Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-09-2014

FarmTest - kvæg nr. 19

Oprettet: 31-08-2004

FarmTest - principper til klovpleje

FarmTesten viser, at klovpleje kan fremme klovsundheden. Undersøgelsen kommer omkring fordele og ulemper ved de forskellige principper og belyser andre faktorer som har indflydelse på klovsundheden.

- Afsluttet FarmTest  

Indholdsfortegnelse

 

punkttegn Baggrund
punkttegn Teknisk gennemgang og brugerinterview
punkttegn Konsulent og dyrlæges bedømmelser
punkttegn Læs rapporten

 

Billede af ko i klovbad
Det mobile klovbad er et af de mest benyttede principper til klovpleje, oftest med kobbersulfat som middel.

 

Klovlidelser er de seneste år blevet et stort problem for danske kvægbrugere. Problemet skyldes fortrinsvist overgangen fra bindestald til løsdrift. Denne form for opstaldning er hårdere ved klovene, og sygdommene trives bedre på de fugtige, hårde gulve.

Baggrund
Denne FarmTest indeholder afprøvning af fem klovbeplejeprincipper, fordelt på syv besøg:

punkttegn To stk. enkelte, mobile klovbade (en måtte og et kar)
punkttegn To stk. Kovex skumsystemer
punkttegn Et stk. dobbelt, indbygget klovbad
punkttegn Et stk. Carematic klovplejeboks
punkttegn Et stk. manuel klovpleje/behandling.

 

Undersøgelsen indeholder en afprøvning af de fem principper i praksis samt et interview med brugeren.

Derudover indeholder FarmTesten anbefalinger til, hvordan man kan forbedre klovsundheden ved at optimere staldindretningen og hygiejnen.

Vigtigst af alt er det at vurdere underlagets hygiejne og indretningen af staldens hvileareal. Klovplejeprincippernes virkning er begrænset, hvis man har meget gødningstilsmudsede gulve og gangarealer, samt dårligt fungerende sengebåse.

Ønsker man at forbedre besætningens klovsundhed er det altså ikke nok at benytte et klovplejesystem. Der skal fokuseres på hele stalden og gøres en indsats på gulvhygiejne, sengebåseindretning, klovpleje og klovbeskæring. Kun således kan man forvente den ønskede forbedring af klovsundhedsniveauet.

Generelt var brugerne godt tilfredse med deres klovplejesystemer. Stort set alle brugere syntes, at der var sket en forbedring af klovsundheden, efter at klovplejen var påbegyndt.

Under besøget blev brugeren interviewet med hensyn til den daglige brug af klovplejeprincippet. Brugerne var, ud fra interviewet, generelt mest tilfredse med; service fra leverandøren, placeringen af klovplejeprincippet, arbejdsgangen og holdbarheden. Laveste bedømmelser fik; indkøbspris, driftspris og midlets påhæftningsevne på kloven.

En konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning gennemgik princippet og vurderede samme punkter som brugeren. Konsulentens bedømmelser lå tæt op af brugernes. Her blev placering af princip og arbejdsgang bedst bedømt. Dårligst var; klovmidlets påhæftningsevne på klovene og driftsprisen.

Teknisk gennemgang og brugerinterview


De afprøvede principper var:

punkttegn Enkelt, mobilt klovbad (måtte, kar)
punkttegn Dobbelt, indbygget klovbad
punkttegn Carematic klovplejeboks
punkttegn Kovex skumplejeanlæg
punkttegn Manuel pleje/behandling med højtryksrenser og klovplejemiddel.

 

Det var ikke muligt at finde mere end én bruger på henholdsvis dobbelt klovbad (bygget efter anbefalingerne) og Carematic-boksen. Den manuelle behandling er kun et alternativ til brug sammen med et af de fire øvrige principper. Dette skyldes, at princippet er relativt tidskrævende pr. ko.

I interviewet blev brugeren bedt om at bedømme sit klovplejesystem på en karakterskala fra 1-5, hvor 5 er bedst, i 12 forskellige kategorier. En konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning har på baggrund af en demonstration også karaktergivet principperne. Der er udregnet et karaktergennemsnit for hver enkel af de afprøvede principper for at få et indtryk af, hvordan anlæggene som helhed klarede sig. Det skal bemærkes, at der kun blev besøgt ét eller to systemer af hvert princip. En generel vurdering af princippets virkning på klovsundheden kan ikke udledes på baggrund af så få besøg. Karaktererne skal derfor læses med forbehold for det lave antal besøg.


