Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-11-2019

FarmTest Kvæg - 65

Oprettet: 30-03-2009
Revideret: 11-12-2009

Farmtest - Kalvekøkken

I kampen for flere levende kalve, er tildelingen af mælk til kalvene af stor betydning. Det er afgørende for kalvenes trivsel, at de fra fødslen får mælk af god kvalitet i rene skåle og med den rette temperatur. Med de fortsat stigende besætningsstørrelser er det nødvendigt at sættet mælketildelingen i system, så der fodres ens hver gang, uanset hvem der passer kalvene. Derfor er det vigtigt med gode faciliteter, som letter arbejdet og gør det attraktivt at passe kalvene.

- Afsluttet FarmTest
 

   
   
     
De typiske opgaver i kalvekøkkenet er:
 • Opvarmning af råmælk til nyfødte kalve
 • Blanding af mælkeerstatning
 • Vask af skåle og andet udstyr

  Emballering og opbevaring i råmælksbank 
  I
  denne FarmTest vises gode eksempler samt tips og ideer til indretning af gode og velfungerende kalvekøkkener. FarmTesten skal inspirere til udbredelse af gode faciliteter til alle kalvepassere og dermed god mælk til kalvene.

  Gennemførelse
  Der er besøgt 10 malkekvægsbesætninger med kalvekøkken-faciliteter, hvor ejer/kalvepasser er interviewet om indretning, brug og funktion. Der blev desuden lavet en registrering af køkkenets indretning og faciliteter, samt taget fotos af kalvekøkkenet.

  Resultater 
  Resultaterne er afrapporteret efter funktionerne i kalvekøkkenet. Hvert kapitel beskriver en funktion f.eks. ”håndtering af råmælk”, ”opvask” eller ”skriftlige instrukser” og giver forslag til, hvordan man med fordel kan indrette kalvekøkkenet, så man let og effektivt kan udføre arbejdet. Sidst i FarmTesten er samlet nogle priser på nyt og brugt udstyr samt syv eksempler på, hvordan et kalvekøkken kan indrettes. 

  Læs sammendrag af FarmTesten her  (248 Kb)
  Læs FarmTest-rapporten her (3 Mb)   

   

   

   

Projektdeltager
Bygningskonsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg.  

 

 

 

 

 

 

     
     
Sidst bekræftet: 21-11-2016 Oprettet: 30-03-2009 Revideret: 11-12-2009

Kontakt

Specialkonsulent

Helge Kromann

Mælkekvalitet


Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16