7. Teknik

FarmTest - Kvæg

 

Kvæg nr. 105

Kobørster
- Afsluttet FarmTest

Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber. 

 Læs mere  

 

Kvæg nr. 102

Stavantenner
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har afprøvet og testet stavantenner på det danske marked.

 Læs mere 

 


Kvæg nr. 100

Succes med behandling af Digital Dermatitis
- Igangværende FarmTest

Klovsygdommen Digital Dermatitis er et stort problem i danske malkekvægbesætninger. Der bruges mange penge og meget tid på behandling, både forebyggende og helbredende, og for nogle landmænd er sygdommen forbundet med store tab.

  Læs mere

 

Kvæg nr. 88

Elektroniske øremærker
- Afsluttet FarmTest

For at få fuld effekt af de elektroniske øremærker skal der arbejdes mere målrettet, og der skal satses mere på, at hele sektoren bruger de elektroniske øremærker og udnytter mulighederne.

  Læs mere

 

Kvæg nr. 66

Gylleforsuring i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Svovlsyrebehandling af kvæggylle er en teknologi, der har gjort sit indtog hos danske mælkeproducenter. Investeringen begrundes i såvel dyrevelfærd som miljøkrav.  

  Læs mere

 
 
Kvæg nr. 84

Kameraovervågning i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Ny FarmTest har set på brug af overvågningskamera i kvægstalde. Kameraovervågning er populært på bedrifterne. Brug af overvågningskameraer giver nemlig overblik, øget overvågningen af dyr, som kræver ekstra fokus, og helt konkret redder det kalveliv.

  Læs mere

 

Kvæg nr. 77

Aktivitetsmålere II
- Igangværende FarmTest

Aktivitetsmålere anvendes til reproduktionsstyring som et værktøj til fastsættelse af insemineringstidspunktet. Siden FarmTest Kvæg nr. 15 – 2003 blev afsluttet er der kommet nye aktivitetsmålere på markedet. Derfor er det relevant med en opdatering. "Aktivitetsmålere II" omhandler de nye aktivitetsmålere og kvægbrugernes vurdering af disse.

  Læs mere  

 

Kvæg nr. 57

Separationsenheder i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Med de separationsenheder der findes i dag, kan mange opgaver, som fx at indfange og opdele køer, til en vis grad gøres automatisk. Men hvor effektive er separationssystemerne i praksis, og hvordan er "arbejdsforholdet" mellem koen og den tekniske opbygning af enheden? FarmTesten giver brugbare og konkrete svar.

  Læs mere   

 

Kvæg nr. 56

Klovbehandlingsbokse
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten kommer med anbefalinger til valg og brug af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger.

  Læs mere

 

Kvæg nr. 44

Klovplejeprincipper, del II
- Afsluttet FarmTest

I 2004 blev der gennemført en FarmTest af klovplejeprincipper. I FarmTesten blev der undersøgt forskellige principper til forebyggelse af klovproblemer i løsdriftsstalde. Der var stor interesse for denne FarmTest, idet klovproblemer er et meget udbredt og alvorligt problem for mange kvægbrugere. Denne FarmTest følger op på resultaterne.

  Læs mere  

 

Kvæg nr. 34

Herd management programmer
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelsen viser, at Herd Managementprogrammerne generelt får en god bedømmelse. De interviewede landmænd er godt tilfredse med deres Herd Management program selvom funktioner, som for eksempel aktivitets- og sundhedsdata, ofte ikke benyttes. Der kan opnås et øget udbytte af programmerne, hvis de kan udveksle data med Kvægdatabasen.

  Læs mere   

 

Kvæg nr. 19

Klovpleje
- Afsluttet FarmTest

Nye løsdriftsstalde med store gangarealer giver også risiko for store fugtige områder, som kan give problemer med våde klove og dermed klovproblemer. Der er derfor stigende fokus på nye teknikker til klovpleje og forebyggelse af klovsygdomme

  Læs mere 

 

Kvæg nr. 73  

Automatiske klovvaskere
- Afsluttet FarmTest

De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove. Man har derfor de sidste par år set flere typer nye klovvaskere der rengør klovene med vand.

 Læs mere her  

 

Kvæg nr. 15
 

Aktivitetsmålere til malkekøer
- Afsluttet FarmTest

Ny FarmTest om aktivitetsmålere. Forhold omkring daglig brug af måleren, arbejdstidsforbrug, driftsikkerhed, brugervenlighed og tilfredshed er undersøgt.

  Læs mere  

 

Kvæg nr. 10
 

FarmWatch til kalve
- Afsluttet FarmTest

Sygdom i besætningen koster tid, penge og ærgrelser. Opdages sygdommen, inden den kommer i udbrud, kan udgifterne og mængden af medicin reduceres. Vi har i en FarmTest undersøgt, om FarmWatch®, udviklet af Landsudvalget for Svin, der overvåger vandforbruget i smågrise- og  slagtesvinestalde, kan bruges i kalvestalde.

  Læs mere