Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-01-2020

  

Oprettet: 15-01-2016

God økonomi i skift til sandsenge

Skift til sand kan potentielt hæve den årlige indtægt med knap 2.000 kr. pr. ko, hvis sandet håndteres korrekt. Det viser en ny FarmTest.


Simuleringen i SimHerd viste, at de 14 bedrifter i gennemsnit har potentiale til at hæve den årige indtjening pr. ko med knap 2.000 kr. ved at skifte til sand.

Sand i sengebåsene er det underlag, der giver den bedste dyrevelfærd for køerne. Samtidig er sand forbundet med ekstraomkostninger og typisk større tidsforbrug i forhold til madrasser. Så hvad betaler sig bedst? I en ny FarmTest har SEGES Kvæg undersøgt økonomien i at skifte til sand i eksisterende stalde på 14 bedrifter. Testen viste, at bedrifterne i gennemsnit vil kunne hæve den årige indtjening pr. ko med knap 2.000 kr. ved skift til sand. Det er vel at mærke efter at have fratrukket de øgede omkostninger til bl.a. gyllehåndtering og vedligeholdelse af gylleanlæg og strømaskiner.

Sådan får du størst udbytte af sand i sengene
Blandt de 14 FarmTest-deltagere var der stor spredning, både i hvor stor effekt de enkelte landmænd oplevede, samt i de årlige meromkostninger til sand. For nogle af bedrifterne var det økonomiske udbytte ved sand noget mere beskedent end gennemsnittet. Den store spredning understreger, at det optimale udbytte af sandets effekter kræver korrekt håndtering. Det indebærer følgende:

Det er vigtigt at sørge for, at inventaret fortsat sidder i den rette højde over lejet. Graves kummerne ud, kan man lade inventaret sidde uændret, men sætter man en bagkant på, hæves lejet, så sengebøjler og nakkerør sidder for lavt.

Gødning og vådt sand skal fjernes flere gange dagligt, og sandet i sengene skal løsnes og jævnes. Der skal efterfyldes mindst en gang ugentligt.

Hvis du har spaltegulve, bør du kun skifte til sand, hvis du har skrabere under spalterne. I øvrigt bliver både senge og gangarealer skridsikret med sand. Det gør det lettere for køerne at lægge og rejse sig samt at undgå udskridninger på gangene.

Læs hele FarmTesten her (login krav) og på farmtest.dk, og se film om smittebeskyttelse ved sandsenge på landbrugsInfo.dk/kvaeg > Video om kvæg

 

Artiklen har været bragt I kvægNYT nr. 01 – 2016

 

Sidst bekræftet: 03-01-2017 Oprettet: 15-01-2016 Revideret: 15-01-2016

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Hanne Margrete Johnsen


Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16