Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2018

Farmtest Kvæg - 73

Oprettet: 30-04-2009

FarmTest - Automatiske klovvaskere

De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove.    

- Afsluttet FarmTest

 

På baggrund af et spørgeskema blev landmændene interviewet ved besøg på deres bedrift. I spørgeskemaet var hovedområderne, der blev interviewet efter:
 • Teknik og funktionalitet 
 • Klovsundheden før og efter installation af klovvasker
 • Klovvaskerens fordele og ulemper
 • Tilfredshed med klovvaskeren
 • Tilfredshed med service i forbindelse med køb og montering generelt.


FarmTesten Automatiske Klovvaskere omhandler 17 landmænds erfaringer med 6 forskellige klovvaskere.

Konklusion:
FarmTesten viser, at klovvaskere kan være med til at reducere forekomsten af klovlidelser. 70 % af de deltagende landmænd mener, at klovvaskeren har været medvirkende til minimum at halvere forekomsten af digital dermatitis i besætningen.

 

Landmændenes anbefalinger til klovvaskerens udformning:

 • Vandstrålen skal ramme kloven præcist, så klovens
 • positionering i boksen er vigtig.
 • Klovvaskeren skal være indrettet, så koen ikke kan komme til skade (ingen skarpe kanter).

Landmændenes erfaringer:

 • Landmændene fornemmer, at deres arbejde lettes i forhold til behandling af digital dermatitis. Dette kan også skyldes andre nye tiltag i kampen for at reducere forekomsten af digital dermatitis
 • Tro ikke klovvaskeren helbreder digital dermatitis – den er blot med til at reducere omfanget
 • Vigtigt at fortsætte enkeltdyrbehandlinger i kombination med klovvask.
 • Klovvaskere der kun spuler/vasker under klovene, har en effekt, men den kan visuelt snyde, da den øverste del af kloven ikke rengøres.  

Følgende forhandlere har deltaget i FarmTesten:

 • Mørch Teknik
 • Klovplejeboksen - Henrik Jørgensen
 • Ergomatic ApS
 • Staldmæglerne A/S
 • LM-Dairy Service ApS
 • Dansk Staldudstyr ApS - Jacob Westergreen.

  

Projektdeltagere:
Kamilla Berthelsen og Morten Lindgaard Jensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

 

Ansvarlige

Konsulent Mads Urup Gjødesen (projektansvarlig)
Videncentret for Landbrug, Kvæg
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
Telefon: 8740 5579 / Fax: 8740 5010
E-mail: mug@vfl.dk


Konsulent Morten Lindaard Jensen (faglig backup)
Videncentret for Landbrug, Kvæg
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N
Telefon: 8740 5571 / Fax: 8740 5010
E-mail: mlj@vfl.dk 

 

Sidst bekræftet: 19-04-2017 Oprettet: 30-04-2009 Revideret: 30-04-2009

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17