Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-10-2015

FarmTest Kvæg - 1

Oprettet: 22-08-2000

FarmTest - Måtter og madrasser i sengebåse - del II

FarmTest undersøgelse og beskrivelse af hvordan forskellige måtter og madrasser fungerer i praksis. Det primære formål med undersøgelsen var at undersøge og beskrive hvordan, forskellige måtter og madrasser fungerer i praksis.  

 

- Afsluttet FarmTest 
 

Indhold

punkttegn Sammenhæng mellem renhed af sengebåse og renhed af køer
punkttegn Skader på køerne
punkttegn Teste lejebelægningernes blødhed
punkttegn Holdbarhed
punkttegn Montering
punkttegn Ændring af facon
punkttegn Hygiejnemidler
punkttegn Måtter og madrasser i undersøgelsen
punkttegn Læs rapporten

 

Sammenhæng mellem renhed af sengebåse og renhed af køer
Der var tydelig sammenhæng mellem renheden af køerne og anvendelse af strøelse og renholdningsrutiner i sengebåsene.

 

Rene køer, især yver, fandtes i stalde, hvor:

punkttegn Der blev strøet med 300 til 400 gram pr. bås pr. dag.
punkttegn Der blev strøet mindst en gang dagligt.
punkttegn Der blev skrabet ned fra sengebåsene to gange dagligt.
punkttegn Gangarealer blev renholdt efter behov.
punkttegn Der var opsamlingsplads til malkestalden.
punkttegn

Stalden var velholdt og havde god hygiejne.

 

Billede af ikke synligt tilsmudset ko
En ren ko som tilhørte gruppen af ikke synligt tilsmudsede køer.

 

 

Køer, der var synligt eller meget tilsmudsede, især yver, fandtes i stalde, hvor:

punkttegn Der blev strøet for lidt eller slet ikke.
punkttegn Gangarealerne blev ikke skrabet.
punkttegn Gødningskonsistensen var overvejende tyndt flydende.
punkttegn Der var ingen opsamlingsplads til malkestalden.
punkttegn

Staldens generelle hygiejne var mangelfuld, og almindelig vedligehold forsømt.

 

Billede af meget tilsmudset ko
Denne ko tilhørte gruppen af meget tilsmudsede køer, dette yver kræver ekstra forberedelsestid til aftørring før malkning.

 

 

Billede af velstrøet leje
Velstrøede lejer med kanalsyede madrasser
.
Billede af velstrøet leje
Velstrøede lejer med kanalsyede madrasser.
Billede af leje der er mangelfuldt strøet
Kanalsyet madrasser - mangelfuldt strøet.

Billede af leje der er mangelsfuldt strøet
2-lags madrasser - mangelfuldt strøet.

 


Skader på køerne
Ru overflade på lejebelægningerne giver køerne skader: hårafslid, hudafskrabninger og sår samt hævelser især på haserne. I undersøgelsen havde besætninger med kanalsyede madrasser eller to-lags madrasser færrest skader. Bløde gummimåtter gav en del skader og hårde gummimåtter mange. Et godt strøelseslag i sengebåsene forebygger skader på køernes haser.


 

Undersøgelsen viste, at:

To-lagsmadrasser og kanalsyede madrasser gav de mindst alvorlige og færreste skader på især haser. Det vil sige ingen eller kun små hævelser, hårtab, hudafskrabninger og sår op til 2 cm i diameter.

 

Billedet viser hårafslid og arvæv på yderside af has
Billedet viser hårafslid og arvæv på yderside af has, denne ko havde kanalsyet madras i sin sengebås.
Hårafslid og arvæv på inderside og yderside af has.
Hårafslid og arvæv på inderside og yderside af has, denne ko havde kanalsyet madras i sin sengebås.
Bløde gummimåtter gav lidt større hårtab, hudafskrabninger og sår fra mindre end 2 cm i diameter til over 2 cm i diameter samt synlige hævelser på især haser.

