5. Malkning og malkeområdet

FarmTest - Kvæg

  


Kvæg nr. 80

Buffertanke
- Afsluttet FarmTest 

Denne FarmTest om buffertanke skal ses som en "guideline" til landmændene, der står og overvejer indkøb af buffertanke. 
 

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 82

Rengøring i AMS
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har undersøgt patterengøringen ved malkning med AMS i 28 besætninger.  

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 67

Nykælvere i AMS
- Afsluttet FarmTest

Nykælvere kræver særlig opmærksomhed i robotstalde. 1. kalvskøer skal tilvænnes AMS'en, og er derfor mere tidskrævende end ældre køer. Hvordan håndteres nykælvere, vælges der særlige indmalkningsafsnit, og skal der være konstant adgang til malkning.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 70

Koens tidsforbrug i malkerobotten
- Afsluttet FarmTest

Som alle andre maskiner på bedriften skal malkerobotten passes, hvis man vil opnå fuld kapacitetsudnyttelse. Med de mange gøremål der er på en malkekvægbedrift, kommer kalibrering af malkerobotten ikke i første række, men man må dog ikke glemme, at god kapacitetsudnyttelse, har betydning for økonomien.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 71

Logistik i AMS besætninger
- Afsluttet FarmTest

Mange malkekvægbrug med AMS har valgt et lågesystem der styrer køerne til og fra malkning. Den perfekte logistik er afhængig af hvor køerne skal ledes hen, men i høj grad også af staldens indretning.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 73

Automatiske klovvaskere
- Afsluttet FarmTest

De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove. Man har derfor de sidste par år set flere typer nye klovvaskere der rengør klovene med vand.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 61

El- og vandforbrug ved malkning ved AMS
- Afsluttet FarmTest

Det stigende antal besætninger med automatiske malkesystemer og nye modeller fra leverandørerne gør det aktuelt at opdatere tidligere undersøgelser af el- og vandforbrug ved malkning.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 58

Kodrivere
- Afsluttet FarmTest

Drivbomme til kvægstalde, som i daglig tale kaldes kodrivere, er en stor hjælp til malkeren, når køerne drives ind i malkestalden. Flere landmænd har derfor efterlyst erfaringer, der sammenligner de kodrivere, der er på markedet.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 55

Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre
- Afsluttet FarmTest

Muskel- og skeletbesvær er et udbredt problem hos folk, der har malket i mange år. Malkearbejdet er kendetegnet ved EGA - ensidigt gentaget arbejde - som kan virke udtrættende på led og muskler. FarmTest giver råd og vejledning, så malkeren lærer at passe på sig selv samt nogle generelle anbefalinger ved anskaffelse af malkeudstyr.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 33

Malkestalde og -karruseller
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest rummer erfaringer med forskellige typer af malkestalde og udvendige malkekarruseller. De målte malkekapaciteter var generelt gode, men dog med mulighed for forbedringer.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 17

El- og vandforbrug ved malkning
- Afsluttet FarmTest

Der er fokus på ressourceudnyttelse i landbruget for eksempel med hensyn til energiforbrug. En bedre ressourceudnyttelse vil skabe grundlag for et bedre resultat fra landbruget.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 11

FarmTest om CIP-vaskeanlæg
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse viser at, CIP anlæggene sparer på vand og kemikalier. Der spares årligt mellem 12-18.000 kr.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 9

Malkekarruseller
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten sætter fokus på brugen af malkekarruseller, både med hensyn til indretning samt malkekapacitet. Til sammenligning med malkekapaciteten i karruseller er der udført tilsvarende kapacitetsmålinger i malkestalde (sildeben og parallel) med direkte udgang.

 Læs mere her  

  

Kvæg nr. 8   

Arbejdsforbrug ved AMS
- Afsluttet FarmTest

Den sidste nye undersøgelse af arbejdsforbruget ved automatisk malkning (AMS). FarmTesten er en interviewundersøgelse af 57 brugere af AMS.

 Læs mere her