Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-11-2015

FarmTest Kvæg - 51

Oprettet: 13-11-2007

FarmTest - Underlag i kælvningsbokse

FarmTesten har afprøvet ni forskellige typer underlag i enkeltkælvningsbokse som alternativ til halm. Formålet var at finde frem til underlag som sikrer ko og kalv skridsikkerhed og en ren boks , samt er let at holde rent for landmanden. Tre underlag viste sig at være egnet til kælvningsbokse.

- Afsluttet FarmTest  

 

Indholdsfortegnelse

punkttegn

Tre underlag anbefales

punkttegn

Generelle anbefalinger

punkttegn

Bedømmelser

punkttegn

Skridsikkerheden er vigtig

punkttegn

Behov for strøelse

punkttegn

Renholdelse af underlagene

punkttegn

Baggrund og formål

 

Tre underlag anbefales

FarmTesten viste, at tre underlag bedst opfyldte disse krav:
 • Tre-lags madrassen Polysoft (boks 2)

 • Gummiflise-underlaget Euroflex (boks 3)

 • To-lags gummimåtten Kælvningsmåtte (boks 5)

De vigtigste faktorer for valg af underlag til kælvningsboksen:
 • Underlagets skridsikkerhed
 • Rengøringens lethed og effektivitet med kost
 • Underlagets vaskbarhed

 

Hvilket underlag som er det rigtige at vælge, afhænger bl.a. af om hyppig vask skal indgå som en del af rengøringen.
 • Vælg tre-lags madrassen Polysoft eller gummiflise-underlaget Euroflex for den bedste skridsikkerhed

 • Vælg tre-lags madrassen Polysoft eller to-lags gummimåtten Kælvningsmåtte hvis underlaget skal højtryksrenses jævnligt

 • Vælg gummiflise-underlaget Euroflex hvis underlaget ikke skal vaskes hyppigt eller ej højtryksrenses

 

Husk dog altid at følge producentens anvisninger mht. vask og evt. brug af højtryksrensning.

 

Boks 1
Betonunderlag med strøelse

Boks 2
Polysoft
S.A. Christensen & Co. A/S / Brouwers Equipment
Tre-lags madras

Boks 3
Euroflex
Dan Egtved A/S
Gummiflise

Boks 4
Gummiflise 60
Erri Comfort A/S
Gummiflise

Boks 5
Kælvningsmåtte
Erri Comfort A/S
Gummimåtte, to-lags

Boks 6
Gummiflise 48
Erri Comfort A/S
Gummiflise

Boks 7
Kura Flex
Dan Egtved A/S
Gummimåtte, enkelt-lags

Boks 8
PM30P
DeLaval A/S
Gummimåtte, enkelt-lags

Boks 9
Clean Born
Cow-Shopping
Gummigranulat

 


Underlagene i boks 4, 6 og 9 sælges ikke længere på det danske marked. Se yderligere omtale i produktbladene i rapporten.

til top

Generelle anbefalinger
Følgende bør overvejes inden køb af underlag til kælvningsbokse:

 • Der skal strøelse på underlagene - minimum 10 kg

 • Underlaget skal være skridsikkert

 • Underlaget skal være eftergivende og gerne have en vis blødhed ® skridsikkerhed

 • En god skridsikkerhed opnås ofte ved følgende udformning af underlagene:

  • Ru overflade

  • Dupper på undersiden

  • Flere lag kombineret med dupper eller lignende mellem lagene

 • Enkelt-lags gummimåtter er som udgangspunkt for hårde for koen

 • Underlaget skal være nemt at rengøre. De testede underlag kunne holdes tilstrækkelig rene ved grundig fejning med kost

 • Underlaget må helst ikke have for mange samlinger. De vanskeliggør rengøringen

 • En plan overflade er nem at gøre ren ved fejning eller vask, men overfladens udseende må ikke betyde, at der gås på kompromis med skridsikkerheden

 • Boksene med underlag skal efter fejning stå tomme og tørre ud i mindst en uge (tomdage)

 • Underlaget bør fastmonteres i boksen, så det ikke kan glide bagud, eksempelvis med en skinne

 • Beslut om rengøringen skal foregå med eller uden vask

 • Iblødsætning, efterfulgt af fejning eller brug af skraber til at fjerne opblødt gødning, anbefales for alle underlag. Herefter vaskes underlagene rene med vandslange eller spules med højtryksrenser

 • Beslut om vask med højtryksrensning skal være en fast del af rengøringen

 • Ved valg af underlag til vask og evt. højtryksrensning - vurdér på baggrund af underlagets udseende og overflade om underlaget kan forventes at

  • Suge vand

  • Krakelere i overfladen

Bedømmelser

Tabel 1.1 (pdf)