 

Billede af voldsom væskeansamling på has
Voldsom væskeansamling på has, koen lå i sengebås på en blød gummimåtte som var mangelfuldt strøet.
Hårde gummimåtter gav større sår og især store hævelser omkring haseleddet. Billede af ko med hævet has, med stort hårafslid og hård hud
Hævet has, med stort hårafslid og hård hud, koen lå i sengebås på en blød gummimåtte som var mangelfuldt strøet.

 

 

Blødhed, elasticitet og skridsikkerhed
En god måtte/madras for en malkeko skal være skridsikker at træde på. Den skal forme sig efter kroppen, så koens vægt fordeles så godt som muligt og være så elastisk, at når koen rejser sig og går, skal måtten/madrassen genfinde sin oprindelige facon. Eventuelle blivende nedtrykninger kan give anledning til, at væske samles på måtten/madrassen og dermed bevirke, at lejet bliver fugtigt og uhygiejnisk.

Helt konkret var det kun de kanalsyede madrasser og nogle af de to-lags madrasser, som levede op til kravene om blødhed. Det var alene de to-lags madrasser samt en blød gummimåtte, som levede op til elasticitetskravet.

Der blev givet følgende bedømmelser af madrasserne:

Type Blødhed Bedømmelse
Kanalsyet madras Lidt blød (middel) Anbefales
To-lags madras Ikke entydig bedømmelse Nogle anbefales, andre anbefales ikke
Blød gummimåtte Middel (lidt hård) Kan bruges
Hård gummimåtte Meget hård Anbefales ikke


Måtters/madrassers holdbarhed
Der var kun få skader på måtterne/madrasserne, og de var fordelt på få besætninger. Der var ingen måtter/madrasser, som så ud til at være ved at falde fra hinanden. Omvendt er det ikke muligt at sige, hvor længe måtterne/madrasserne kan holde og leve op til funktionskravene. De måtter og madrasser, som er på markedet og som er interessante i dag, har kun været i brug i Danmark i en relativ kort periode. Måtterne og madrasserne i undersøgelsen havde været i brug fra et halvt år op til 4 ½ år.

 

Montering af måtter/madrasser
Korrekt montering er afgørende for, om en måtte/madras kan opfylde sin funktion tilfredsstillende. Man skal derfor altid sørge for at få en grundig instruktion, hvis man selv ønsker at montere måtterne/madrasserne.

 

Ændring af måttens/madrassens facon
Alle typer måtter/madrasser ændrer sig. Bløde gummimåtter bliver længere og bredere, hvilket der skal tages hensyn til ved montering. Kanalsyede madrasser bliver fladere i lejerne, og derved ser det ud som om, at de buler op under sengebøjlerne samt forrest og bagerst i lejet. Som nævnt under blødhed kan denne niveauforskel på lejebelægningen give anledning til ansamling af væske på måtterne/madrasserne, som ikke kan drænes bort af sig selv. Fugtige sengebåse kan forebygges med rigeligt strøelse. To-lags madrasser ændrer sig ikke meget, men buler lidt ved boltene bagerst i lejet. Der blev ikke registreret væsentlige ændringer efter 1½ års brug.

Hygiejnemidler
Det bør som udgangspunkt ikke være nødvendigt at bruge hygiejnemidler i sengebåse. Når blot køer og lejer holdes tørre og rene, vil mængden af bakterier kunne holdes på et lavt niveau. Besætningerne i undersøgelsen brugte mest hygiejnemidler af vane, fordi landmændene frygtede problemer hvis de stoppede.

Hvis der skal bruges et hygiejnemiddel, skal man være opmærksom på effekten (funktion) i forhold til prisen: Den tredobbelte pris giver ikke den tredobbelte effekt!

Hygiejnemidlers indhold, funktion, anbefaling og pris.

Hygiejne-
middel

Indhold

Funktion

Mængde og frekvens
(anbef. af producent /forhandler)

Anbefaling til sengebåse

Kr./bås
pr. år

Superfosfat

Granuleret
superfosfat

Binder NH 3
Fugtsugende
Bakterie reducerende

ca. 25 gram pr. m2 to gange pr. uge. Strø fortrinsvis i den bageste del af båsen (1 m2 pr. bås).

