Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-03-2013

FarmTest Kvæg - 25

Oprettet: 31-03-2005

FarmTest - Undersøgelse af vejesystemer på fuldfoderblandere

Antallet af fuldfoderblandere er steget voldsomt de seneste år. Stigningen skyldes, at fodring med fuldfoderblander er blevet den foretrukne metode. Landscentret har foretaget kontrolvejning af 19 fuldfoderblanderes vejesystemer.

- Afsluttet FarmTest


 

Indhold

punkttegn Resultater
- Afvigelser pr. påfyldning
- Afvigelser på totalvægten
punkttegn Driftssikkerhed på vejesystemerne
punkttegn Kalibrering
Traktor og blander placeres på kontrolvægten.

Billede 1. Traktor og blander placeres på kontrolvægten.

Resultaterne fra kontrolvejning svinger meget. Generelt viser vejningerne, at der meget ofte opstår fejlmålinger på vejesystemerne. Der blev i gennemsnit foretaget 8,2 påfyldninger af fodermidler pr. blanding. På 45,1 % af alle påfyldninger var der mere end 5 % afvigelse mellem blanderens visning og kontrolvægten. En fodringsafvigelse på over 5 % i forhold til foderplanen medfører en nedsat fodereffektivitet.

Afvigelserne på totalvægten efter sidste påfyldning var små. Kun tre af 19 blandere havde afvigelser på over 5 %-grænsen. Den største afvigelse lå på 7,3 %.

Kontrolvægtens betjeningspanel. Vægten angives i tons med 20 kg interval.
Billede 2. Kontrolvægtens betjeningspanel.
Vægten angives i tons med 20 kg interval.


Afvigelserne var sjældent konstante, eksempelvis + 4 %, gennem hele vejningen, men svingede ofte mellem plus- og minusværdier. En konstant afvigelse på blandervægten gør det lettere at foretage en præcis kalibrering. I enkelte tilfælde var der et svagt mønster af, at blanderen vejede 2 - 4 % mere end kontrolvægten.

Resultater
12 leverandører af fuldfoderblandere blev kontaktet. Ni meldte positivt tilbage med ønske om at deltage. Der blev kontrolvejet en til fire blandere af hver fabrikant.

Traktor og blander blev placeret på vejeceller. Fodermidlerne blev læsset, mens kontrolvægten og blanderens vægt blev registeret for at belyse eventuelle uoverensstemmelser.

I resultatopgørelsen er der set bort fra påfyldninger under 200 kg, idet kontrolvægten springer i 20 kg intervaller. Dermed er den procentmæssige afvigelse stærkt påvirket af disse "store" spring i det lave vægt område under 200 kg. Dette falder ud til blanderens fordel.

Afvigelser pr. påfyldning
På kontrolvejningerne over 200 kg viste vejningerne, at 45,1 % af alle påfyldninger havde afvigelser på over 5 %. Den gennemsnitlige afvigelse pr. påfyldning var 6,9 %. Indregnes usikkerheden på grund af kontrolvægtens 20 kg spring, fås en minimum unøjagtighed på 4,9 % og maksimum 9,5 % pr. påfyldning.

Lidt overraskende var der meget stor spredning mellem vejningerne. Der var sjældent et konstant mønster i afvigelserne. Typisk vejede blanderens vejesystem både mere og mindre end kontrolvægten gennem vejeforløbet.

Læsning af JF VM 27. Blanderen havde tendens til at veje mere end kontrolvægten.
Billede 3. Læsning af JF VM 27. Blanderen havde tendens til at veje mere end kontrolvægten.
Læsning af blander foregår som normalt og følger landmandens foderplan.
Billede 4. Læsning af blander foregår som normalt og følger landmandens foderplan.

 

En gennemsnitlig afvigelse på 6,9 % er for høj. Kontrolvægtens 20 kg intervaller påvirker resultatet. Indregnes usikkerheden til blanderens fordel, kan afvigelsen minimum komme ned på 4,9 %. Lige under de acceptable 5 % afvigelse. I værste fald kan usikkerheden medføre en gennemsnitlig maksimal afvigelse på 9,5 %.

Det største problem ligger i den store spredning i påfyldningerne. 17,7 % af samtlige påfyldninger viser afvigelser i området 10-20 %. Dermed opstår der relativt store afvigelser i forhold til foderplanen med efterfølgende nedsat fodereffektivitet.

De 19 kontrolvejninger havde følgende afvigelser:

Fabrikat
Afprøvning nr.

