Kvæg

FarmTest: Rengøring og desinfektion i kvægstalde

Rapport

12. maj 2004

 Opdateret 17. december 2019

Resumé

FarmTest har sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS kigget malkekvægsbedrifter over skulderen når mælkefodringsudstyr til kalve og kalvebokse rengøres. Det er der kommet en række anbefalinger for korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer ud af.

Undersøgelsen viser et blandet billede. Nogle anvender kun vand, andre kun desinfektionsmiddel og kun få anvender korrekt både rengørings- og desinfektionsmiddel, når udstyr og bokse skal rengøres. 

Det er dog relativt let og enkelt at optimere rengøringsprocedurerne og brug af midler, og dermed opnå et optimalt resultat af rengøringen. Derfor har Desinfektionsrådgiveren ApS udarbejdet rengørings- og desinfektionsprocedurer for mælkeskåle, råmælksudstyr, mælkefodringsudstyr, kalvebokse, kælvnings/sygebokse, modtageafsnit, udleveringsområde og rampe. Dem kan du læse bagerst i selve FarmTest rapporten.

Vigtige grundregler ved rengøring og desinfektion:

  • Det er nødvendigt at anvende rengøringsmiddel (sæbe) for at opnå fuld effekt af rengøringen
  • Desinfektion uden forudgående brug af sæbe er nyttesløs. Skidt (organisk materiale) ødelægger desinfektionsmidlet. Sæbe fjerner skidtet, så desinfektionen kan virke
  • Brug alkalisk (basisk) sæbe (pH mellem 9 og 11). Rengøringsmidler til malkeanlæg er sure og produceret til at virke i røranlæg med cirkulation og fjerne kalk. De er ikke produceret til at fjerne fedtstoffer og virke på overflader på fx bokse og mælkevogne, som alkalisk sæbe er
  • Brug både sæbe og desinfektion for optimalt resultat
  • Det er underordnet om der vaskes med varmt eller koldt vand. Koldt vand fungerer fint, når der anvendes sæbe
  • Pas på kulde ved desinfektion. Desinfektionsmidler virker kun ned til 5 °C. Kompenser ved at anvende varmt vand i brugsopløsningen
  • Sørg for at brugsopløsningen har en korrekt koncentration. For lidt, men også for meget af midlet kan give et utilfredsstillende resultat. Obs: Emnerne bør ikke være våde af vand, når de desinficeres, da dette vil medføre en fortynding af desinfektionsopløsningen
  • Korrekt indvirkningstiden (kontakttid) har afgørende betydning for desinfektionsmidlets effekt. Læs mere på desinfektionsmidlet. 

Vil du vide mere?