Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-02-2019

FarmTest Kvæg - 62

Oprettet: 08-07-2008
Revideret: 13-07-2010

FarmTest - Udtagningsteknik i ensilagestakke

Dårligt udstyr og/eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.

- Afsluttet FarmTest


Billede 1. Pelikanskovl

Billede 2. Skæreklo


Videosekvenser af udtagningsteknik: Se nederst på denne side

For at opretholde en høj foderkvalitet er det vigtigt at ensilagestakken luftes/iltes mindst muligt. Derfor bruges der mange ressourcer på at pakke stakken i ensileringsprocessen. Men lige så vigtigt er det, at stakken holdes tæt når der udtages foder. En ren snitflade er med til at nedsætte iltning. Korrekt udtagningsteknik med et egnet udtagningsredskab er derfor vigtigt for at få en ren snitflade og dermed opretholde en høj foderkvalitet samt undgå foderspild.

I denne FarmTest er udtagningsteknik vurderet ude hos brugerne. Brugerne og rådgiveren bedømte udtagningen af majs- og græsensilage, snitflader og udtagningsredskabernes kvaliteter og svagheder.

  
  Målet ved udtagning af ensilage 

  
   Optimal udtagning og minimal risiko for forringet foderkvalitet. Det opnås ved at:
  • Ensilagestakken iltes mindst muligt pga. risiko for varmedannelse
  • Ensilagestakken forstyrres mindst muligt - så risikoen for iltning mindskes
  • Undgå at redskabet løfter op i ensilagestakken - stakken skal forblive tæt, når der udtages ensilage
  • Målet er en ren og lodret snitflade - redskabet må ikke efterlade en ujævn og oprevet snitflade, hvor iltning kan forekomme
  • Undgå foderspild - efterlad ikke løs ensilage ved stakken - det iltes hurtigt

Kvægbrugernes udtagning af ensilage blev filmet og disse videosekvenserne indgår og vurderes i FarmTesten. Læs FarmTesten og se videosekvenserne ved at klikke på nedenstående links:

Læs sammendrag af FarmTesten og se udvalgte videosekvenser (2.329 kb)

Læs hele FarmTesten og se alle videosekvenser (16.311 kb)


Videosekvenserne er også tilgængelige nedenfor: 

Link

Emne

Video 1 Pelikanskovl. Eksempel på majsensilage, der bides ud af stakken.
Video 2 Pelikanskovl. Majsensilage som skrælles ned samt bides ud
Video 3 Pelikanskovl. Skrælning af hel bane. Den bedste udtagning foregår i starten af videosekvensen.
Video 4 Pelikanskovl. Eksempel på rigtig god udtagningsteknik i majsensilage: Skrælning af tynde lag i etaper.
Video 5 Pelikanskovl. Andet eksempel på rigtig god udtagningsteknik i majs med "Skrælning af tynde lag i etaper"
Video 6 Pelikanskovl: Eksempel på græsensilage som "bides ud" af stakken.
Video 7 Pelikanskovl: Et andet eksempel på græsensilage som "bides ud" af stakken.
Video 8 Pelikanskovl: Eksempel på rigtig god udtagningsteknik i græs: "Skrælning af tynde lag i etaper".
Video 9 Pelikanskovl: Et andet eksempel på rigtig god udtagningsteknik i græs med "Skrælning af tynde lag i etaper".
Video 10 Siloskovl. Uønsket udtagningsteknik: Majsensilage "bides ud" af stakken.
Video 11 Siloskovl. Rigtig god udtagningsteknik: Hele baner af majsensilage "skrælles" ned i tynde lag.
Video 12 Siloskovl. Uønsket udtagningsteknik: pga. svagt redskab "vippes" og "bides" græsensilagen ud.
Video 13 Siloskovl. Rigtig god udtagningsteknik: Græsensilage "skrælles" ud i baner på tværs af stakken.
Video 14 Alm. skæreklo. Eksempel på tilfredsstillende udtagningsteknik i majsensilage.
Video 15 Alm. skæreklo. Et andet eksempel på tilfredsstillende udtagningsteknik i majsensilage.
Video 16 Alm. skæreklo. Eksempel på rigtig god udtagningsteknik i majsensilage.
Video 17 Alm. skæreklo. Eksempel på rigtig god udtagningsteknik i majsensilage.
Video 18 Alm. skæreklo. Eksempel på mindre god udtagningsteknik i majsensilage.
Video 19 Alm. skæreklo. Eksempel på tilfredsstillende udtagningsteknik i græsensilage.
Video 20 Alm. skæreklo. Eksempel på tilfredsstillende udtagningsteknik i græsensilage.
Video 21 Alm. skæreklo. Eksempel på mindre god udtagningsteknik i græsensilage.
Video 22 Alm. skæreklo. Eksempel på god udtagningsteknik i græsensilage.
Video 23 Alm. skæreklo. Eksempel på rigtig god udtagningsteknik i græsensilage.
Video 24 Stor skæreklo. Udtagning i græsensilage.
Video 25 Blokskærer. Udtagning i majsensilage.
Video 26 Siloklo. Uønsket udtagningsteknik: Græsensilage "bides ud" af stak.
Video 27 Skovl. Uønsket udtagningsteknik: Majsensilage bliver gravet ud.
Video 28 Stor læsseskovl. Uønsket udtagningsteknik: Majsensilage trykkes ned af stak.
Video 29 Læsseskovl med tænder. Rigtig god udtagningsteknik i majsensilage.
Video 30 Læsseskovl med tænder. Rigtig god udtagningsteknik i majsensilage.
Video 31 Læsseskovl med tænder. Rigtig god udtagning i græsensilage.
Video 32 Læsseskovl med tænder. Rigtig god udtagning i græsensilage.
Video 33 Selvkørende fuldfoderblander. Rigtig god udtagning i majs- og græsensilage.
Video 34 Selvkørende fuldfoderblander. Rigtig god udtagning i majs- og græsensilage.

 

 

Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 08-07-2008 Revideret: 13-07-2010

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Anne Marcher Holm

Af samme forfatter

Vi skal forbedre ældre senge
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge...
25.08.17
Smittebeskyttelsesfilm
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
06.09.16
FarmTest 91 - Smitteoverførsel ved kælvning
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (sal...
01.06.15
FarmTest 91 - Smitteoverførsel i kælvningsområdet
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner...
01.06.15
FarmTest 89 - Koens tidsforbrug
FarmTest Kvæg
21.05.15