Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-11-2014

FarmTest Kvæg - 26

Oprettet: 24-11-2006

FarmTest - Kraftfoderautomater til kvæg

FarmTesten af kraftfoderautomater viste væsentlige mangler på automaterne med hensyn til rengøringsvenlighed og hygiejne. Desuden udfodrede automaterne generelt for meget i forhold til den ønskede mængde. Der var ret store variationer i udfodringsmængden fra gang til gang. Med andre ord er der for stor forskel i portionsstørrelsen fra gang til gang. Dette er ikke acceptabelt.  


- Afsluttet FarmTest 
 

Lely automatisk kraftfoderautomat i AMS 
Lely automatisk kraftfoderautomat i AMS.
Transponderen om koens hals aktiverer udfodringen.

 Indholdsfortegnelse 
 
punkttegn Konklusion
punkttegn Resultater
punkttegn Anbefalinger
punkttegn

Læs hele rapporten 

Konklusion
Både hos landmanden og fra leverandørens side er der plads til forbedringer.

Forbedringer hos landmanden

 • Hyppig kalibrering af kraftfoderautomaterne.
 • Bedre rengøring og hygiejne af automaterne.

Forbedringer hos leverandørerne

 • Mere rengøringsvenlige automater med god afskærmning af teknik, som dog skal være let tilgængelig.
 • Ingen kanter og sprækker omkring truget hvor foderet kan ophobe sig.
 • Bedre og mere præcis udfodringsteknik, som brugeren let kan kalibrere.

FarmTesten indeholder undersøgelse af 14 forskellige typer kraftfoderautomater fra følgende seks leverandører:

Kraftfoderautomaterne blev bedømt på 14 punkter af såvel konsulent som bruger. Gennemsnittet for de 14 punkter blev udregnet. Resultatet kan ses i tabellen. Desuden er de væsentligste forbedringsområder på hver automattype oplistet:

Leverandør 

Beskrivelse

Karakter

konsulent

Karakter

bruger

Forbedringsområder

Delaval
Delaval, automatisk i karrusel

Automatisk i karrusel

3,4

4,8

Fodertildeling bør ske inden koen er på plads i karrusellen.

Dårlig dyrevelfærsmæssig konstruktion af fanggitter.

Dårlig vinkling af trug i forhold til koen.

Delaval
Delaval, Automatisk i AMS

Automatisk i AMS

3,4

3,6

Trugets udformning kan forbedres.

Afskærmningen af teknikken er mangelfuld.

Bedre rustbeskyttelse.

Delaval
DeLaval, Automatisk i stald

Automatisk i stald

3,6

3,6

Mere rengøringsvenlig omkring truget.

Bedre afskærmning af udfodringsteknikken.

Delaval
DeLaval, Automatisk i malkestald

Automatisk i malkestald

3,4

3,6

Dårlig adgang til udfodringsteknikker.

Dårlig udformning af truget.

Bedre materialer omkring truget.

Delaval
DeLaval, Manuel i malkestald

Manuel i malkestald

3,5

4,0

Bør konstrueres så udfodringsmængden kan justeres.

Bør have fælles håndtag så flere fodringer kan foretages samtidigt.

Bedre udformning af truget.

Foderrør stopper let til.

GascoigneMelotte
GM, Automatisk i AMS

Automatisk i AMS

3,4

3,8

Trugets udformning bør ændres.

Simplere konstruktion omkring truget.

Bedre rustbeskyttelse af komponenter.

SA Christensen
SAC, Automatisk i AMS

Automatisk i AMS

3,7

3,8

Foderet lægger sig omkring trug.

Firkantet foderrør nedsætter hygiejnen, da foderet kunne sætte sig i kanterne.

SA Christensen
SAC, Manuel i malkestald

Manuel i malkestald

3,4

3,3

Bør konstrueres så udfodringsmængden kan justeres.

Bør have fælles håndtag så flere fodringer kan foretages samtidig.

Rør bør være af stål og ikke plast.

Lely
Lely, Automatisk i AMS

Automatisk i AMS

3,5

4,2

Udfodringsmekanik stopper let til.

Truget har kanter hvor foderrester kan ophobe sig.

Lely
Lely, Automatisk i stald

Automatisk i stald

3,6

3,7

Kantet trug medfører foderrester i kanter.

Besværlig adgang til udfodringsteknikken.

Strangko
Strangko, Automatisk i malkestald

Automatisk i malkestald

3,3

3,3

Foderrørene har for lille diameter.

Dårlig udformning af truget.

Dårlig konstruktion af overgangen mellem foderrør og trug.

Konstruktion og kvalitet for lav.

Strangko
Strangko, Manuel i malkestald

Manuel i malkestald

3,5

4,0

Bør konstrueres så udfodringsmængden kan justeres.

Bør have fælles håndtag så flere fodringer kan foretages samtidig.

Westfalia
Westfalia, Manuel i malkestald

Manuel i malkestald

2,9

3,1

Dårlig udformning af foderrør og trug.

