Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-07-2017

FarmTest Kvæg - 54

Oprettet: 14-01-2009

FarmTest - Slutstalde til slagtekalve

Der er uenighed blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om, hvordan en optimal slutstald skal se ud. Ideer og forskellige forslag efterlyses jævnligt. Denne FarmTest formidler erfaringer og ny viden om slutstalde til slagtekalve.

- Afsluttet FarmTest


 

Der er tvivl blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om, hvordan en optimal slutstald skal indrettes. I FarmTesten er der indsamlet viden og erfaring om slutstaldenes indretning.

I FarmTesten blev der besøgt 13 slutstalde, hvor ejer blev interviewet om slutstaldens indretning og funktion. Endvidere blev der indsamlet oplysninger og taget fotos til beskrivelse af staldene.

Denne FarmTest formidler erfaringer og ny viden om slutstalde til slagtekalve på baggrund af en beskrivelse af 13 nye og nyere slutstalde. I rapporten findes en gennemgang af en række væsentlige forhold, hvoraf de vigtigste er beskrevet som fokusområder nedenfor.

Fokusområder:

 • Sengebåsestalde
 • Miljødilemmaet
 • Dybstrøelses- eller sengebåse stald, hvad er billigst?
 • Foderprincip
 • Drikkevand uden spild
 • Indretningsmål
 • Forholdsregler ved flytning/vejning/håndtering
 • Sygebokse
 • Udleveringsbokse
 • Rampe og tilkørselsforhold
 • Fordele og ulemper ved sengebåse- kontra dybstrøelsesstalde

 

Læs sammendraget af FarmTest rapporten:
Sammendrag (pdf)

Læs hele FarmTest rapporten:
Slutstalde til Slagtekalve (pdf)

Læs alle staldbeskrivelserne:
Staldbeskrivelser (pdf)

 

Sidst bekræftet: 06-08-2015 Oprettet: 14-01-2009 Revideret: 14-01-2009

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16