Kvæg

FarmTest: Kalvekøkken

Rapport

30. marts 2009

 Opdateret 18. december 2019

Resumé

I kampen for flere levende kalve, er tildelingen af mælk til kalvene af stor betydning. Det er afgørende for kalvenes trivsel, at de fra fødslen får mælk af god kvalitet i rene skåle og med den rette temperatur. Med de fortsat stigende besætningsstørrelser er det nødvendigt at sættet mælketildelingen i system, så der fodres ens hver gang, uanset hvem der passer kalvene. Derfor er det vigtigt med gode faciliteter, som letter arbejdet og gør det attraktivt at passe kalvene. 
 
De typiske opgaver i kalvekøkkenet er:

  • Opvarmning af råmælk til nyfødte kalve
  • Blanding af mælkeerstatning
  • Vask af skåle og andet udstyr

Emballering og opbevaring i råmælksbank 

I denne FarmTest vises gode eksempler samt tips og ideer til indretning af gode og velfungerende kalvekøkkener. FarmTesten skal inspirere til udbredelse af gode faciliteter til alle kalvepassere og dermed god mælk til kalvene.

Hvordan er FarmTesten med kalvekøkken gennemført

Der er besøgt 10 malkekvægsbesætninger med kalvekøkken-faciliteter, hvor ejer/kalvepasser er interviewet om indretning, brug og funktion. Der blev desuden lavet en registrering af køkkenets indretning og faciliteter, samt taget fotos af kalvekøkkenet.

Resultat af FarmTest med kalvekøkken 

Resultaterne er afrapporteret efter funktionerne i kalvekøkkenet. Hvert kapitel beskriver en funktion f.eks. ”håndtering af råmælk”, ”opvask” eller ”skriftlige instrukser” og giver forslag til, hvordan man med fordel kan indrette kalvekøkkenet, så man let og effektivt kan udføre arbejdet. 

Sidst i FarmTesten er samlet nogle priser på nyt og brugt udstyr samt syv eksempler på, hvordan et kalvekøkken kan indrettes. 

Denne FarmTest er afsluttet

Vil du vide mere?