Antal % af påfyldninger med minimum 5 % afvigelse

Antal påfyldninger
i alt

Gennemsnitlig afvigelse i % pr. fyldning

JF

1. afprøvning

75 %

5

8,5 %

2. afprøvning

100 %

8

8,9 %

3. afprøvning

60 %

13

6,1 %

4. afprøvning

50 %

5

9,2 %

Keenan

1. afprøvning

62 %

10

12,2 %

2. afprøvning

0 %

4

1,4 %

Kuhn

1. afprøvning

44 %

13

5,8 %

Kverneland

1. afprøvning

33 %

7

6,8 %

2. afprøvning

50 %

6

10,7 %

Peecon

1. afprøvning

43 %

8

4,9 %

Redrock

1. afprøvning

25 %

8

4,9 %

2. afprøvning

62 %

9

12,7 %

RMH

1. afprøvning

33 %

8

3,9 %

2. afprøvning

37 %

11

5,1 %

3. afprøvning

50 %

5

5,1 %

Seko

1. afprøvning

28 %

13

9,4 %

2. afprøvning

13 %

12

4,3 %

Trioliet

1. afprøvning

25 %

6

5,3 %

2. afprøvning

67 %

4

5,3 %

Gennemsnit

45,1 %

8,2

6,9 %

(min. 4,9 %)*
(maks. 9,5 %)*


Vejninger under 200 kg er ikke medregnet, idet kontrolvægtens 20 kg intervalspring medfører for store usikkerheder.
* Minimum-/maksimumværdierne er udregnet på baggrund af usikkerheden på grund af kontrolvægtens spring på 20 kg (±10 kg) intervaller.


Spredningen på vejeresultaterne. Alle påfyldningens afvigelser fremgår ved hver afprøvning. Jo større spredning der er mellem punkterne, desto dårligere er resultatet. Den tværgående streg gennem punktet viser usikkerheden på +/- 10 kg.

 

Der opstod ofte store spredninger på vejeresultaterne. Figuren viser spredningen på de kontrolvejede blandere. Bemærk, at mange blandere både har afvigelser på plus- og minussiden i forhold til kontrolvægten.

Afvigelser på totalvægten
Ser vi på totalvægten efter sidste påfyldning, lå de fleste blandere inden for de respektable 5 % afvigelse. Den gennemsnitlige afvigelse var 2,6 % ved ca. fire tons.

Afvigelser på totalvægten:

Fabrikat

Blanderens
totalvægt (kg)

Kontrolvægtens
totalvægt (kg)

Afvigelse
(kg)

Afvigelse
i %

JF

7.005

6.660

345

5,9 %

JF

4.855

4.500

355

7,3 %

JF

5.500

5.320

180

3,3 %

JF

4.615

4.390

225

4,9 %

Keenan

2.660

2.700

40

1,5 %

Keenan

1.925

1.900

25

1,3 %

Kuhn

2.865

2.800

65

2,3 %

Kverneland

3.420

3.240

180

5,3 %

Kverneland

4.030

4.200

170

4,0 %

Peecon

6.070

6.220

150

2,4 %

Redrock

2.440

2.380

60

2,4 %

Redrock

4.700

4.640

60

1,3 %

RMH

2.625

2.560

65

2,5 %

RMH

5.700

5.560

140

2,5 %

RMH

2.355

2.260

95

4,0 %

Seko

4.725

4.700

25

0,6 %

Seko

5.300

5.220

80

1,5 %

Trioliet

3.735

3.600

135

3,6 %

Trioliet

5.885

5.780

105

1,8 %

Gennemsnit

4.232

4.130

109

2,6 %

Afvigelserne på totalvægten er tilfredsstillende. Kun tre blandere havde afvigelser over 5 %, hvoraf den ene på 7,3 % viste et mønster med konstant overvejning. Dette problem kan løses med en kalibrering.

Driftssikkerhed på vejesystemerne
Driftsikkerheden på vejesystemerne var tilfredsstillende. Tre af de 19 testede blandere har haft problemer. Mange af blanderne kører dagligt til markstakke og på ujævnt underlag, så belastningen er stor.

Læsning af blander under kontrolvejning.
Læsning af blander under kontrolvejningen. Vejeforholdene var ikke optimale. Vådt og blødt underlag samt en lille hældning.

Kalibrering
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at der ofte forekommer store afvigelser på blanderens vejesystem. Derfor bør systemet kalibreres minimum en gang årligt. Er der mistanke om unøjagtighed, bør der foretages en kontrol. Vejesystemet kan være nøjagtigt i et vægtområde og unøjagtigt i et andet. Kalibreringen skal derfor ske for hver 500 kg interval for at sikre en kontinuerlig kalibrering over hele vejeområdet.

 

Læs rapporten

punkttegn

Vejesystemer på fuldfoderblandere (505 kb)
FarmTest - kvæg nr. 25

Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@vfl.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Videncentret for Landbrug, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.

 

 

Sidst bekræftet: 01-09-2010 Oprettet: 31-03-2005 Revideret: 31-03-2005

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04