Ok

5

Stallfos

Pulveriseret
superfosfat

Binder NH 3
Fugtsugende
Bakterie reducerende

Efter behov for eksempel ca. 25 gram pr. m2 to gange pr. uge. Strø fortrinsvis i den bageste del af båsen.
(1 m2 pr. bås).

Ok

6

Stalosan

Bl.a.:
Superfosfat
CuSO
4
jernsalte

Binder NH 3
Fugtsugende
Bakteriereducerende, CuSO4-indholdet gør Stalosan lidt mere bredspektret end superfosfat.

50 gram pr. m2 en gang pr. uge. Strø fortrinsvis i den bageste del af båsen (1 m2 pr. bås).

Ok

12

Stalosan F

Som Stalosan

Som Stalosan
samt hindrer fluelarver i at udvikle sig

50 gram pr. m2 en gang pr. uge. Strø fortrinsvis i den bageste del af båsen (1 m2 pr. bås).

Ok

17

Actilith
Prosanex

Mineral kompleks
klorforbindelser

Binder NH 3
Fugtsugende
Bakteriedræbende

100 gram pr. seng hver anden dag eller efter behov

Ok

145

Pioner
Bactolight

Et vulkansk mineral indeholder: Aluminium silikat (70%)

Binder NH 3
Binder svovlbrinte

25 gram pr. m2 tre gange pr. uge
Godkendt til økologi af LØJ

Ok

136

 

Bemærk: Det kan ikke anbefales at anvende kalk, foderkridt, koralalgekalk eller hydratkalk til at forbedre hygiejnen i sengebåse.

Måtter og madrasser i undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på besøg i 20 besætninger. Undersøgelsen bygger alene på landmændenes udtalelser samt på en vurdering af stalden og køerne ved besøget. Det bemærkes at undersøgelsen ikke rummer registreringer foretaget over en længere periode. 11 fabrikater af måtter/madrasser er repræsenteret i rapporten. Tre fabrikater af bløde gummimåtter var ikke med i den praktiske undersøgelse, da de var helt nye på markedet.

 

Måtter og madrasser som indgik i undersøgelsen

Navn

Leverandør

Type

Tæthed

Tykkelse i mm

Antal
besætninger

Bemærkninger

Kraiburg KE

Dan-Egtved A/S

Hård gummimåtte

Tæt

10

1

-

Kraiburg KSL

Dan Egtved A/S

Blød gummimåtte

Tæt

30

0

Flettes

PM-komfort

DeLaval A/S

Blød gummimåtte

Tæt

20

3

-

Komfort+

DeLaval A/S

Blød gummimåtte

Tæt

25

0

-

Farmat måtten

Landbrugets Nærbutik

Blød gummimåtte

Tæt

20/30

3

Flettes

Bovi-Rex

Rexlan Europe ApS

Blød gummimåtte

Tæt

24/38

0

-

Dovetail

Midtjyden

Blød gummimåtte

Tæt

28

0

Flettes

Brouwers
madras

Midtjyden

To-lags madras

Tæt

30/42

1

Filt

Kraiburg
Soft Bed

Jyden Bur

To-lags madras

Tæt

33

3

Skumgummi

Erri-Comfort

Danish
Genetics

Kanalsyet madras

Sort: utæt
Blå: tæt

100

3

To forskellige topduge

Comfy
Cushion

Dan-Egtved A/S

Kanalsyet madras

1: utæt
2: tæt

60

3

To forskellige topduge

Pasture
staldmadras

De Boer

Kanalsyet madras

Tæt

60

3

-

 

 

Læs rapporten

punkttegn Måtter og madrasser i sengebåse - del II
FarmTest - kvæg nr. 1

 

Bemærk, at rapporten er en pdf-fil (3.300 kb), der kræver programmet Acrobat Reader.

 

Køb rapporten
Rapporten koster 100 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via Netbutikken i LandbrugsInfo.
punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 5000.

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 28-10-2013 Oprettet: 22-08-2000 Revideret: 22-08-2000

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Jan B. Rasmussen

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16