Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-08-2013

FarmTest Kvæg - 16

Oprettet: 09-07-2003

FarmTest - Strømaskiner og halmspredere

Krav om bedre dyrevelfærd og dermed mere strøelse i staldene giver mere arbejde til personalet. Det er vigtigt, at strømaskiner og halmspredere bidrager til at lette arbejdet så meget som muligt.  

 

 

- Afsluttet FarmTest 

 
 

Altac DT 120
 

Indhold

17 strømaskiner til sengebåse- og dybstrøelsesstalde er blevet testet. Forhold omkring daglig brug af maskinen, arbejdstidsforbrug, konstruktion og service er blevet undersøgt.

Sammendrag og konklusion
Denne FarmTest består af to dele.

En teknisk gennemgang af hver enkelt maskine hos en bruger, et interview af brugeren og en minitest.

En markedsoversigt med beskrivelse af de enkelte maskiner i produktblade.

 

Undersøgelsen omhandler de to typer strømaskiner, som findes på markedet:

  • Strømaskiner til sengebåsestalde
  • Strømaskiner til dybstrøelsesstalde

Fordele og ulemper
Generelt var brugerne tilfredse med deres strømaskiner.

Undersøgelsen viste, at brugerne var mest tilfredse med udsynet til spredezonen, manøvredygtigheden samt strømaskinens spredelængde og -kvalitet på strømaskiner til sengebåse

Brugerne gav de dårligste karakterer til: mulighederne for at benytte forskellige typer halmballer til deres strømaskine til sengebåse. Ligeledes fandt brugerne at støv og støj fra strømaskinerne meget generende.

Ved strømaskiner til dybstrøelse var brugerne mest tilfredse med "betjeningen af maskinen", "serviceniveauet fra forhandleren" i forbindelse med reparationer, samt maskinens gode evne til at oprive og snitte halmen.

En strømaskine til dybstrøelsesstalde kan blæse halmen ud i op til 18 meter, hvilket kan bevirke stor fare, hvis man opholder sig i spredezonen. Den store spredelængde medfører store støvgener. Strømaskiner til dybstrøelsesstalde er ofte store bugserede maskiner, derfor er udsynet bag maskinen begrænset. Brugerne gav de ovennævnte tre punkter de dårligste karakterer.


Skiold-Mullerup producerer en hængebare styret
strømaskine, som er fuldautomatisk

 

Brugerinterview
Af de 17 maskiner der er blevet afprøvet, er der ti til strøning af dybstrøelsesstalde og syv til strøning af sengebåsestalde. Der er besøgt én bruger for hver model.

I interviewet blev brugeren bedt om at bedømme sin strømaskine på en karakterskala fra 1-5 i 26 forskellige kategorier. En konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning har på baggrund af en demonstration også givet karakterer til strømaskinerne i de 26 kategorier. I bedømmelsen er 1 utilfredsstillende og 5 er udmærket. Der er udregnet et gennemsnit for de 26 kategorier på hver af de testede modeller for at danne et indtryk af, hvordan maskinen som helhed har klaret sig.

Fabrikanterne af de testede strømaskiner har alle haft mulighed for at kommentere undersøgelsens resultater. Disse kommentarer er med i rapporten under hver maskines testresultat i afsnit 4.


En frontlæssermonteret strømaskine fra RIOH 

 

Resultat af brugerinterview

diagram (16kb) '

Figur 1: Strømaskiner til sengebåse

diagram (16kb)

Figur 2: Strømaskiner til dybstrøelsesstalde

Det skal bemærkes, at det samlede gennemsnit af karaktererne ikke alene kan danne baggrund for at vælge en maskine. Dette skyldes, at der kun har medvirket én bruger pr. maskine, så karaktergivningen kan svinge ud fra brugerens personlige holdninger og vurderinger. Karaktergennemsnittene er derfor ikke direkte sammenlignelige. Konsulentens karaktergivning er foretaget af samme person og er derfor sammenlignelig på tværs af fabrikat. Det skal dog bemærkes, at der kun er besøgt og afprøvet én maskine af hver af de udvalgte modeller, og at der kan være produktudviklet på maskinerne der markedsføres i dag.

