1. Ventilation

FarmTest - Kvæg

   

Kvæg nr. 60

Højtrykskøling i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

FarmTest og Økologisk Landsforening har besøgt og interviewet 5 mælkeproducenter med henblik på at undersøge deres erfaringer med brug af højtrykskøling. Hos 2 af de besøgte mælkeproducenter blev der endvidere lavet fugtigheds- og temperaturmålinger.

 Læs mere her  

   

Kvæg nr. 48

Ventilationsmålinger i samme stald, årstidsvariation
- Afsluttet FarmTest

Klimaet i stalden fulgte det udendørs klima, men minimum- og maksimumgrænserne blev ikke så store i stalden som udenfor. Staldens klima dermed var mere konstant. Fugtighed og lufthastighed var generelt lavere i stalden mens temperaturen var højere.

 Læs mere her

   

Kvæg nr.32

Gardiner til naturlig ventilation
- Afsluttet FarmTest

I denne FarmTest er 12 gardiner fra seks forskellige leverandører undersøgt med hensyn til daglig brug, service samt drift og vedligehold. Undersøgelsen viste, at der er stor forskel på gardinernes konstruktion og holdbarhed. Særligt manglende overfladebeskyttelse af gardinets komponenter gik igen.

 Læs mere her

   

Kvæg nr. 28

Ventilatorer i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Opsætning og brug af ventilatorer i kvægstalde gav lavere temperatur og lavere luftfugtighed samt højere lufthastighed. Det resulterede i bedre komfort for dyrene og mere tilfredse landmænd. Som udgangspunkt bør man dog starte med at få den naturlige ventilation i stalden optimeret.

 Læs mere her

   

Kvæg nr. 27

Ventilation i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

Klimaet i de målte stalde følger det udendørs klima meget tæt. I staldene er klimaet dog mere konstant, det betyder at der er køligere inde i staldene i varme perioder, og varmere i kolde perioder, end udendørs.

 Læs mere her