Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-03-2020

FarmTest Kvæg - 103

Oprettet: 17-03-2016

FarmTest: Rengøring og desinfektion i kvægstalde

FarmTest har sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS kigget malkekvægsbedrifter over skulderen når mælkefodringsudstyr til kalve og kalvebokse rengøres. Det er der kommet en række anbefalinger for korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer ud af.

Via telefoninterview og besøg har FarmTesten sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS v/Ove Christoffersen gennemgået rengøringsprocedurer på malkekvægsbedrifter. Undersøgelsen viser et blandet billede. Nogle anvender kun vand, andre kun desinfektionsmiddel og kun få anvender korrekt både rengørings- og desinfektionsmiddel, når udstyr og bokse skal rengøres. 

Det er dog relativt let og enkelt at optimere rengøringsprocedurerne og brug af midler, og dermed opnå et optimalt resultat af rengøringen. Derfor har Desinfektionsrådgiveren ApS udarbejdet rengørings- og desinfektionsprocedurer for mælkeskåle, råmælksudstyr, mælkefodringsudstyr, kalvebokse, kælvnings-/sygebokse, modtageafsnit, udleveringsområde og rampe. Se dem bagerst i FarmTesten. 

Vigtige grundregler ved rengøring og desinfektion:

  • Det er nødvendigt at anvende rengøringsmiddel (sæbe) for at opnå fuld effekt af rengøringen
  • Desinfektion uden forudgående brug af sæbe er nyttesløs. Skidt (organisk materiale) ødelægger desinfektionsmidlet. Sæbe fjerner skidtet, så desinfektionen kan virke
  • Brug alkalisk (basisk) sæbe (pH mellem 9 og 11). Rengøringsmidler til malkeanlæg er sure og produceret til at virke i røranlæg med cirkulation og fjerne kalk. De er ikke produceret til at fjerne fedtstoffer og virke på overflader på fx bokse og mælkevogne, som alkalisk sæbe er
  • Brug både sæbe og desinfektion for optimalt resultat
  • Det er underordnet om der vaskes med varmt eller koldt vand. Koldt vand fungerer fint, når der anvendes sæbe
  • Pas på kulde ved desinfektion. Desinfektionsmidler virker kun ned til 5 °C. Kompenser ved at anvende varmt vand i brugsopløsningen
  • Sørg for at brugsopløsningen har en korrekt koncentration. For lidt, men også for meget af midlet kan give et utilfredsstillende resultat. Obs: Emnerne bør ikke være våde af vand, når de desinficeres, da dette vil medføre en fortynding af desinfektionsopløsningen
  • Korrekt indvirkningstiden (kontakttid) har afgørende betydning for desinfektionsmidlets effekt. Læs mere på desinfektionsmidlet. 

Korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer

Det er ikke vanskeligt at udføre korrekt rengøring og desinfektion og undgå fejl. Det kan gøres ved at bruge rengørings- og desinfektionsprocedurerne som findes bagerst i FarmTesten. 

Læs hele FarmTesten her (568 kb)

 

 

Sidst bekræftet: 17-03-2016 Oprettet: 17-03-2016 Revideret: 17-03-2016

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Anne Marcher Holm

Af samme forfatter

Vi skal forbedre ældre senge
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge...
25.08.17
Smittebeskyttelsesfilm
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
06.09.16
FarmTest 91 - Smitteoverførsel ved kælvning
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (sal...
01.06.15
FarmTest 91 - Smitteoverførsel i kælvningsområdet
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner...
01.06.15
FarmTest 89 - Koens tidsforbrug
FarmTest Kvæg
21.05.15