I rapportens afsnit 5; Sammenligning af resultater, er der angivet de bedste og dårligste karakterer på de enkelte modeller.

Med et gennemsnit på 3,9 for strømaskiner til sengebåse og 3,8 for strømaskiner til dybstrøelse kan det konkluderes, at brugerne er godt tilfredse med deres strømaskiner. Karakteren 4 svarer til meget tilfredsstillende. 

 

Cleangirl til strøning af sengebåse
Cleangirl til strøning af sengebåse

Jeantil 2800 til strøning af dybstrøelsesarealer
   

Tabel 1. Maskiner til sengebåse

 

De punkter, som fik højeste karakterer på tværs af fabrikat, var:
Udsyn til spredezonen (4,7)
Manøvredygtighed (4,6)
Ifyldning af strøelse (4,3)
Serviceniveau fra forhandler (4,3)
Spredelængde (4,3)
Spredekvalitet (4,3)
De punkter, som generelt fik de laveste karakterer, var:
Forskellige balletyper, som kan benyttes (2,8)
Snitteprincip (3,0 kun to af syv maskiner havde denne funktion)
Støvgener (3,1)
Støjniveau (3,4)

Tabel 2. Maskintyper til dybstrøelse

 

Topscorererne på tværs af fabrikaterne var:
Betjening generelt (4,3)
Serviceniveau fra forhandler (4,3)
Oprive- og snittekvalitet (4,3)
De punkter, som fik de laveste karakterer, var:
Udsyn bag spreder (2,7)
Støvniveau (3,1)
Fare i spredezonen (3,2)

Der er ikke et punkt, som falder igennem på tværs af fabrikaterne, hverken hos strømaskiner til sengebåse eller til dybstrøelse. Omvendt ligger karakterergivningen indenfor mange kategorier omkring 4, hvilket må betegnes som værende meget godt.

Det er positivt, at kategorien "Serviceniveau fra forhandler" har et gennemsnit på 4,3. Brugernes tilfredshed med servicen er dermed helt i top.

Også i kategorierne "Konstruktion" og "Strøning" er karaktererne meget gode. Det tyder på, at maskinerne er velkonstruerede og udfører deres arbejde med stor tilfredshed fra brugeren.

Minitest af konsulenten fra Dansk Landbrugsrådgivning
I den tekniske gennemgang og minitesten blev de 17 strømaskiner gennemgået og afprøvet af konsulenten.

Generelt var resultaterne gode. Alle maskiner var solidt opbygget og fungerede efter hensigten. Der var ingen større konstruktionsfejl, og ingen af strømaskinerne faldt derfor igennem. En del af maskinerne havde dog mindre fejl og mangler, men ikke af så stor betydning, at det ødelagde helhedsindtrykket.

Resultaterne fra minitesten kan ses under hver af de afprøvede maskiner i rapportens afsnit 7, hvor konsulenten har vurderet strømaskinerne i samme kategorier som brugeren.

Karaktergennemsnittene er en anelse lavere, men afviger ellers ikke meget fra brugernes bedømmelser.

Som det kan ses ud fra bedømmelserne, er der ikke en enkelt maskine, der er bedre eller dårligere end gennemsnittet. Valget af maskine afhænger af, hvilke fordele man vægter højest, og hvilke ulemper man kan abstrahere fra.

Fordele, ulemper og en konklusion på hver af de afprøvede maskiner findes ligeledes i rapportens afsnit 7.

Læs rapporten
Strømaskiner og halmspredere, (1.1mb)
FarmTest kvæg nr. 16 - 2003


Køb rapporten
Rapporten koster 125 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

Via e-mail brj@vfl.dk.
Eller ved henvendelse til VfL, Kvæg, Brita Jensen på tlf. 8740 5221.

  
Sidst bekræftet: 01-09-2010 Oprettet: 09-07-2003 Revideret: 09-07-2003

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04