Oprettet: 13-07-2010

2. Staldbyggeri

FarmTest - Kvæg

 

Kvæg nr. 86  

Omkostninger ved mekanisering på kvægbrug
- Afsluttet FarmTest  

Denne FarmTest er baseret på data fra ni bedrifter, hvor der er indsamlet oplysninger ved besøg på bedrifterne og ved gennemgang af årsrapporten.

 Læs mere her 

 


Kvæg nr. 81 

 

  

Optimering af eksisterende kvægstalde - Idékatalog over mulige optimeringsområder
- Afsluttet FarmTest 
 
Enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger kan gøre hverdagen lettere og afkastet større. Nye øjne vil ofte kunne se steder, hvor tingene kunne gøres bedre/mere enkelte.
Det kan være små ændringer, som f.eks. justeringer af inventar, men lidt større investeringer kan også være en mulighed. Fælles er dog, at det skal bidrage positivt til bedriftens økonomi.

 Læs mere her
 

Kvæg nr. 79

Erfaringer med byggeprocessen
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har fulgt op på 10 kvægstaldsbyggerier, som alle blev afsluttet i 2008-2010. Der er fokuseret på indsamling af erfaringer og fejl, samt analyse af byggeprocessens faser - planlægning, byggeri og indkøring samt årsagerne til evt. fejl, med det formål at belyse problematikken og derved undgå at kendte fejl gentages i fremtiden.

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 78 

Billigt byggeri
- Afsluttet FarmTest

Det er dyrt at bygge nyt staldanlæg og der kan spares mange penge, hvis man holder en stram økonomisk fokus gennem hele processen. Farmtesten belyser hvilke områder i byggeriet man med fordel kan fokusere på, for at gøre det billigere, samt en beskrivelse af konsekvenserne ved at spare.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 37

Starterstalde til slagtekalve
- Afsluttet FarmTest

Der er stor tvivl blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om hvordan en starterstald bedst indrettes og bygges. Kalvene kommer typisk fra forskellige besætninger, så det er vigtigt at holde smittetrykket nede. FarmTesten har som mål, at formidle erfaringer og ny viden om starterstalde til slagtekalve.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 7

Indkøring af nye stalde til kvæg
- Afsluttet FarmTest

Landmænds erfaringer med indkøring og indretning af nye kvægstalde.

 Læs mere her

 

 

 

Sidst bekræftet: 13-07-2010 Oprettet: 13-07-2010 Revideret: 13-07-2010

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16