Dårlig rengøringsvenlighed.

Ingen mulighed for justering af udfodringsmængden.

Westfalia
Westfalia, Automatisk i stald

Automatisk i stald

3,4

4,4

Boksen er for smal.

Bedre udformning af truget.

Bedre afskærmning af teknikken.

Bruger bør selv kunne kalibrere systemet.

Gennemsnit total

3,4

3,8

Gennemsnit total blev på henholdsvis 3,4 for konsulenten og 3,8 for brugerne. Værdien tager udgangspunkt i alle 14 bedømmelsesområder.

Undersøgelsen viste, at ingen af brugerne var utilfredse med deres kraftfoderanlæg. For punktet "generel tilfredshed" blev gennemsnittet for brugerne 3,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 er meget tilfredsstillende. Konsulentens bedømmelse på "generel tilfredshed" lå på 3,4 som gennemsnit. Det svarer til gennemsnitlig/tilfredsstillende.

De største problemer lå i rengøringsvenligheden og hygiejne i automaten. Både bruger og konsulent bedømte disse kategorier lavest. Ofte var automaterne dårligt konstrueret, så foderrester let kunne ophobe sig i kanter og sprækker. Rengøringen var besværlig på grund af manglende afskærmning af teknikken samt mange kanter og kroge. En kombination af disse to ting, førte ofte til en meget dårlig hygiejne i og omkring automaten.

Truget er i rustfrit stål, men har kanter i bunden, hvor foderrester ophober sig.
Lely automatisk kraftfoderautomat i AMS. Truget er i rustfrit stål, men har kanter i bunden, hvor foderrester ophober sig. Dette medfører øget rengøring og nedsat hygiejne. Generelt er automatens udformning tilfredsstillende. De høje sider nedsætter foderspildet til siderne.

 

Det væsentligste forbedringsområde er derfor en forbedret konstruktion, som fremmer rengøringsvenligheden og hygiejnen. Desuden er udfodringsmekanikken ikke nøjagtig nok på mange af automaterne. Automaten bør fodre en præcis mængde fra gang til gang. Variationskoefficienten bør ikke være over 2-3 %.

De mest positive bemærkninger faldt på betjeningen og dyrekomforten. Her var bred enighed om, at automaterne var lette at betjene og meget dyrevenlige. 

Resultater

Udfodringsnøjagtighed
Gennemsnittene af de testede automater, på hver af de afprøvede principper blev som følgende:

Leverandør Beskrivelse Ønsket

Ud-fodret

Afvigelse (g)

Afvigelse (%)

Spredning (g)

Variations-
koeff (%)

Delaval Automatisk i karrusel 1.000 1147 147 13,5 15,5 1,3
Delaval Automatisk i AMS 2.314 2.670 356 15,4 115,2 4,0
Delaval Automatisk i stald 500 597 97 19,3 19,7 3,3
Delaval Automatisk i stald 1.000 807 -192,8 -19,3 79,4 9,0
Delaval Automatisk i malkestald 250 320 70 27,5 6,1 1,9
Delaval Automatisk i malkestald 600 641 41 6,8 16,0 2,5
Delaval Manuel i malkestald 450 513 63 14,1 40,9 8,1
Delaval Manuel i malkestald 1.200 1.012 -188 -15,7 58,9 5,8
Gascoigne Melotte Automatisk i AMS 1.303 1.357 54 4,7 64,2 4,7
SA Christensen Automatisk i AMS 1.000 892 -108 -10,8 16,1 1,8
SA Christensen Manuel i malkestald 900 1.163 263 29,2 17,7 1,5
Lely Automatisk i AMS 535 576 41 8,8 13,8 2,8
Lely Automatisk i stald 580 570 -10 -1,9 18,1 3,2
Strangko Automatisk i malkestald 1.000 1.347 347 34,7 31,9 2,3
Strangko Manuel i malkestald 1.000 1.094 94 8,5 53,3 4,9
Westfalia Manuel i malkestald 400 313 87 -21,9 11,2 3,6
Westfalia Automatisk i stald 733 788 58 7,9 16,9 2,1
Gennemsnit total 868 g 929 g 73,5 g 7,3 % 35,0 g 3,7 %


Afvigelse i %
Vejeresultaterne viste, at der i gennemsnit blev udfodret 7,3 % for meget. Specielt de manuelle automater viste meget store afvigelser i forhold til den ønskede udfodringsmængde. Den gennemsnitlige afvigelse var 18,5 %.

Kontrolvejningen viste, at automaterne i høj grad trænger til at blive kalibreret. Der var afvigelser helt op til 35 % i forhold til den ønskede fodringsmængde.

Kraftfoderet blev doseret i disse beholdere.
I Westfalias automatiske kraftfoderanlæg doseres kraft-foderet i disse beholdere. Udfodringen fungerer godt, og præcisionen er tilfredsstillende. Med to beholdere er det muligt at fodre to typer foder uafhængigt af hinanden.