Skridsikkerheden er vigtig
Skridsikkerhed bør prioriteres højt ved valg af underlag til kælvningsboksen, fordi underlaget først og fremmest skal sikre ko og kalv en god skridsikkerhed. Skridsikkerhed opnås ved et blødt og eftergivende underlag, idet koen kan træde ned i underlaget, eller et mindre blødt underlag, der har en vis ruhed/profilering i overfladen. Underlagets overflade må ikke være for glat, det nedsætter skridsikkerheden, især hvis underlaget samtidig er vådt af vand eller gødning.

til top

Behov for strøelse
Der skal strøelse ovenpå underlagene. Dels for at give varme til kalven og mulighed for, at den kan etablere et godt leje. Dels for at holde dyrene rene. Spåner eller savsmuld på underlagene frem for snittet halm gav renere dyr. Desuden viste FarmTesten, at strøelsesforbruget var mindre på et skridsikkert og blødt underlag end på betonunderlaget.

Strøelse skulle tilføres alle de testede underlag. Dels af hensyn til kalven og dels fordi strøelsen var med til at give renere dyr.
Strøelse skulle tilføres alle de testede underlag. Dels af hensyn til kalven og
dels fordi strøelsen var med til at give renere dyr.
Renholdelse af underlagene
Underlagene kan holdes rene ved at feje med kost. Omkring fem minutters fejning med kost pr. boks var nok. Underlagene bør rengøres kort efter ko og kalv har forladt boksen, mens gødningen stadig er fugtig og let kan fejes væk. Derved undgås at gødningen sætter sig for godt fast og underlaget ikke kan fejes tilstrækkelig rent. En god mængde strøelse forkorter arbejdstiden med fejning.

 

En plan overflade var lettere at holde ren end en ru. Jo færre samlinger underlaget bestod af, jo lettere var det at holde rent.

Benyt samme rækkefølge i anvendelsen af boksene (boks 1, boks 2, osv.). Derved opnås tid til at boksene står tomme og tørrer ud (tomdage) inden næste kælvning. Boksene i FarmTesten stod tomme i mindst en uge.

Beslut om underlaget skal vaskes som en del af renholdelsesrutinen. Nogle underlag var mere velegnet til vask end andre. Underlagene bør fejes rene efter kælvning, selvom de skal vaskes. Derved undgås at gødningen sætter sig for fast før vask. Underlagene kan med fordel sættes i blød inden vask, så forkortes vasketiden og underlagene er lettere at få rene.

FarmTesten viste, at nogle af underlagene ikke var egnet til vask med højtryksrenser.

Baggrund og formål
Formålet var at finde frem til hvilke typer af underlag, der er egnet til kælvningsbokse. Flere alternative typer underlag indgik i afprøvningen. Fem firmaer bidrog med i alt otte forskellige underlag. Den niende boks var reference, det var et betonunderlag med strøelse. Inden hver kælvning blev der strøet med 10 kg strøelse i hver boks, undtagen boksen med traditionelt betonunderlag, dette underlag behøvede 20 kg strøelse.

Afprøvningen, som foregik i én stald, varede tre måneder. I den periode var der i alt 66 kælvninger, som landmanden bedømte underlagene ud fra. Rådgiveren vurderede underlagene ved besøg før og under afprøvningsperioden. Underlagene blev vurderet ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt; bl.a. renheden af ko og kalv samt underlagenes skridsikkerhed. Skader på dyr blev ligeledes registreret. Arbejdsmæssigt blev underlagene bl.a. vurderet ud fra, hvor lette de var at få rene ved fejning, og om de kunne tåle vask med højtryksrenser.

til top

Følgende krav til underlag i kælvningsboksen blev opsat

 • Sikre koen skridsikkerhed

 • Have en vis blødhed

 • Tilbyde en ren boks

 • Være lette at rengøre både tids- og arbejdsmæssigt

 

Kvie klar til kælvning i en ren kælvningsboks.
Kvie klar til kælvning i en ren kælvningsboks.


 

 

 

Læs FarmTest-rapporten her

punkttegn

Underlag i kælvningsbokse (pdf )

 

til top

 

 

Sidst bekræftet: 11-11-2014 Oprettet: 13-11-2007 Revideret: 13-11-2007

Forfatter

Kvæg
Bygningsrådgiver, Kvæg

Anja Juul Freudendal

BYG


Anne Marcher Holm

Af samme forfatter

Vi skal forbedre ældre senge
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge...
25.08.17
Smittebeskyttelsesfilm
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
06.09.16
FarmTest 91 - Smitteoverførsel ved kælvning
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (sal...
01.06.15
FarmTest 91 - Smitteoverførsel i kælvningsområdet
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner...
01.06.15
FarmTest 89 - Koens tidsforbrug
FarmTest Kvæg
21.05.15