarmTest: Sammenrivning af kløvergræs

Resumé

Formålet med FarmTesten har været at belyse anvendelsen af forskellige rivetyper og forskellig arbejdsbredde ved sammenrivning af kløvergræs ved første slæt, hvor der er en stor afgrødemængde, og i et senere slæt, hvor der er en lille afgrødemængde.

Det har været ønsket undersøgt, om stigende arbejdsbredde medfører en ændring i spild og sandindhold. De undersøgte rivetyper har arbejdsbredder på 9 til 15 meter og anvender to eller fire rotorer. En af rivetyperne var en 12 meter fingerhjulsrive.

  • Ved første slæt var tørstofindholdet cirka 30 pct. Her var rivernes arbejdsforhold optimale, da der bør tilstræbes et tørstofindhold på 30-34 pct. ved sammenrivning.
  • Ved fjerde slæt kom der lidt regn umiddelbart inden sammenrivning, og tørstofindholdet var cirka 26 pct. Her var rivernes arbejdsforhold ikke optimale, men FarmTesten blev gennemført, da sådanne situationer også forekommer i praksis.

Denne forskel mellem forholdene giver mulighed for at undersøge, hvordan rivetyperne klarer sig under forskellige forhold. Der er valgt at anvende et gennemsnit af alle tre gentagelser, da uheldige omstændigheder også forekommer i marken. Det er netop disse varierende forhold, som rivetyperne skal kunne håndtere. Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.

Vil du vide mere?