Variationskoefficienten
Variationskoefficienten var på 3,7 %. Variationskoefficienten beskriver, hvor stor en procentmæssige afvigelse man kan forvente fra prøve til prøve i forhold til gennemsnittet. Denne afvigelse kan ikke afhjælpes med en kalibrering. Afviger variationskoefficient mere end ±5 % vil automaten aldrig kunne ligge inden for de acceptable 5 % nøjagtighed på udfodringen, idet forskellen fra udfodring til udfodring er større end den tilladte afvigelse alene i udfodringsmekanikken. Dertil kommer en kalibreringsafvigelse, hvis automaten ikke er kalibreret 100 % præcis. Sådanne automater vil typisk have min. 10 % afvigelse i udfodringsmængden i gennemsnit.

Variationen pr. prøve er på gennemsnitligt 4,8 % eller 36 gram i de manuelle automater. Det betyder, at det er næsten umuligt at udfodre den ønskede mængde kraftfoder i en manuel kraftfoderautomat. Disse kan derfor kun bruges til at lokke køerne til malkning.

Anbefalinger
Resultaterne fra FarmTesten viste, at alle automaterne blev bedømt meget ens. Bedste score fik SAC´s automatiske AMS-fodring med 3,7. Valget af automat afhænger meget af, hvilke fordele og ulemper man prioriterer højest.

Alt foregår mekanisk uden elektriske komponenter.
Alt foregår mekanisk uden elektriske komponenter i et SAC manuelt anlæg.

Det samlede gennemsnit bør ikke alene danne baggrund for valg af kraftfoderautomat. Dette skyldes, at brugernes vurderinger ikke er sammenlignelige, men kan svinge ud fra personlige holdninger og vurderinger. Mange brugere havde kun erfaringer fra en type kraftfoderautomat og havde derfor ikke et reelt sammenligningsgrundlag.

Konsulentens bedømmelser er foretaget af samme person, og kan derfor bedre sammenlignes.

 

Overvejelser inden køb
Inden investering i kraftfoderautomater, er det vigtigt at overveje, hvilke behov der er:

 • Ønsker man individuel fodringsmængde for hver ko i malkestalden.
 • Ønsker man alt kraftfoderet udfodret i automaten.
 • Skal automaten kun bruges til at lokke køerne til malkning.
 • Hvor omfattende management på udfodringen ønsker man.
 • Hvilke data ønsker man managementprogrammet besidder.
 • Hvilken type malkestald skal automaterne tilpasses.
 • Hvilken type fodermiddel/fodermidler ønsker man at udfodre.
 • Skal automaten fodre mere end en type foder.
 • Hvor højt prioriteres en nøjagtig udfodringsmængde.
 • Pris. Skal automaten være billig, eller vægtes funktionalitet og holdbarhed højere.
 • Service fra leverandøren. Er sælger troværdig og servicen stabil.

Når ovenstående punkter er fastlagt, er det muligt at udvælge en til to automater, som opfylder kravene og hente tilbud hjem.


Vedligehold
Undersøgelsen viste, at der var mangler på alle automater. Flere automater havde komponenter med rust og slitage allerede efter et til to års brug. Dette er ikke tilfredsstillende. Desuden var de fleste automater meget beskidte og rengøringen var tidskrævende og besværlig. Der var stor forskel på vedligeholdskravene til de forskellige automater.

Husk, at kalibrere automaterne, hvis der foretages ændringer i fodringen. Automaterne udfodrer efter rumfang og ikke vægt.

Vedligeholdspunkter
Ugentligt
 • Automaterne rengøres. Foderrester fjernes fra kanter og området omkring truget
 • Udfodringsmekanikken tjekkes for urenheder
Månedligt
 • Rengøring af både trug og området omkring.
 • Der foretages stikprøve kontrolvejning af 2-3 automater
 • Evt. kalibrering hvis stikprøven afslører unøjagtigheder
Halvårligt
 • Kalibrering af alle automater
Årligt
 • Efterspænding af bolte og møtrikker på automat og rørsystem
 • Grundig rengøring hvor "kager" og indtørrede foderrester i hele automaten fjernes
 • Udfodringsmekanikken rengøres grundigt, justeres og efterspændes

 

Automaterne kræver generelt ikke meget vedligehold af teknikken, men for at opretholde en acceptabel hygiejne, skal de jævnligt rengøres. Der er stor forskel på rengøringsvenligheden fra automat til automat.

Læs hele rapporten

punkttegn

Kraftfoderautomater til kvæg (5 Mb)
FarmTest - kvæg nr. 26

 

Projektdeltagere

punkttegn Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Byggeri og Teknik, konsulent Mads Urup Gjødesen og landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen

 

Sidst bekræftet: 24-11-2006 Oprettet: 24-11-2006 Revideret: 24-11-2006

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Jan Brøgger Rasmussen

Ekstern forfatter

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04