8. Øvrige

FarmTest - Kvæg

 

Kvæg nr. 108

Kropsmål og vægt på Jerseykvier 
- Afsluttet FarmTest

De yngre jerseykvier, var tungere end hidtil antaget, mens de sendrægtige jerseykvier voksede langsommere. Tjek alderen på dine kalve og bredden på deres sengebåse med nedenstående nye anbefaling.  

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 104

Kropsmål og vægt på DH-kvier 
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har vist, at de yngre kvier er større end hidtil antaget. Vi anbefaler, at du tjekker kviernes alder og bredden på sengebåsene. Måske skal bøjlerne flyttes, så der bliver bedre plads til kvierne.  

 Læs mere her 

 


Kvæg nr. 103

Rengøring og desinfektion i kvægstalde 
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS kigget malkekvægsbedrifter over skulderen når mælkefodringsudstyr til kalve og kalvebokse rengøres. Det er der kommet en række anbefalinger for korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer ud af. 

 Læs mere her   

 

Kvæg nr. 96 

Smittebeskyttelse ved udlevering af kvæg – Udleveringsfaciliteter 
- Afsluttet FarmTest

Det koster penge og besvær, når man får en smitsom sygdom ind i besætningen. Beskyt derfor besætningen imod kendte og ukendte sygdomme – det er dit ansvar. 

 Læs mere her 

 


Kvæg nr. 94 

 

Udlevering af døde kreaturer - smittebeskyttelse 
- Afsluttet FarmTest  

Det er dyrt at få sygdomme ind i besætningen. Tænk på smittebeskyttelse og kvægbrugets image, når du lægger døde dyr ud til afhentning.
 

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 91

Smitteoverførsel i kælvningsområdet
- Afsluttet FarmTest

Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).

 Læs hele FarmTesten