Kvæg

FarmTest: Gennemgang af enkelt- og fælleskalvehytter

Rapport

20. november 2006

 Opdateret 17. december 2019

Resumé 

I denne FarmTest er enkelt- og fælleskalvehytter fra 12 forskellige leverandører vurderet med hensyn til dag-ligt brug, kundetilfredshed, pladsforhold, klima og holdbarhed. 

Klimamålinger viste, at det bedste klima for kalvene opnås ved at vende åbningen mod vest, da det giver det bedste luftskifte i hytterne. Det er dog samtidig vigtigt, at kalvene kan finde læ i hytten, så de ikke får træk. Dette kan hjælpes ved at stille hytterne i læ fra eksempelvis staldbygningerne.

45 % af landmændene havde valgt at investere i kalvehytter for at forbedre kalvesundheden, og 90 % af landmændene mente, at deres kalve havde fået en bedre sundhed, efter de var begyndt at blive opstaldet i hytter.

Holdbarheden på hytterne var generelt god. 50 % af de undersøgte hytter havde småskader, enten forårsa-get af kalvene eller maskinelt ved rengøring og flytning af hytten, men ingen af hytterne var uanvendelige på grund af disse skader.

Denne FarmTest er afsluttet

Kalvehytterne er opdelt i to typer:

Enkelthytter med plads til 1-2 kalve (11 fabrikater)

Hent eller læs markedsoversigt over enkeltkalvehytter

Fælleshytter med plads til 3-21 kalve (11 fabrikater)

Hent eller læs markedsoversigt over fælleskalvehytter

Vil du vide mere?