Resultater af brugerinterviewet

Fabrikat/princip Bruger Konsulent
Enkelt klovbad (måtte med ramme) 4,2 3,3
Enkelt klovbad (plastkar 70×140×20 cm) 3,4 3,2
Dobbelt, indbygget klovbad 4,0 3,6
Carematic klovplejeboks 3,3 2,9
Kovex skum (bruger nr. 1) 4,1 3,7
Kovex skum (bruger nr. 2) 3,4 3,7

 

Det skal bemærkes, at det samlede gennemsnit af karaktererne ikke alene kan danne baggrund for at vælge et anlæg. Dette skyldes, at bedømmelsen kan svinge ud fra brugerens personlige holdninger og vurderinger. Karaktergennemsnittene er derfor ikke direkte sammenlignelige. Konsulentens karaktergivning blev foretaget af samme person og er derfor sammenlignelig på tværs af fabrikat.

Med et samlet gennemsnit på 3,7 er brugerne generelt godt tilfredse med deres klovpleje. Karakteren 4 svarer til meget tilfredsstillende.

Brugernes bedømmelser

De punkter, som blev tildelt højeste karakterer på tværs af fabrikat, var:

Brugervenlighed (4,2)
Service fra leverandør (4,0)
Placering i stalden (4,0)
Daglig arbejdsgang (4,0)
Holdbarhed (4,0)

De punkter, som generelt fik de laveste bedømmelser, var:

Driftspris (2,8)
Virkning (3,2)
Indkøbspris (3,4)

 

Brugervenligheden ligger med karakteren 4,2 meget fint. Ud af de 12 kategorier ligger knap halvdelen på minimum 4,0 i gennemsnit.

Brugernes bedømmelser på drifts- og indkøbsprisen ligger lavest. Virkning af produktet er desværre også at finde blandt de dårligst bedømte. Brugernes forklaring på dette lød på, at de havde set en lille fremgang, men sygdommene var ikke væk. Sammenholdes fremgangen med drifts- og investeringsprisen, er bedømmelsen tilfredsstillende. Alle havde regnet med bedre resultater. De ville alle fortsætte med de nuværende behandlinger på nær en bruger, som mente, at driftsprisen var for høj.

Alle brugere efterlyste et mere effektivt klovplejeprincip, så sygdommene kan fjernes fra besætningen.

Billede af måtte til klovbehandling
Måtten er let at placere i den eksisterende stald, men den kræver en ramme eller et kar for at opnå den ønskede effekt.
Billede af dobbelt klovbad
Det dobbelte fodbad er effektivt, hvis det har den rigtige størrelse. Første bad fjerner de værste gødningsrester fra klovene.
Billede af ko i carematicboks
Carematic-boksen fungerer fuldautomatisk. Den spuler bagklovene med vand og behandler derefter med hoof-fit.
Billede af køer i Kovex-skum
Kovex-skummet har en god påhæftningsevne og er mere dyre- og miljøvenligt end kobber-sulfat. Men skummet må ikke være på gulvet i malkestalden som her.

Konsulent og dyrlæges bedømmelser
Konsulentens bedømmelser lå tæt op ad brugerens. Påhæftningsevnen og driftsprisen lå lavest, mens placering og arbejdsgang lå bedst. Generelt var resultaterne tilfredsstillende. Ingen af principperne viste store fejl og mangler. Alle principper havde fordele og ulemper. Ud fra disse kan brugeren vurdere, hvad han op- og nedprioriterer og dermed vælge den type, der passer bedst ind i netop hans besætning.

Alle klovplejeprincipperne havde en forbedrende effekt på klovsundheden, men der er plads til forbedringer på såvel princippet som staldindretning og hygiejne.

Ingen af principperne gav en optimal klovpleje. Største problem var den manglende rengøring af klovene, inden klovmidlet blev påført. Selve klovmidlets påhæftningsevne kan også forbedres. Her er det specielt de tynde væskebaserede typer til klovbade, som har det svært.

Fordele, ulemper og konklusion for hvert princip findes i rapporten i afsnit 4.1 til 4.6 under hver af de respektive typer.


Læs rapporten

punkttegn Principper til klovpleje
FarmTest - kvæg nr. 19

 

Køb rapporten

Rapporten koster 125 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk

 

Sidst bekræftet: 01-09-2010 Oprettet: 31-08-2004 Revideret: 31-08-2004

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04