Oprettet: 13-07-2010
Revideret: 20-03-2019

4. Gulve og gødningshåndtering

FarmTest - Kvæg

Kvæg nr. 111

Skraberobotter til rengøring af gulve i kvægstalde
- Afsluttet Farmtest

FarmTest har hentet erfaringer og inspiration fra ind- og udland, og hvor teknologierne er i drift.

  Læs mere her

  


Kvæg nr. 100 

Succes med behandling af digital dermatitis
- Afsluttet Farmtest

FarmTest har besøgt landmænd der ud fra deres klovbeskærers og deres egne synspunkter har succes med behandling af digital dermatitis. 

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 72  

Gummigulve til malkekøer
- Afsluttet FarmTest

God kokomfort er en af de overvejende bevæggrunde for investering i gummi på køernes gangarealer. FarmTest har spurgt 23 danske og 3 hollandske landmænd der har investeret i gummigulve.

 Læs mere her  

 

Kvæg nr. 74

Gulvtypens påvirkning af klovene
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.  

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 53

Rilleskæring af gulve i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Glatte gulve giver nervøse og usikre køer, idet risikoen for udskridning er stor. FarmTesten belyser fordele og ulemper ved rilleskæring samt indeholder test af forskellige skæredata. Der er udarbejdet nogle anbefalinger, der beskriver den bedste og mest velegnede rilleskæring.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 43

Renholdelse af gulve i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Trods det store og fortsat stigende antal skrabeanlæg, som installeres, er der fortsat stor usikkerhed om, hvilket anlæg man skal vælge. Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige anlæg, deres driftssikkerhed og driftsøkonomi.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 29

Gummigulve
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten viser, at gummi på køernes gangarealer er et mere skånsomt og skridsikkert underlag. Køernes gang bliver mere sikker, skridtlængden bliver længere og udskridningerne færre.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 21

Emission af ammoniak og drivhusgasser fra naturligt ventilerede kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

De største emissioner blev målt for staldene med henholdsvis pladsstøbt betongulv og deltaskraber samt spalter og bagskyl. Stalde med præfabrikerede drænede gulve samt stalde med ringkanalanlæg og syretilsætning havde de laveste ammoniakemissioner.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 14

Funktionsundersøgelse af profilerede betongulve med tilhørende skraberanlæg
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelsen viser, at de to nye typer præfabrikerede drænede betongulve sikrer rene, tørre gulve med god dyrevelfærd og lav ammoniakfordampning.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 13

Ammoniakfordampning fra kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Hvor stor er emissionen af ammoniak og drivhusgasser fra forskellige stalde med naturlig ventilation til kvæg?

 Erstattet af FarmTest kvæg nr. 21  

  

Kvæg nr. 5

Renholdelse af gulve i løsdriftsstalde
- Afsluttet FarmTest

Maskiner og udstyr til rensning af faste gulve, spaltegulve og gødningskanaler under spaltegulve, udarbejdet som markedsoversigt.

 Læs mere her  

 

Kvæg nr. 3

Løbegårde til kvæg
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af løbegårde til kvæg. Rapporten giver anvisninger på hvilke forhold, der skal tages i betragtning ved etablering af løbegårde.

 Læs mere her

  

Sidst bekræftet: 20-03-2019 Oprettet: 13-07-2010 Revideret: 20-03-2019

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16
FarmTest - Kobørster
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her...
20.05.16