Kvæg

FarmTest: Hvordan påvirker gulvtyper i kvægstalden klovene?

Resumé 

FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.

Valg af gulvtype afhænger af mange faktorer, som er forskellige fra bedrift til bedrift. Men at nogle gulvtyper er bedre for klovsundheden end andre, er der nu ikke længere tvivl om. En ny FarmTest har belyst de mest udbredte gulvtyper og deres indflydelse på klovsundheden. Konklusionen på testen er, at hvis man vælger gulv efter at opnå bedst mulig klovsundhed, bør man vælge en af følgende muligheder:

 • Et fast gulv med dræn samt sand i sengebåsene
 • Et rilleskåret spaltegulv med robotskraber

Disse to typer gulvtyper giver de tørreste, reneste og mest skridsikre gulve. Konklusion er baseret på besøg hos og interviews af 24 kvægbrugere samt interviews med 12 klovbeskærere og 10 dyrlæger. Interviewene havde bl.a. fokus på gulvets skridsikkerhed, gulvets fordele og ulemper, tilfredshed med gulvet, køernes klovsundhed, sengebåsenes underlag/strøelse samt klovbeskæring.

Aflastningsafdeling

Nu er gulvet jo ikke noget, som man sådan lige skifter. Hvis man derfor har omfattende klovproblemer, men ikke umiddelbart økonomi til at ændre gulvtype, bør man ifølge testen benytte en aflastningsafdeling med dybstrøelse. Alternativt kan man lade køer med klovproblemer få adgang til græs i perioder, hvor vejret tillader det.

Der vil være en række hensyn, til blandt andet miljø og økonomi, der skal kombineres med resultaterne af denne FarmTest, før man vælger nyt gulv. Men i sidste ende er det dyrenes velbefindende og nytteværdien af gulvtiltag, der bør vægtes højest.

10 anbefalinger for bedre klovsundhed:

 1. Gennemgå dit staldgulv for skarpe kanter, hjørnehjul specielt i forbindelse med skrabeanlægget, bolte, møtrikker og nylagt beton. 
 2. Undgå 90 graders drejninger i returgange m.m., hvor der er risiko for, at koen skal vride rundt på klovene for at komme videre. 
 3. Få rilleskåret dit gulv så snart køerne viser det mindste tegn på usikkerhed over et glat underlag. 
 4. Sand er godt. Er dit gulv vanskeligt at gøre skridsikkert og din klovsundhed dårlig, så overvej om det er muligt i dit anlæg at benytte sand i sengebåsene i stedet for madrasser eller strø evt. sand på gangarealerne. 
 5. Tænk over hvordan du kan holde klovene så rene som muligt – hold gangarealerne rene, vask/rens gerne klovene flere gange om dagen, så bakterievækst på klovene ikke får mulighed for at udvikle sig.
 6. Er det vanskeligt at holde klovene rene ved vask - overvej da, om de har mulighed for at tørre ud. Gennemgå din indretning af sengebåsen kritisk og se om du bruger nok strøelse til, at klovene kan tørre, mens koen hviler.
 7. Undgå ”gylletsunamien”, der opstår, når skraberen skal flytte gødningen langt, før der er mulighed for aflevering. Lav korte skrabegange, skrab ofte eller sørg for aflevering undervejs. 
 8. Det er vigtigt at få koens klove tjekket i en klovboks samt flyttet til aflastning med dybstrøelse, så snart den viser tegn på ømhed. Bruges aflastningsboksen meget, er det dog et tegn på, at der bør gøres noget ved det øvrige staldsystem.
 9. Ved aflastning på græs er det vigtigt, at der etableres gode drivveje, så mudder og småsten m.m. ikke slæbes med ind i stalden.
 10. Vær opmærksom på dannelse af gødningshinder på gulvet, som skraberen kan have svært ved at bryde igennem. Overvej om der er mulighed for overbrusning af gulvene – specielt for enden af skrabegangene, i varme og tørre perioder.

Denne FarmTest er afsluttet

Vil du vide mere?