Planter, Økonomi og ledelse

FarmTest: Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Resumé

Langt den største del af landbrugets forbrug af energi i marken udgøres af energi til jordbearbejdning og transport af afgrøder og hjælpestoffer.
 
Mange nyere traktorer er forsynet med brændstofmålere, der kan vise enten forbruget i timen eller det specifikke forbrug i liter pr. hektar. Der findes også udstyr til eftermontering, så det også på ældre traktorer er muligt at holde kontrol med brændstofforbruget. Det giver mulighed for, at traktorføreren kan kontrollere, hvorledes ændring i hastighed eller arbejdsdybde mv. påvirker brændstofforbruget.
 
Undersøgelsen viste, at moderne traktorer er i stand til automatisk at tilpasse gearvalg og omdrejninger, så brændstofforbruget kan holdes på et lavt niveau. I tidligere undersøgelser var det op til traktorføreren at vælge den rigtige kombination af gear om motoromdrejninger.
 
Undersøgelsen viste desuden, at arbejdsdybden ved stubbearbejdning spiller en meget stor rolle. Det kan således koste op til tre gange så meget brændstof at fordoble harvedybden.
 
For at spare brændstof anbefales det derfor:

  • Bearbejd ikke jorden mere end nødvendigt.
  • Bearbejd ikke jorden dybere end nødvendigt.
  • Kør med så få motoromdrejninger som traktoren kan klare opgaven med.
  • Kør i så højt et gear, som traktoren kan trække redskabet i.
  • Ved pløjning køres med begrænset hastighed, da kast af jorden koster unødig energi.
  • Vedligehold traktoren efter forskrifterne.

Artiklen er skrevet af: Jens Johnsen Høy

Vil du vide mere?