Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug

Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndtering, malkning, fodring m.fl.

Ny side 1


Indhold

1. Ventilation
2. Staldbyggeri
3. Opstaldning (funktion og indretning)
4. Gulve og gødningshåndtering
5. Malkning og malkeområdet
6. Fodring og strøning
7. Teknik
8. Øvrige

 


  Ventilation
   
 

Højtrykskøling i kvægstalde  
Ventilationsmålinger i samme stald, årstidsvariation
Gardiner til naturlig ventilation
Ventilatorer i kvægstalde

     

  Staldbyggeri
   

 

Omkostninger ved mekanisering på kvægbrug
Erfaringer på byggeprocessen
Billigt byggeri
Indkøring af nye stalde til kvæg

     
  Opstaldning (funktion og indretning) 
   
 

 

Effekt af skift til sandsenge
Fiberfraktion fra gylle som strøelse i sengebåse til malkekøer
Halm-kalk-vand i sengekummer
Succes med behandling af digital dermatitis
Behandlingsfaciliteter
Sænk prisen på kostalde
Gummigulve til malkekøer
Rentabilitet i Lov om hold af malkekvæg - praktiske løsninger
Økonomi i sandsenge
Smittebeskyttelse ved udlevering af kvæg
Optimering af eksisterende kvægstalde
Ædebåse
Kælvningsafdeling
Sengebåse til ungdyr
Indretning og funktion af sengebåse
Kviehoteller
Slutstalde til slagtekalve
Sand i sengebåse
Underlag i kælvningsbokse
Konceptstald til kalve
Skrabebotter til rengøring af gulve i kvægstalde
Strøelse i sengebåse
Enkelt- og fælleskalvehytter
Madrasser i sengebåse, del III
Kalvestalde kontra kalvehytter
Måtter og madrasser i sengebåse - del II 

     


 

  Gulve og gødningshåndtering
   

 

Skraberobotter til rengøring af gulve i kvægstalde
Succes med behandling af digital dermatitis
Gummigulve til malkekøer
Gulvtypens påvirkning af klovene

Rilleskæring af gulve i kvægstalde
Renholdelse af gulve i kvægstalde
Gummigulve
Emission af ammoniak og drivhusgasser
Renholdelse af gulve i løsdriftsstalde - markedsoversigt
Undersøgelse af kørsel på kvægspalter
Skrabebotter til rengøring af gulve i kvægstalde

     


 

  Malkning og malkeområdet
   

 

Buffertanke
Rengøring i AMS
Nykælvere i AMS
Koens tidsforbrug i malkerobotten

Automatiske klovvaskere
El- og vandforbrug ved malkning ved AMS
Kodrivere

Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre
Malkestalde og -karruseller
El- og vandforbrug ved malkning
FarmTest om CIP-vaskeanlæg
Malkekarruseller
Arbejdsforbrug ved AMS
 

     


 

  Fodring og strøning
   

 

Fakta om fuldfoderblandere
Tørv eller halmprodukter som strøelse
Udtagningsteknik i ensilagestakke
Kalvekøkken
Kalium i foderrationer til økologiske malkekøer
Tab ved håndtering af ensilage på bedriften
Fodercentral til kvæg
Foderopbevaring
Drikkestedets indretning til ungdyr
Automatiske foderanlæg
Drikkestedets indretning (køer)
Økologiske kalveblandinger
Kraftfoderautomater til kvæg
Vejesystemer på fuldfoderblandere
Strømaskiner og halmspredere
Fuldfoderblandere
Mælkefordringsautomater til kalve

     

 

  Teknik
   

 

Kobørster
Stavantenner
Succes med behandling af Digital Dermatitis
Elektroniske øremærker
Gylleforsuring
Kameraovervågning
Aktivitetsmålere II

Separationsenheder i kvægstalde
Klovbehandlingsbokse
Klovplejeprincipper, del II

Herd management programmer
Klovpleje
Automatiske klovvaskere
Aktivitetsmålere til malkekøer

     
  Øvrige
 
 

Rengøring og desinfektion i kvægstalde
Kropsmål og vægt på jersey-kvier
Kropsmål og vægt på DH-kvier
Udlevering af døde kreaturer - smittebeskyttelse 
Smittebeskyttelse ved udlevering af kvæg – Udleveringsfaciliteter
Smitteoverførsel i kælvningsområdet