Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-05-2014

FarmTest Kvæg - 48

Oprettet: 25-01-2006

FarmTest - ventilationsmålinger i samme stald, årstidsvariation

FarmTest af kontinuerlig klimamåling i en længere periode i den samme kvægstald for blandt andet at fastslå staldens klima over alle årstiderne, forskelle i staldklima og hvordan forskellen er mellem tørre og våde perioder.  Denne FarmTest har til formål at foretage klimamålinger i en længerevarende periode i den samme stald for at undersøge klimaforskelle over alle årstider.  

 

- Afsluttet FarmTest 

 


Målepunkt i stalden ved luftindtaget.  

Ud fra klimamålinger foretaget i samme stald over en længerevarende periode vil det dermed være muligt at fastlægge: 

Staldens klima over alle årstider:   

 • Generelle forskelle i staldklimaet for årstiderne
 • Forskelle mellem tørre og våde perioder
 • Det udendørs klimas indflydelse på staldklimaet

Resultater
Se resultaterne af klimamålingerne i forårs- og sommermånederne
Se vandforbrug i kvægstalde i KvægInfo nr. 1718

Baggrund
I 2005 udføres "FarmTest ventilation i kvægstalde". Denne FarmTest har til opgave at undersøge ventilations- og klimaforhold i forskellige typer kvægstalde. Målet er at undersøge forholdene i forskellige zoner i stalden. Der foretages ligeledes en sammenligning med klimaet udenfor. Der måles typisk over en fire til otte ugers periode.

Idet der kun måles over en kort periode i den første FarmTest, er det svært at kunne bedømme klimaet henover året i den samme kvægstald og undersøge forskelle på varme og kolde perioder. 

Formål
Formålet med denne FarmTest er at foretage kontinuerlig klimamåling i en længere periode i den samme kvægstald for at kunne sammenligne og analysere klimaet for et helt år. Resultaterne skal konkluderer, om de varmeste og koldeste perioder påvirker dyrene og nedsætter kokomforten. 

Indhold
En forsøgsstald udvælges. Der måles fem steder i staldens tværsnit samt et sted udendørs.

De fem steder er:  

 1. Ved luftindtag i hver side af stalden (2 stk.)
 2. I sengebås ved luftindtag (1 stk.)
 3. I sengebås midt i stalden længst væk fra luftindtag (1 stk.)
 4. I kip (1 stk.)

De fem målepunkter i staldens tværsnit er markeret med rødt.

Måleparametre:

 • Der måles på temperatur, luftfugtighed og lufthastighed
 • Hvert 20. minut gemmes alle aktuelle værdier på en pc
 • Der måles i et år for at dække alle årstiders klimaer

Alle data analyseres for at finde karakteristika for hver årstid. Der fokuseres på koldeste, varmeste og gennemsnitlig dag for hver årstid. Alle data sammenholdes med en udendørs referencemåling.

Det vurderes, om der er perioder, som ikke lever op til kravene om tilstrækkelig høj kokomfort, og hvad der eventuelt kan udbedres for at øge komforten.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra den 1. januar 2006 til 1. marts 2007.

Projektdeltagere

 • Konsulent Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik
 • Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

 

 

Sidst bekræftet: 09-05-2011 Oprettet: 25-01-2006 Revideret: 25-01-2006

Forfatter

Anlæg & Miljø
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04